Hoofdstukken
Downloads

Releasenotes

Versie 3.1.0.14

28 juni 2021

Functionele aanpassing:

 • De printoptie is vernieuwd.

Correctieve aanpassing:

 • Onder Plekinfo worden nu ook IMRO2006 plannen met een lege letterteken-aanduiding correct weergegeven.

Versie 3.1.0.12

3 juni 2021

Functionele aanpassing:

 • De vernieuwde BRT kaartachtergrond is in gebruik genomen. Hierin wordt onder meer het buitenland transparant weergegeven.

Versie 3.1.0.10

9 februari 2021

Correctieve aanpassing:

 • Actualisering attenderingsservice vanwege gemeentelijke herindeling per 1 januari 2021.

Versie 3.1.0.8

20 januari 2021

Correctieve aanpassing:

 • De weergave van vormvrije plannen is verbeterd. Bij het kiezen van een andere kaartlaag blijft nu de volledige ruimte binnen het browservenster behouden voor de planweergave.

Versie 3.1.0.6

6 januari 2021

Correctieve aanpassing:

 • De weergave van het Planoverzicht is verbeterd. Het resultaat van een zoekopdracht is nu altijd zichtbaar.

Versie 3.1.0.4

2 juni 2020

Correctieve aanpassing:

 • Het tolerantiegebied is verkleind bij het gebruik van deeplink met planidn en coŲrdinaten.

Versie 3.1.0.3

22 november 2019

Wat is nieuw:

 • Nieuwe deeplink met xy-coŲrdinaat. Zie Help voor de opmaak.
 • Deeplink met combinatie van planid met xy-coŲrdinaat of planid met postcode is nu mogelijk. Zie Help voor de opmaak.
 • Bij een geopend plan wordt onder Plekinfo de xy-coŲrdinaat getoond van de geplaatste marker.
 • Gebruik nieuwe achtergrond kadastrale percelen versie 4.

Correctieve aanpassing:

 • Kadastrale kaart wordt weer over het plan heen getoond bij een download/afdruk.
 • Bij ondergrond ‘toon alle bestemmingsplannen’ wordt ook de legenda getoond.

Versie 3.1.0.2

4 oktober 2019

Correctieve aanpassing:

 • Het printen van het kaartbeeld met de luchtfoto als achtergrond is weer mogelijk.
 • In de legenda onder Plekinfo wordt voor de verbeelding van figuren weer het bijbehorende symbool getoond.
 • Bij het gebruik van deeplinks met coŲrdinaten is de bepaling van de ruimte binnen de viewer voor de bounding box geoptimaliseerd. Er wordt ingezoomd naar het meest gedetailleerde niveau dat mogelijk is.

Versie 3.1.0.1

13 september 2019

Correctieve aanpassing:

 • Vormvrije plannen worden bij uitzoomen, nadat voorafgaand ingezoomd is, correct getoond.
 • Bij objectgerichte planteksten worden nu de juiste namen van de linkjes getoond.

Aanpassing:

 • Het Aanvraag wijziging Index formulier voor bronhouders is aangepast en is nu te vinden onder Help – Downloads en Informatie voor bronhouders – Downloads.

Versie 3.1

27 augustus 2019

Ruimtelijkeplannen.nl is verbeterd en sluit hiermee beter aan op tablet gebruik. De viewer is hierdoor toegankelijker en intuÔtiever geworden.

Wat is nieuw:

 • De keuzehulp is uitgebreid met provinciale en rijksplannen welke direct van invloed zijn op burger en bedrijven, zoals bijvoorbeeld inpassingsplannen of aanwijzingsbesluiten.
 • De snelheid is verbeterd, met name de planinformatie en plankaarten worden sneller getoond.
 • Voor de meer ervaren gebruiker is de ‘Planoverzicht’ functie toegevoegd. Op basis van; Type plan, Status plan, Status dossier, Periode en/of Bronhouder, worden er actuele resultaten getoond.
 • Om beter aan te sluiten op tablets heeft de viewer een andere uitstraling gekregen en is daardoor overzichtelijker en gebruiksvriendelijker.
 • Help en FAQ zijn samengevoegd onder Help. Help bevat nu ook een Begrippenlijst.
 • Verbeterde ondersteuning cross site website verwijzingen.
 • Verbeterde stabiliteit.

N.B. Op 29 juli 2019 is via een nieuwsbericht op de website bekend gemaakt dat er een nieuwe audittrail beschikbaar is;
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/audittrail/today
of
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/audittrail/all
Toelichting

 • TODAY (sinds 00.00 uur tot moment van draaien audittrail)
 • ALL (gehele planhistorie vanaf het allereerste laadmoment tot moment van draaien audittrail)
 • De service is als JSON beschikbaar.
 • Inhoudelijk is deze identiek aan de oude audittrail, alleen is bij alle regels {“auditTrail”: achterwege gelaten en logischerwijs ontbreekt aan het einde “}”.

De oude audittrail (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi-current/rest/historic/audittrail) is alleen tussen 00.15 en 05.00 uur beschikbaar en wordt vanaf 1 november 2019 uitgeschakeld.

Versie 3.0.2.2

29 mei 2019

Technische aanpassing:

 • Er zijn enkele technische aanpassingen uitgevoerd.

Versie 3.0.2.1

2 mei 2019

Correctieve aanpassing:

 • Onder Plekinfo worden beginletters van bestemmingen en aanduidingen vermeld conform voorgeschreven (hoofd)lettergebruik.
 • Er wordt nu rekening gehouden met Chw-plannen als ‘plantype’, waardoor de status in de resultaatlijst en de Keuzehulp correct wordt weergegeven.

Versie 3.0.2

19 maart 2019

Functionele aanpassing:

 • De functie ‘Toon alle plannen’ is weer beschikbaar. We noemen dit ook wel de MRPB-kaartlaag (Meest Recente Plan Boven). Deze kaartlaag kunt u activeren via de knop ‘Kaartinstellingen’, meer kaartinstellingen, toon alle plannen. Ziet u de kaartlaag niet gelijk verschijnen? Verschuif dan het kaartbeeld of zoom in of uit.

Correctieve aanpassing:

 • Het onderdeel Plekinfo vermeldt weer de naam van de functie-aanduiding ‘Bouwvlak’.
 • Bij de Plandocumenten wordt weer de bijlage bij een besluitdocument getoond.
 • Bij Uitwerkingsplannen is weer een legendaknop beschikbaar in de viewer.
 • Bij het openen van de viewer werd ten onrechte een scrollbalk getoond. Dit is verholpen.

Versie 3.0.1.1

20 februari 2019

Correctieve aanpassing:

 • Speciale leestekens worden nu ook afgedrukt.

Versie 3.0.1

29 januari 2019

Correctieve aanpassingen/opgeloste bugs:

 • Diverse verbeteringen in de styling van de viewer.
 • Actualisering attenderingsservice vanwege gemeentelijke herindeling.
 • Per opgevraagd plandocument wordt nu een nieuw tabblad geopend.

Versie 3.0

7 december 2018

Ruimtelijkeplannen.nl is vernieuwd. De website is toegankelijker en intuÔtiever geworden.

Wat is nieuw:

 • De gehele website heeft een andere uitstraling gekregen.
 • De startpagina heeft een andere indeling. Uitgangspunten hierbij zijn: rustig en overzichtelijk beeld en goede leesbaarheid.
 • Het resultaat van uw zoekopdracht wordt verdeeld over drie tabjes: Gemeentelijke plannen, Provinciale plannen en Rijksplannen, waarbij de gemeentelijke plannen als eerste worden getoond. Binnen deze lijst vindt u een nadere onderverdeling per plantype. Hierbij zijn ook de aantallen van het zoekresultaat zichtbaar.
 • Nieuw is de functie Keuzehulp. Deze vindt u in de lijst met plannen onder de kop ‘Bestemmingsplannen’ (we noemen dit de ‘bestemmingsplanachtigen’). Zijn er op een bepaalde plek meerdere plannen aanwezig van deze categorie aanwezig? De Keuzehulp helpt u bij het selecteren van het juiste plan.
 • De inhoud van de Keuzehulp is afhankelijk van de plek waar u zoekt. Denkt u dat de inhoud van de keuzehulp beter kan? Dan heeft u de mogelijkheid om hier feedback op te geven. Deze feedbackfunctie vindt u in de Keuzehulp.
 • Nieuw is ook de Plekinfo. Heeft u in een plan op een bepaalde plek geprikt? Dan verschijnt bij de Plekinfo specifieke legenda-informatie, al dan niet gekoppeld aan bijbehorende teksten (bij bijvoorbeeld Bestemmingsplannen) of Themagerichte kaarten met hieraan gekoppelde planteksten (bij bijvoorbeeld Structuurvisies).
 • Wilt u de gml van het plan downloaden? Deze mogelijkheid vindt u onder het kopje ‘Plandocumenten’, onder de link ‘Toon meer’.
 • De meetfunctie is uitgebreid met de mogelijkheid om oppervlaktes te meten.
 • Wilt u coŲrdinaten zichtbaar hebben? Deze vindt u onder dezelfde knop voor de meetfunctie
 • Via de optie Kaartinstellingen, onderdeel ‘Meer Kaartinstellingen’ kunt u aangeven of u de grenzen van andere plannen getoond wilt hebben in het kaartbeeld.
 • Sommige plannen bestaan uit slechts ťťn kleur: cyaanblauw. Voor de leesbaarheid is deze cyaankleur vervangen door een duidelijkere kleur blauw.
 • De zichtbaarheid van objectgerichte planteksten in de planinformatie is verbeterd.
 • Voor de meer ervaren gebruiker is de geavanceerde zoekfunctie ‘Zoeken op kenmerken’ toegevoegd. Op basis van verschillende kenmerken kunt u zoeken in de planvoorraad, bijvoorbeeld op Plantype, Tijdvak en/of Planeigenaar. Hierbij zijn bovendien de aantallen plannen zichtbaar.
 • Het veld ‘Status’ vermeldt de status van de procedure waar het plan zich in bevindt. Wilt u weten wat de planstatus is en wat de dossierstatus? Kijk dan naar het veld ‘Uitgebreide status’. Deze vindt u bij de meta-informatie van het plan, via de link ‘Toon meer’.
 • Om de vindbaarheid van plannen te vergemakkelijken, werken we niet meer met de kaartlaag Meest Recente Plan Boven (we noemen dit de MRPB laag). Let op: deze kaartinformatie is nog wel opgenomen in onze afnemersservice!

Wat kunt u nog verwachten:

 • De certificaatinformatie waarmee het plan is gewaarmerkt.
 • Het kaartfilter waarmee u onderdelen van de visualisatie van een plan kunt uitzetten of juist aanzetten.
 • De werking van deeplinks met hierin de postcode of de coŲrdinaten.
 • Ondersteuning mobile devices.

Versie 2.4.2.3

25 oktober 2018

Functionele aanpassing:

Aanscherping Validator
Nieuwe validatieregel voor aanwijzingsbesluiten, gemeenten mogen geen aanwijzingsbesluiten publiceren.

Versie 2.4.2.2

5 september 2018

Correctieve aanpassing:

Aanscherping Validator
Oplossing bug: Nieuwe schematron versie 007 omdat bepaalde PCP2008-plannen niet werden ingelezen.

Versie 2.4.2.1

3 september 2018

Correctieve aanpassingen:

Aanscherping Validator
Oplossing bug: bij onderstaande validatieregels op PCP-plannen worden nu waarschuwingen gegeven in plaats van foutmeldingen:

 • Plantype “gemeentelijk plan, uitwerkingsplan artikel 11”. Bij validatie krijgt men een waarschuwing; “Let op! U publiceert een plan op basis van oude wetgeving (WRO). Dit kan alleen als het moederplan als ontwerp voor 1 juli 2008 ter inzage heeft gelegen en nog actueel is”;
 • Plantype “gemeentelijk plan, wijzigingsplan artikel 11”. Bij validatie krijgt men een waarschuwing; “Let op! U publiceert een plan op basis van oude wetgeving (WRO). Dit kan alleen als het moederplan als ontwerp voor 1 juli 2008 ter inzage heeft gelegen en nog actueel is”.

Versie 2.4.2

17 augustus 2018

N.B.: Kunt u de aanpassingen van deze versie niet zien?
Het kan zijn dat het cachegeheugen van uw webbrowser nog verouderde informatie bevat. Met behulp van toetscombinatie Ctrl+F5 of Shift+Ctrl+F5 (afhankelijk van uw browser) leegt u de cache.

Correctieve en functionele aanpassingen:

Aanscherping Validator
Planstatussen in combinatie met de dossierstatussen “in voorbereiding” en “geconsolideerd”:

 • Dossierstatus “geconsolideerd” kan allťťn met planstatus “geconsolideerd”;
 • Dossierstatus “In voorbereiding” kan niet met planstatus “vastgesteld”, “onherroepelijk” en “geconsolideerd” voor de plantypes omgevingsvergunning, bestemmingsplan, inpassingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan en gerechtelijke uitspraak.

(N.B. Deze doorgehaalde validaties blijken t/m release 2.4.2.3 nog niet operationeel te zijn)

PCP-plannen:

 • Plantype “gemeentelijk plan, bestemmingsplan artikel 10” kan alleen met planstatus: “onherroepelijk” en “vastgesteld”;
 • Plantype “gemeentelijk plan, bestemmingsplan artikel 10” met datum na 1 januari 2017 wordt niet toegestaan;
 • Plantype “gemeentelijk plan, uitwerkingsplan artikel 11”. Bij validatie krijgt men een waarschuwing; “Let op! U publiceert een plan op basis van oude wetgeving (WRO). Dit kan alleen als het moederplan als ontwerp voor 1 juli 2008 ter inzage heeft gelegen en nog actueel is”;
 • Plantype “gemeentelijk plan, wijzigingsplan artikel 11”. Bij validatie krijgt men een waarschuwing; “Let op! U publiceert een plan op basis van oude wetgeving (WRO). Dit kan alleen als het moederplan als ontwerp voor 1 juli 2008 ter inzage heeft gelegen en nog actueel is”;
 • Plantype “gemeentelijk plan, voorbereidingsbesluit” vanaf 1 juli 2008 niet toegestaan.

Aanpassing audittrail
Wijzigingen t.o.v. bestaande audittrail zijn:

 • JSON- en XML-variant: ‘planid’ is aangepast naar ‘planId’
 • JSON-variant: Timeshift datum is hersteld en scheidingsteken datum/tijdstip is hersteld van ‘@’ naar ‘T’

Overige verbeteringen

 • Een nieuwe legenda voor ruimtelijke plannen; deze is overzichtelijker en duidelijker (ook bij de printoptie).
 • Detailinformatie (verrekijkertje) bij overige gebiedsgerichte besluiten.
 • BGT-achtergrond in pastel toegevoegd.
 • Naamgeving achtergronden gestandaardiseerd.
 • Het maximum aantal WFS-features is verhoogd van 10.000 naar 12.500.
 • Downloaden bronbestanden per plan (IMRO2008 en IMRO2012). Deze functie vindt u op de Indexpagina van de bronhouder.

Versie 2.4.1.14

30 mei 2018

Correctieve aanpassingen:
Er zijn enkele aanpassingen uitgevoerd aan de rechten van de importmodule.

Versie 2.4.1.13

24 mei 2018

Technische aanpassingen:
Er zijn enkele aanpassingen uitgevoerd aan het platform voor logging en stabiliteit.

Correctieve aanpassingen:

 • De validator bevat nu bij de optie ‘Valideer manifest’ een controle of een xml-extensie wordt gebruikt.
 • De SOAP service voor het rechtstreeks benaderen van de Validator is hersteld.
 • Bij het opvoeren van een Manifestlocatie in het afgeschermde deel van de Index vindt controle plaats of de URL is voorzien van een protocol (http of https).

Versie 2.4.1.12

30 april 2018

Technische aanpassingen:
Er zijn enkele technische aanpassingen uitgevoerd aan het platform ondermeer tbv logging en stabiliteit.

Correctieve aanpassingen:

 • Lengte Manifest-veld in index en validator is verhoogd.
 • Audittrail is beschikbaar in XML-formaat.
 • Audittrail vermeldt weer de id’s.
 • Audittrail vermeldt de datum in een standaard datumnotatie.

Versie 2.4.1.6

5 april 2018

Technische aanpassingen:
De harvester (importer) is aangepast.

Versie 2.4

12 februari 2018

Technische aanpassing:
Het platform waarop Ruimtelijkeplannen.nl draait is vernieuwd.

Correctieve en functionele wijzigingen:

 • De digitale kaart die is gebaseerd op de Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT) is nu beschikbaar als ondergrondkaart. Via de knop ‘Ondergrond’ kunt u deze kaart selecteren. De optie is beschikbaar vanaf zoomniveau 500m. Ruimtelijkeplannen.nl gebruikt de meest actuele ondergronden die beschikbaar worden gesteld door PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart).
 • De printfunctie is uitgebreid met alle beschikbare ondergronden. Printen van de BGT-ondergrond bij een schaal van 50m is hierbij niet mogelijk.
 • De zoekfunctie ‘Zoeken op locatie’ maakt nu gebruik van PDOK Locatieserver versie 3.
 • Objectgerichte planteksten vermelden nu ook de planstatus bij de metagegevens in de header.
 • De formulieren ‘Aanvraagformulier Afnemen plannen plus’ en ‘Aanvragen accountgegevens’ zijn verwijderd.
 • De WMS van vormvrije plannen (http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/vvp-wms) toonde niet meer alle kaartlagen per plan. Dit is opgelost; per vormvrij plan zijn alle kaartlagen weer zichtbaar.

Met deze release is ook de zoekfunctie ‘Zoeken op Criteria’ aangepast aan de gemeentelijke indeling per 1 januari 2018.

Versie 2.3.3.5

23 augustus 2017

Technische aanpassing:
Ondersteuning G3 PKIoverheid certificaten van Quo Vadis.

Versie 2.3.3.4

14 juli 2017

Technische aanpassingen:
Verouderde componenten van Deegree zijn verwijderd.

Versie 2.3.3.3

14 juni 2017

Correctieve aanpassingen:

 • Manifesten die via https beschikbaar worden gesteld worden weer correct ondersteund
 • Bij gebruik van Objectgerichte planteksten (de zgn. XML-planteksten) in Internet Explorer worden teksten en plaatjes altijd goed getoond wanneer het schermformaat (webbrowser) wordt aangepast.

Versie 2.3.3.2

26 mei 2017

N.B.: Kunt u de aanpassingen van deze versie niet zien? Het kan zijn dat het cachegeheugen van uw computer nog verouderde informatie bevat. Met behulp van toetscombinatie Ctrl+F5 of Shift+Ctrl+F5 (afhankelijk van uw browser) leegt u dit cachegeheugen.

Correctieve aanpassingen:

 • De attenderingsservice is aangepast aan de nieuwe gemeentelijke indeling. De gemeentes Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel zijn vervallen en opgegaan in de nieuwgevormde gemeente Meierijstad.
 • De zoekfunctie ‘Zoeken op Criteria’ is aangepast aan de nieuwe gemeentelijke indeling. Het is nu mogelijk om te zoeken op plannen van de gemeente Meierijstad. In de zoekresultaten worden dan tevens de plannen getoond die in het verleden zijn gepubliceerd door de gemeenten Veghel, Sint-Oedenrode en Schijndel.
 • Actualisatie van de Luchtfoto als ondergrond. De actuele luchtfoto van PDOK wordt getoond.
 • Zoekfunctie gebruikt Locatieserver van PDOK. Zowel de snelzoekfunctie ‘Zoeken op Postcode en Huisnummer’ als de geavanceerde zoekfunctie ‘Zoeken op Locatie’ maken nu gebruik van de nieuwe Locatieserver van PDOK. Deze Locatieserver is de opvolger van de PDOK Geocodeerservice. Deze locatieserver bevat meerdere verbeteringen ten opzichte van de geocodeerservice zoals gebruik diacrieten en huisnummertoevoegingen.
 • STRI2006-manifesten tonen weer correcte planinhoud. Bij STRI2006-manifesten werd de planinhoud dubbel weergegeven in de Index. Dit is verholpen; de planinformatie wordt nu weer enkelvoudig getoond.
 • De weergave van de plannaam bij gebruik van meerdere speciale leestekens is weer correct. Als in de naam van het plan het ‘&’-teken voorkwam in combinatie met een ander bijzondere leestekens, dan werd de naam van dit plan niet correct weergegeven. Dit is opgelost.

Functionele aanpassing:

 • Sortering laagvolgorde bij detailinformatie aangepast. Bij het bevragen van een puntlocatie in een plan verschijnt in het rechterscherm bij de planinformatie, onderdeel ‘Detailinformatie locatie’ detailgegevens van die puntlocatie. Deze detailinformatie wordt nu alfabetisch gesorteerd weergegeven.

Technische aanpassing
Deegree is vernieuwd. Zowel de kaartviewer van Ruimtelijkeplannen.nl als de Afnemersservices maken allen gebruik van dezelfde recente versie van Deegree3.

Versie 2.3.1.1

30 maart 2017

Versie 2.3.1.1 bevat geen functionele wijzigingen; het betreft voornamelijk een onderhoudsrelease met de volgende componenten:

 • Ondersteuning van TLS 1.2 (Only). Dit geldt alleen voor manifestlocaties die bereikbaar zijn via het https-protocol. Dit protocol maakt gebruik van een versleutelde verbinding. Deze versleutelde verbinding wordt tot stand gebracht door middel van Transport Layer Security (TLS). Deze TLS kent verschillende niveaus. Met ingang van deze release wordt mede TLS 1.2 (Only) ondersteund.
 • Ondersteuning G3 PKIoverheid certificaten van KPN. Eerder deze maand heeft KPN nieuwe certificaten in gebruik genomen die vallen onder de G3 hiŽrarchie (de zgn. KPN G3 CA’s).

Versie 2.3.1

9 december 2016

Versie 2.3.1 bevat voornamelijk correctieve wijzigingen:

 • Naam van de opgeheven gemeente wordt weer correct weergegeven in overzichtsscherm. Als u via de zoekfunctie ‘Zoeken op Criteria’ meerdere plannen opvraagt van een specifieke gemeente, dan verschijnt aan de rechterkant van het scherm een overzicht van alle plannen die aan de zoekopdracht voldoen. Als dit overzicht plannen bevat van een gemeente die inmiddels is opgeheven, dan stond in plaats van de naam van de gemeente ten onrechte ‘Onbekend’ vermeld. Dit is hersteld waardoor nu weer de naam van de oorspronkelijke gemeente wordt vermeld. Overigens stond bij de planinformatie zelf altijd de juiste gemeentenaam vermeld.
 • Planinformatie bij STRI2012 versie 2.0 weer zichtbaar. Bij bronhouders met een STRI2012 versie 2.0 manifest werd de inhoud van het manifest niet volledig getoond. Dit is hersteld. Dit heeft overigens geen gevolgen gehad voor het harvestproces. Alle nieuwe plannen die zijn aangeboden zijn op een normale manier verwerkt.
 • Planteksten van objectgerichte planteksten worden weer volledig getoond. Als een objectgerichte plantekst een illustratie bevat die breder is dan het scherm van de webbrowser, dan viel een deel van de tekst buiten het scherm. De tekst wordt nu weer volledig getoond.
 • Zoeken op Adres beter beschikbaar. De laatste tijd verscheen bij het zoeken op adres regelmatig een melding dat de service niet beschikbaar was. Dit is hersteld.

Versie 2.3

3 oktober 2016

Versie 2.3 is een voornamelijk technische release waarbij ingrijpende wijzigingen aan de infrastructuur zijn doorgevoerd.
Overige wijzigingen:

 • Luchtfoto’s op schaalniveau van 10m worden vanaf nu weer correct getoond;
 • Inloggen in het afgeschermde deel van de Index Internet Publicatie om bronhoudergegevens te beheren is tijdelijk niet mogelijk. Wilt u wijzigingen aanbrengen? Gebruik dan dit formulier;
 • Het endpoint http://afnemers.ruimtelijkeplannen.nl/afnemers2008 is buiten gebruik gesteld.

Versie 2.2.13

9 juni 2016

Functionele wijzigingen

 • Actualisatie van de ondergronden Topografie. De ondergronden Topografie, Topografie pastel, Topografie grijs en Topografie perceelsgrenzen worden afgenomen van PDOK en hebben een hoge actualiteitswaarde. De kleuren van de ondergronden kunnen iets afwijken ten opzichte van wat u gewend was. Krijgt u niet direct de juiste ondergrond? Het kan zijn dat het cachegeheugen van uw computer nog verouderde informatie bevat. Met behulp van toetscombinatie Ctrl+F5 of Shift+Ctrl+F5 (afhankelijk van uw browser)leegt u dit cachegeheugen;
 • Gemeentelijke herindeling 2016 is opgenomen in de Attenderingsservice en in de drop-downtabel ‘Gemeente’ bij de zoekfunctie ‘Zoeken op Criteria’. Bent u nu geabonneerd op nieuwe plannen van een gemeente die niet meer bestaat? Dan moet u zich opnieuw aanmelden voor de nieuwgevormde gemeente;
 • Nieuwe service om de planhistorie van alle bronhouders op te vragen. Via een ‘REST’ service kan met behulp van een ‘GET’ request op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/rest/historic/audittrail de planhistorie van alle bronhouders opgevraagd worden. De output wordt geleverd in het formaat JSON of XML.

Technische wijziging

 • De bug van het niet correct tonen van de balken bij het scherm van de planinformatie binnen IE11 is opgelost.

Versie 2.2.12

26 april 2016

Functionele wijziging

 • Vindbaarheid Chw bestemmingsplannen. Bestemmingsplannen die zijn opgesteld conform de Werkafspraak 2012: Chw bestemmingsplan worden bij de planinformatie weergegeven als plantype ‘Chw bestemmingsplan’.

Technische wijzigingen

 • Update XSLT bestanden .css en .xsl
 • Zoeken op Criteria: bij het wijzigen van de zoekcriteria in de drop-downtabel Provincie/Rijk worden de criteria in de drop-downtabel Gemeente hierop aangepast;
 • GebruikersenquÍte komt niet meer tevoorschijn als de enquÍte is gedeactiveerd;
 • Aanpassing van een technische component, waardoor manifesten die vanuit een htts-protocol worden aangeboden met een lange key weer weer worden gedownload.

Versie 2.2.11.2

11 maart 2016

Technische wijziging

 • Optimalisatie in de processen doorgevoerd die gecachede verbeeldingen serveren aan de gebruikers.

Versie 2.2.11

19 november 2015

Functionele wijziging

 • De printfunctie is toegevoegd bij plantypen die bij het tabblad Bestemmingsplannen worden getoond. Uitleg over de werking van deze printfunctie vindt u in de Help, hoofdstuk Planinformatie uit de kaart.

Technische wijzigingen/Opgeloste bugs:

 • Bronhouderslogo weer zichtbaar bij objectgerichte planteksten als dit logo via de Index is toegevoegd;
 • Trace logging aangepast voor roo-web;
 • Validatie van een STRI2.0 manifest doorloopt alle stappen waardoor dossiervalidatie weer wordt uitgevoerd;

Versie 2.2.10

9 juli 2015

Functionele wijzigingen:

 • Aanpassing in het openen van een ruimtelijk instrument. Het openen van een instrument resulteert niet langer in het uitzoomen op de plankaart. Om uit te zoomen naar de volledige uitsnede van een plan is een knop toegevoegd in het detailinformatievenster;
 • Aanpassing van de zoekfunctionaliteit op locatie. Het zoeken op locatie maakt nu gebruik van de Geocodeerservice van de BAG. Hiermee is de actualiteit van de adressen sterk toegenomen;
 • Update van het bestand t.b.v. de gemeentelijke herindelingen 2015. De gemeenten die een herindeling hebben ondergaan op 1 januari 2015 worden via het zoekvenster en de attenderingsservice met de nieuwe gemeentenaam getoond;
 • Update van de XSLT transformatie naar versie 2.0. Met deze wijziging is de navigatie van planteksten en de mogelijkheid tot printen van planteksten verbeterd;
 • Aanpassing in de afgeschermde omgeving in de Index. Bronhouders kunnen nu het eigen logo toevoegen in de planteksten;

Technische wijzigingen / oplossing van bugs:

 • Ondersteuning van de STRI 2.0 is gerealiseerd;
 • Update van een technisch component, GeoWebcache, naar een nieuwere versie. Hierdoor zijn een aantal performance problemen opgelost;
 • Herstellen van een bug zodat er weer e-mailberichten worden verstuurd naar bronhouders die meerdere e-mailadressen hebben toegevoegd in de afgeschermde omgeving van de Index;
 • Herstellen van een bug zodat alle layers in de bulkdownload maandelijks worden ververst;

Versie 2.2.9

24 april 2015

 • Herstellen van een bug waarbij de Index weer wijzigingen laat zien bij aanpassingen in dossierstatussen;
 • Herstellen van een bug zodat contouren van plannen conform PCP2008 weer getoond worden;
 • Herstellen van een bug zodat contouren van vormvrije plannen weer getoond worden bij selectie van een object;
 • Herstellen van een bug zodat in gebieden waar veel objecten liggen, deze allen in de verbeelding worden getoond;

Versie 2.2.8

4 december 2014

 • Aanpassing in de SLD-requests ten gunste van de performance;
 • Herstellen van een bug zodat er geen zwarte vlakken meer worden getoond bij het openen van een vormvrij plan;
 • Herstellen van een bug waardoor planteksten die gekoppeld zijn aan een object weer goed leesbaar zijn;

Versie 2.2.7

25 november 2014

 • Herstellen van een bug waarbij maatvoeringen niet, of niet juist werden getoond in het detailinformatievenster;
 • Herstellen van een bug waarbij de documenten inzake gebruiksinformatie van de website niet goed raadpleegbaar waren;
 • Herstellen van een bug waarbij het Nederlands Continentaal Plat niet geheel getoond werd;
 • Nieuwe functionaliteit waarbij belangrijke meldingen overzichtelijk en snel op de website getoond kunnen worden.

Versie 2.2.6

31 oktober 2014

 • Performanceverbetering in het tonen van de symbolen in het kaartfilter voor vormvrije plannen;
 • Nieuwe verbeelding voor gebiedsgerichte besluiten. De grijze weergave van de enumeratie RuimtelijkPlanOfBesluit_XGB is aangepast voor besluitgebieden, -vlakken en -subvlakken. De grijze verbeelding is aangepast in de kleur cyaan en wordt niet meer geheel vlakvullend, maar deels transparant weergegeven.
 • Herstellen van een bug waarbij detailinformatie niet meer via objecten in het kaartfilter konden worden opgevraagd;
 • Herstellen van een bug waarbij objecten in vormvrije plannen met meerdere symbolen ook meervoudig in het kaartfilter werden vermeld. Dit geschied nu enkelvoudig.

Versie 2.2.4.1

17 september 2014

 • De ‘Product- en dienstencatalogus’ is vervangen door de ‘Dienst Niveau Overeenkomst’ (DNO);
 • Update van het bestand functieaanduidingen.xsd naar versie 1.1.2;
 • Herstellen van een bug waarbij het zoeken op straatnaam met een punt in de naam niet mogelijk was;
 • Herstellen van een bug waarbij de decimale waarde in het attribuut ‘maatvoering’ niet juist werd weergegeven.

Versie 2.2.3.10

3 september 2014

 • De problemen met de luchtfoto’s zijn hersteld. De luchtfoto’s zijn vanaf heden weer te selecteren als ondergrond van Ruimtelijkeplannen.nl. Wegens het herstellen van de luchtfoto’s betreft de actualiteit van de luchtfoto’s momenteel een versie uit 2009;
 • Problemen bij verwijzingen naar objectgerichte planteksten zijn hersteld. De verwijzingen naar specifieke delen van de plantekst werken weer zoals u van ons gewend bent;
 • Voor ieder ingelezen ruimtelijk plan is in Index, in de planhistorie, van de betreffende bronhouder het geleideformulier opgenomen dat ten tijde van de publicatie is aangeboden. Vanaf heden worden deze geleideformulieren bewaard wanneer een plan wordt gepubliceerd.

Versie 2.2.3

18 juli 2014

 • Het technische component van de kaartviewer is vervangen. De kaartviewer maakt geen gebruik meer van het ‘Flash’-component, waardoor de website toegankelijk is voor alle devices, waaronder tablets;
 • Wijziging in de ondersteuning van webbrowsers. Internet explorer 7.x wordt vanaf heden niet meer ondersteund. De webbrowser Google Chrome is toegevoegd aan de lijst met ondersteunde browsers;
 • Toevoeging van een extra buffer in de kaartviewer ten behoeve van de verbeelding oost Nederland;
 • Aanpassing in het plan- en kaartfilter. Het planfilter is losgetrokken van het kaartfilter en prominenter gepositioneerd op de website. Het planfilter heeft standaard alle opties ‘aan’ staan. Hierdoor zijn alle planstatussen zichtbaar op de kaart.
 • De meetfunctie is nauwkeuriger dan voorheen. Door de wijziging wordt vanaf heden de afstand die is gemeten getoond met 1 decimaal achter de komma.
 • Interactie met de kaart is gebruiksvriendelijker gemaakt;
  • In- en uitzoomen vereist geen tweevoudige handeling meer. De knoppen voor het in- en uitzoomen reageren direct in de kaart wanneer de knoppenbalk wordt gebruikt;
  • Ondersteuning van het in- en uitzoomen met het muiswieltje;
  • Pannen in de kaart (slepen van het kaartbeeld) behoeft geen selectie van een knop meer;
  • De I-tool (voor het opvragen van informatie in de kaart) is standaard geselecteerd;
  • Afstand meten in de kaart kan doormiddel van het plaatsen van meerdere punten in de kaart;
 • Na het zoeken op een specifieke locatie wordt de gekozen locatie aangeduid met een teken, een druppel. Geldt voor zoeken middels gebruik van de I-tool, zoeken op woonplaats en straatnaam en bij het zoeken op postcode;
 • Bij het gebruik van de I-tool wordt ook de detailinformatie van de gevonden resultaten getoond;
 • Het plantype ‘regeling’ wordt weer correct verbeeld conform de Praktijkrichtlijn Algemene Maatregel van Bestuur (PRAMvB2012);

Voor meer informatie omtrent de wijzigingen in de navigatiebalk kunt u dit document raadplegen.

Versie 2.0.9

22 maart 2014

 • De Landelijke Voorziening is robuuster gemaakt voor zware bevragingen op de afnemerservices;
 • Het is mogelijk gemaakt om complexen in Vorm Vrije Plannen op te vragen;
 • Ondersteuning toegevoegd voor Byte Order Marks (BOM) in UTF-8 gecodeerde planteksten.

Versie 2.0.7

24 januari 2014

 • De gemeenten welke op 1 januari 2014 een herindeling zijn ondergaan, zijn zichtbaar in het zoekmenu en de attenderingsservice;
 • Nadere tekstuele uitleg van de foutmelding welke optreed na validatie van een dossier waarin geen geleideformulier is opgenomen;
 • Update van het imro2012-rulesv006.sch bestand naar versie 007.

Versie 2.0.6

18 oktober 2013

 • De symbolentabel voor Vorm Vrije Plannen is bijgewerkt op de productieomgeving. (De tiles van plannen die voor 18 oktober geplaatst zijn ťn al gebruikmaken van de nieuwe symbolen worden in het weekend van 26 en 27 oktober 2 en 3 november ververst. De tiles van plannen die gebruikmaken van de nieuwe symbolen ťn geplaatst na 18 oktober worden meteen correct aangemaakt);
 • Herkomst van importberichten wordt weer correct weergegeven (productieomgeving versus pilotomgeving);
 • Zoeken op omgevingsvergunning toont nu ook de IMRO2012 omgevingsvergunning.

Versie 2.0.5

juli 2013

 • Verbetering van de performance van de Vorm Vrije Plannen Map Service. Hierdoor worden o.a. structuurvisies sneller getoond;
 • Verbetering van de stabiliteit van de Vorm Vrije Plannen Map Service;
 • Een aanpassing in de Vorm Vrije Plannen Map Service waardoor gemeentelijke structuurvisies nu ook gekleurd weergegeven worden op de kaart;
 • Aanpassingen op het gebied van het cachen van kaarten. Hierdoor zal het cachen van kaarten sneller gaan, waardoor het cache proces eerder afgerond zal zijn. Dit moet leiden tot een betere performance van de website;
 • Een aanpassing in de importer en validator waardoor plannen met objectgerichte planteksten niet meer ten onrechte afgekeurd worden (dit gebeurde voorheen in bepaalde situaties).

Versie 2.0.2

december 2012

 • Gedetailleerde informatie bij structuurvisies wordt weer getoond;
 • De onjuiste weergave van plannen in dossiers is verholpen;
 • Een fout in het zoekmenu, waardoor adressen en woonplaaten uit de keuzelijst niet werden gevonden, is hersteld;
 • De verkeerde weergave van slot-symbolen is verholpen;
 • Het oude aftappunt toont ook nieuwe IMRO2012 data, zoals “exploitatieplan” en “gerechtelijke uitspraak”;
 • Er werd soms nog informatie van historische plannen getoond. Dit probleem is hersteld;
 • De foutmelding bij het zoeken in het tabblad “Criteria” op "Alle gemeenten’ en “Planstatus” is verholpen.

Versie 2.0.1

28 september 2012

 • Redesign Ruimtelijkeplannnen.nl;
 • RO Standaarden 2012: definitieve versies;
 • Koppeling OEP (bekendmaking Staatscourant);
 • Nieuwe systeemeisen;
 • Nieuwe plan-en kaartfilter;
 • Standaard worden geldende plannen en bovenliggende besluiten getoond (weergave van concept- en (voor)ontwerpplannen is als optie in de plan–en kaartfilter opgenomen).
 • Valideren van planteksten;
 • Nieuw endpoint voor twee nieuwe protocollen WMS/WFS (klik hier voor meer informatie);
 • tile layers bp_vv_gr_def en bp_vv_gr_all zijn vervallen;
 • tile layers bp_grenzen_def en bp_grenzen_all zijn nieuw toegevoegd;
 • WMS/WFS deegree upgrade naar versie 3 (nieuwe features vindt u hier);
 • Aanpassing van het Meest Recente Plan Boven (MRPB) mechanisme;
 • Ondersteuning van dossiers;
 • Aanpassing weergave rechter deel van het scherm waarin de planinformatie wordt getoond.

Versie 1.7.0

februari 2012

 • ondersteuning van IMRO2012 plannen en STRI2012 manifesten.

Versie 1.6

10 augustus 2011

 • Uitbreiding van raadpleegbare ondergronden. De topografische kaart is in combinatie met de perceelsgrenzen te raadplegen op de laagste drie schaalniveaus;
 • De straatnamen in het kaartbeeld zijn beter uitgelijnd op de wegen;
 • De idealisatie van objecten wordt volledig getoond, te weten: exact, indicatief en cartografisch figuur;
 • De knop kaartopbouw bij de verbeelding van vormvrije plannen is verplaatst zodat deze op dezelfde plek wordt getoond als de legenda bij bestemmingsplannen;
 • Er is een printfunctionaliteit toegevoegd aan het kaartvenster. Met deze functionaliteit kan het kaartbeeld inclusief specifieke planinformatie worden geprint;
 • De legenda kan buiten het kaartvenster worden geopend. Hiernaast is de legenda in breedte en hoogte aan te passen;
 • In de zoekfunctionaliteit op het tabblad ‘criteria’ is de volgorde van planstatussen aangepast op basis van de wijze waarop de plannen de procedure doorlopen;
 • In de zoekfunctionaliteit op het tabblad ‘criteria’ kan men een zoekactie starten voor ruimtelijke plannen van een specifieke provincie.
 • Historische plannen kunnen middels de webservice worden opgevraagd.
 • De index kan middels SOAP requests worden bevraagd. Dit is handig voor gebruikers die plannen publiceren of manifesten van bronhouders opvragen middels programmatuur. Dit zal door een technische specialist met kennis van webservices dienen te worden ingesteld. De programmatuur dient ingesteld te worden met de WSDL locatie: http://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi/services/IndexWS.wsdl

Versie 1.5.3

22 februari 2011

 • WABO: Mogelijkheid tot zoeken op omgevingsvergunningen toegevoegd.
 • Wanneer het importeren van een plan faalt, wordt het plan verwijderd. De volgende keer (normaal gesproken is dat de volgende nacht) wordt het manifest opnieuw gedownload en wordt het opnieuw geprobeerd (recovery job). Voorheen werd het manifest niet opnieuw gedownload waardoor het importeren nog steeds mis ging, zelfs wanneer de bronhouder het manifest had gecorrigeerd;
 • Wanneer de recovery job een ruimtelijk plan tien maal niet succesvol heeft kunnen harvesten wordt de bronhouder hiervan op de hoogte gesteld middels een melding. Het ruimtelijk plan wordt na 10 maal niet meer meegenomen in de recovery procedure. De volgende foutmelding wordt getoond: "Error downloading Plan (Last attempt. No further retries will be done)."
 • Op de startpagina kan een nieuwsblok verschijnen. De beheerder kan de inhoud van dit nieuwsblok aanpassen. Lege inhoud betekent dat er geen nieuwsblok verschijnt;
 • Er is een Tiling & Caching oplossing geimplementeerd voor de plangegevens, topografie en luchtfoto’s;
 • In verband met Tiling & Caching is het aantal schaalniveau’s teruggebracht tot 14 schaalniveau’s;
 • Plantype ‘reactieve aanwijzingen’ is verplaatst naar het tabblad ‘bestemmingsplannen’;
 • De transparantie van plannen is standaard ingesteld op 25%;
 • Men kan inzoomen tot schaal 1:750;
 • Er worden nieuwe hyperlinks getoond op de startpagina;
 • De grens van het zoekresultaat is verhoogd van 100 naar 200;
 • De knop kaartopbouw is alleen zichtbaar wanneer er een Vorm Vrij Plan is geselecteerd;
 • Wanneer er een Vorm Vrij Plan is geselecteerd, wordt een grijze achtergrond getoond.
 • Bij het gebruik van WMS GetFeatureInfo wordt nu een absolute URL teruggegeven. Dit betekent dat naast de prefix ook de planmap en bestandsnaam wordt teruggegeven. De prefix 'http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/ wordt hierdoor aangevuld met bijvoorbeeld ‘NL.IMRO.1234.MijnPlan-0123/v_NL.IMRO.1234.MijnPlan-0123.html’.

Releasenotes IMRO validator

Huidige software versie: 2.9.6

Datum: 21/06/2013

Omgeving:
Pilot: http://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/validator/
Productie: http://validator.ruimtelijkeplannen.nl/validator/

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.9.5 (21/06/2013)

 • Toevoegen van nieuwe validatieregels in verband met de inwerkingtreding van de RO Standaarden 2012 per 1 juli 2013.
 • Validaties van plannen conform IMRO2008, waarbij de datum gelijk is aan of na 01-07-2013 valt, geven een fout wanneer deze de status ‘concept’, ‘voorontwerp’, ‘ontwerp’ of ‘geconsolideerde versie’ bevatten.
 • Validatie van manifesten conform IMRO2008, waarbij de datum van het manifest gelijk is aan of na 01-07-2013 valt, geven een fout. De geldende norm vanaf 01-07-2013 betreft niet meer het IMRO2008.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.9.4 (15/01/2013)

 • Bugfix in geometrische validatie: voorheen keurde de validator een curve die een lijnstuk bevatte dat verticaal recht omhoog (Zuid-Noord) liep ten onrechte af. Er werd een foutmelding gegeven over een Self-intersection. Dit werd veroorzaakt door een afrondingsfout bij het converteren van GML tekst naar doubles. Dergelijke geometrieŽn worden nu correct gevalideerd.
 • Bugfix in geometrische validatie: validator keurde voorheen curves waar opeenvolgende coŲrdinaten niet aansloten, ten onrechte goed. Deze ongeldige geometriŽn konden vervolgens niet ingeladen worden. Validator markeert deze geometriŽn nu als ongeldig.
 • Bugfix in referentievalidatie i.v.m. dossierstatus geconsolideerd.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.9.3 (27/09/2012)

 • IMROPT officieel schema v1.0.1 in productie genomen.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.9.2 (20/09/2012)

 • Additionele regelvalidatie heeft extra regel gekregen: AD80. Deze test of een imro:naam veld een inhoud heeft die niet leeg is en niet begint met een spatie, tab, of een nieuwe regel.
 • Bugfix bij uitpakken van geleideformulieren.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.9.1 (29/08/2012)

 • Geometrische validatie bugfixes
 • Illegale inhoud validatie staat nu een stylesheet link in het begin van een XML document toe. Dit is vooral handig voor planteksten.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.9 (20/06/2012)

 • Bugfix in regelvalidatie voor IMRO2012. Regel GB7 was niet volledig.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.8 (08/06/2012)

 • Wijzigingen in regelvalidatie IMRO2012 wegens wijzingen in constraints bij overgang van IMRO2012 v1.1 naar IMRO2012 v1.2.
 • Bugfixes in zowel regelvalidatie als additionele regelvalidaties IMRO2012 wegens bestaande issuelijst sinds 23 mei 2012.
 • Bugfix in geometrische validatie van GML-3.2. Wordt nu op identieke wijze als voor GML-3.1 uitgevoerd plus validatie van rotatie van polygonen bij binnenringen en buitenringen.
 • Aanpassing in additionele validatie PCP2008 wegens overgang van versie 1.1 naar 1.2.
 • Aanpassingen in additionele validatie STRI2006 wegens nieuwe PCP2008 standaard v1.2.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.7 (15/03/2012)

 • Geometrische validatie van GML-3.2 plannen met JTS. Foutmeldingen als vanouds, maar nu ook validatie op draairichting voor GML-3.2 plannen
 • Geometrische validatie van GML-3.1 plannen met JTS zoals vanouds, maar de XML parsing met Deegree3 i.p.v. Deegree
 • De validator gaat nu niet meer uit van een verplicht # in een verwijzing naar objectgerichte tekst
 • De validator valideert het format van de symboolcode nu niet meer als het attribuut symboolcode niet voorkomt
 • Additionele validatie IMRO2012: Check AD25 (cartografieInfo vormvrije plannen versus geometrieŽn begrenzingen) verbeterd
 • Update XML schema voor IMRO2012 van versie 1.0.0 (januari 2012) naar 1.1.0 (februari 2012)
 • Update schematron voor IMRO2012 i.v.m. XML schema versie 1.1.0 wegens gewijzigde constraints
 • Update additionele schematron voor IMRO2012 i.v.m. XML schema versie 1.1.0
 • Update van Deegree3 bibliotheek gebruikt voor geometrische validatie

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.6 (23/02/2012)

 • Update XML schema voor IMRO2012 van versie 1.0.0 (januari 2012) naar 1.1.0 (februari 2012)
 • Update schematron voor IMRO2012 i.v.m. XML schema versie 1.1.0 wegens gewijzigde constraints
 • Update additionele schematron voor IMRO2012 i.v.m. XML schema versie 1.1.0
 • Update van Deegree3 bibliotheek gebruikt voor geometrische validatie

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.5 (21/12/2011)

 • Update XML schema voor IMRO2012 van versie 0.0.1 (augustus 2011) naar versie 1.0.0 (januari 2012)
 • Update schematron voor IMRO2012 i.v.m. XML schema versie 1.0.0
 • Update additionele schematron voor IMRO2012 i.v.m. schema versie 1.0.0
 • Update XML schema voor STRI2012 van versie 0.3 (augustus 2011) naar versie 1.0.0 (januari 2012)
 • Update additionele schematron voor STRI2012 i.v.m. schema versie 1.0.0
 • Invoer van dossiervalidatie voor IMRO2012 inclusief extra validatiepagina voor deze dossiervalidatie in de website in het geval van een STRI2012 manifest.
 • Aanpassing referentievalidatie wegens problemen met software versie 2.4 i.v.m. plannaam validatie.
 • Finetuning van certificaten validatie in verband met problemen met haperende OCSP services.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.4 (19/10/2011)

 • Aanpassen download functionaliteit wegens STRI2012 manifesten die alleen geleideformulier downloadlocatie bevatten
 • Aanpassingen schemavalidatie i.v.m. expliciete keuze van schemavalidatie implementatie mogelijk te maken (wegens vermijden van niet-threadsafe implementatie van de schemavalidatie)
 • Aanpassingen schematronvalidatie i.v.m. expliciete keuze van de XSLT implementatie mogelijk te maken
 • Verbeteringen in foutmeldingen geometrische validatie voor GML-3.2
 • Update schematron voor IMRO2012
 • Nieuwe schematron voor STRI2012
 • Aanpassing schematron voor STRI2006 i.v.m. nieuwe plantypen voor PRPCP2008
 • Aanpassing referentievalidatie wegens IMRO2012 in combinatie met STRI2012
 • Aanpassingen authenticiteitvalidatie i.v.m. de gewezen Diginotar problematiek
 • Aanpassing geometrische validatie i.v.m. GML-3.2 bij IMRO2012.
 • Cosmetische aanpassingen en refactoringen

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.3 (01/06/2011)

 • ondersteuning voor IMRO2012 plannen
 • Geometrische validatie van IMRO2012 plannen met behulp van Deegree3
 • Aanpassing schemavalidatie t.b.v. schema’s IMRO2012
 • Aanpassing schematronvalidatie (minor debug functionaliteit)
 • Aanpassing plantypevalidatie i.v.m. IMRO2012
 • Aanpassing bestandsnaamvalidatie i.v.m. IMRO2012
 • Schemavalidatie
 • Regelvalidatie t.b.v. IMRO2012
 • Additionele regelvalidatie t.b.v. IMRO2012
 • GML-3.2 Special Feature level 2 validatie t.b.v. IMRO2012

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.2 (01/11/2010)

 • Bugfix in encoding validatie: validatie van karakters in het geval van UTF-8 encoding werkte niet correct.
 • Wijziging van foutmelding in encoding validatie (zie Encoding validatie): In plaats van karakterpositie werd karakterwaarde gemeld en omgekeerd.
 • Wijziging in additionele regelvalidatie: De naam van een enkelbestemming/dubbelbestemming dient te beginnen met de hoofdgroep (behoudens “overig”) gevolgd door een minteken. Deze validatie resulteert in een waarschuwing indien de validatie faalt.
 • Wijziging in additionele regelvalidatie: In element verwijzingNaarTekstInfo binnen een Bestemmingsplangebied dient de waarde van element typeTekst in overeenstemming te zijn met de prefix van de genoemde bestanden in veld verwijzingNaarTekst.
 • Referentievalidatie: Vergelijking van de planidn vindt nu plaats tegen het imro:identificatie veld van het betreffende plangebied van het plan, niet meer tegen de gml:id. Volgens de standaarden zijn deze eigenschappen gelijk aan elkaar, maar in het geval van IMRO2006 wordt hier niet op gevalideerd wat kan resulteren in problemen tijdens inladen.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.1 (02/06/2010)

 • Wijziging in encoding validatie (zie Encoding validatie): Van GML of STRI bestanden die zich voordoen als UTF-8 gecodeerd te zijn worden de karakters gecontroleerd zodat zeker is dat deze codering terecht gehanteerd wordt. Tevens foutboodschap aangepast zodat de tekst “manifest” niet meer expliciet voorkomt.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 2.0 (02/06/2010)

 • Het gebruik van de XPath functie tokenize voor het valideren van het aantal coŲrdinaten wordt in dit geval teruggedraaid wegens enorm geheugengebruik in het geval van grote reeksen gml:posList elementen.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 1.9 (25/01/2010)

 • Bugfix in foutafhandeling bij asynchrone validatie.
 • Bugfix in validatie van referenties. Ook prefix bb_ (beleidstekstbijlage) wordt nu correct behandeld.
 • Realisatie van XPath functie tokenize toegevoegd om minder afhankelijk zijn van niet-standaard versies van XPath functies. Dit ten behoeve van gebruik door regelvalidatie.
 • Validatie van E-mail adressen aangescherpt bij asynchrone validatie
 • Validatie van encoding van manifesten naar aanleiding van encoding problemen in de index en crashende validators. Deze validatie vindt plaats alvorens de STRI validaties (schema en regels) te laten plaatsvinden.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 1.8 (29/09/2009)

 • Bugfix in authenticiteitsvalidatie in verband met foutieve afkeuring van sommige hash waarden.
 • Uiterlijke vormgeving schermen gewijzigd, tabbladen geÔntroduceerd.
 • Opschoningen authenticiteitsvalidatie

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 1.7 (24/08/2009)

 • Algemene refactoring t.b.v. code sharing met plannen importer.
 • Asynchrone validatie is mogelijk, d.w.z. de mogelijkheid om een e-mail adres op te geven waarnaar het bericht wordt gestuurd dat de validatie voltooid is vergezeld van een hyperlink waarmee het resultaat kan worden opgehaald.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 1.6 (09/07/2009)

 • Bugfix: Een rechte lijn gecodeerd als een gml:Arc met 3 punten werd niet correct geÔnterpreteerd, namelijk als een Cirkel met een enorme straal i.p.v. een rechte lijn.
 • Bugfix: Een manifest met een lege supplementen basisURL gaf een stacktrace in beeld.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 1.5 (19/05/2009)

 • Refactorings in interne Factories voor validatieonderdelen.
 • Robuuster maken van authenticiteitsvalidatie

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 1.4 (10/03/2009)

 • Bugfix in authenticiteitsvalidatie
 • Aanpassing illegale inhoud validatie
 • Aanpassing regelvalidatie i.v.m. SOAP validator.
 • Herstructurering om hergebruik bestaande code te stimuleren.

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 1.3 (23/02/2009)

 • Veiligheidschecks op bestandgrootte en illegale inhoud
 • Bugfix in authenticiteitsvalidatie
 • Bugfix in encoding validatie
 • Dichten van (bekende) beveiligingsrisico’s in de implementatie van digitale handtekeningen

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 1.2 (03/02/2009)

 • Voorkomen van nul pointer fouten bij OCSP responsies.
 • Voorkomen van incidenteel niet kennen van BouncyCastle library bij certificaten afhandeling
 • Rapportage verwijzingen naar illustraties, vaststellingsbesluit en objectgeoriŽnteerde tekst.
 • Bugfix bij encoding validatie.
 • Bugfix bij authenticiteitvalidatie
 • Bugfix bij geometrische validatie

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 1.1.1 (30/10/2008)

 • Bugfix in authenticiteitcontrole bij validatie certificatenketens
 • Totaaltellingen voor IMRO2008 plannen: Bouwaanduiding toegevoegd
 • Manifesten en plannen ophalen van Https sites (ook met niet geldige certificaten)
 • Bij manifestvalidatie wordt in plaats van bestandsnaam (UNKNOWN_manifest.xml) de locatie getoond.
 • Bij geleideformulier validatie wordt bij het ontbreken van een bestand altijd een error gegeven.
 • EfficiŽntere buffering van CRL en OCSP requests
 • Verbeterde foutafhandeling bij OCSP requests
 • Verbeterde foutafhandeling bij controleren handtekeningen

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 1.1.0 (28/10/2008)

 • uploaden van plan in zip-file ondersteund
 • validatie op bestandscodering veronderstelt UTF-8 als informatie hierover ontbreekt.
 • ondersteuning voor PCP2008 v1.0.1 plannen
 • authenticiteitcontrole certificaten uitgebreid met (online) CRL en OCSP intrekkingcontroles
 • authenticiteit valideren aan de hand van de productiecertificaten van PKI overheid
 • authenticiteit validatie handelt meegeleverde certificatenketens correct af
 • authenticiteit validatie met gedetailleerde foutrapportage
 • bugfixes voor authenticatie validatie
 • bugfix totaaltellingen voor optionele rapportage

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 1.0.1 (02/06/2008)

 • nieuwe validatie op STRI2006/2008 gebaseerd op manifest locatie
 • ondersteuning voor IMRO2008 plannen
 • versienr. uit .xsd wordt getoond in versie informatie
 • crossreference validatie toegevoegd (test eenduidigheid, planbestand, manifest en bij IMRO 2008 geleideformulier)
 • kopjes toegevoegd in validatie resultaat (manifest, geleideformulier, planbestand)
 • overige cosmetische verbeteringen
  • manifest url en plan bestand veld breder gemaakt
  • kleur kopjes aangepaste van rood naar grijs
  • header Validatie RO
  • tekstuele wijzigingen

Softwarematige wijzigingen ten opzichte van 1.0.0 (02/05/2008)

n.v.t.

Bekende problemen voor versie 1.1.1

geen

Bekende problemen voor versie 1.1.0

Totaaltellingen in van de optionele rapportagefunctionaliteit kloppen mogelijk niet bij 2008 plannen (in onderzoek).

Huidige configuratie

Validatie Component versie Bestand versie
Encoding validatie 1.6 (release notes)
Bestandsnaam validatie 1.1 (release notes)
Plantype validatie 1.2 (release notes)
Geometrische validatie 1.7 (release notes)
Authenticiteit validatie 1.12 (release notes)
Schema validatie 1.3 (release notes)
Regel validatie 1.4 (release notes)
Illegale Inhoud validatie 1.2 (release notes)
Referentie validatie 1.4 (release notes)
Dossier validatie 1.0 (release notes)
IMRO 2006 Schema validatie Zie Schema validatie IMRO2006.xsd versie 1.1RC-adapted
IMRO 2006 Regel validatie Zie Regel validatie imro2006-rulesv019.sch
IMRO 2006 Additionele regel validatie Zie Regel validatie additional-validator-rules-2006v1.12.sch
IMRO 2008 Schema validatie Zie Schema validatie local-IMRO2008.xsd versie 1.1.0
IMRO 2008 Regel validatie Zie Regel validatie imro2008-rulesv013.sch
IMRO 2008 Additionele regel validatie Zie Regel validatie additional-validator-rules-2008v1.16.sch
PCP 2008 Schema validatie Zie Schema validatie local-IMROPCP2008.xsd versie 1.1
PCP 2008 Additionele regel validatie Zie Regel validatie additional-validator-rules-PCP2008v006.sch
IMRO 2012 Schema validatie Zie Schema validatie IMRO2012.xsd versie 1.1.0
IMRO 2012 Regel validatie Zie Regel validatie imro2012-rulesv006.sch
IMRO 2012 Additionele regel validatie Zie Regel validatie additional-validator-rules-2012v0.06.sch
IMRO 2012 GML-3.2 SF2 validatie Zie Regel validatie gmlsfL2-20110816.sch
STRI 2006 Schema validatie Zie Schema validatie STRI2006.xsd, versie 1.2b.1
STRI 2006 Additionele regel validatie Zie Regel validatie additional-validator-rules-STRI2006v005.sch
STRI 2008 Schema validatie Zie Schema validatie STRI2008.xsd, versie 1.5
STRI 2008 Additionele regel validatie Zie Regel validatie additional-validator-rules-STRI2008v007.sch
STRI 2012 Schema validatie Zie Schema validatie STRI2012.xsd, versie 1.0.0
STRI 2012 Additionele regel validatie Zie Regel validatie additional-validator-rules-STRI2012v003.sch
IMROPT 2012 Schema validatie Zie Schema validatie IMROPT2012.xsd, versie 1.0.1

Generieke validaties

+RELEASE NOTES ENCODING VALIDATIE+

Huidige component versie: 1.6
Datum: 01/06/2011

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.5 (01/11/2010)

 • Bugfix in encoding validatie: validatie van karakters in het geval van UTF-8 encoding werkte niet correct.
 • In het geval van UTF-8 validatie werd in plaats van karakterpositie de karakterwaarde gemeld en omgekeerd.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.4 (16/03/2009)

 • Validatie van correct gebruik van UTF-8 encoding in de omstandigheid dat een manifest / geleideformulier / planbestand deze encoding gebruikt of dat er geen encoding informatie aanwezig is waardoor deze veronderstelling gemaakt moet worden. Versie 1.3 waarschuwt in de laatste situatie alleen en laat de problemen toch door. In sommige omstandigheden kon dit resulteren in meldingen over onbekende fouten.
 • Expliciete waarschuwing over “dit manifest” gewijzigd in meer algemene melding over “dit XML bestand”. Dit om verwarring te voorkomen indien de waarschuwing bij een geleideformulier optreedt.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.3 (23/02/2009)

 • Lege bestanden worden niet meer als UTF-16 aangemerkt

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.2 (28/10/2008)

 • XML declaratie mag nu zowel enkele als dubbele quotes bevatten. Tevens is een nieuwe regel na de declaratie niet meer nodig om de declaratie te herkennen

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.1 (02/07/2008)

 • Default encoding wordt UTF-8 verondersteld indien er geen encoding van bestanden of in XML gedetecteerd kan worden

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 (01/06/2008)

 • Validatie van encoding volgens W3C richtlijnen geÔmplementeerd

Bekende problemen voor versie 1.0

geen

Geplande wijzigingen

geen

+RELEASE NOTES BESTANDSNAAM VALIDATIE+

Huidige component versie: 1.1
Datum: 01/07/2008

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 (01/07/2008)

 • Voor IMRO2012 wordt het XML element identificatie niet een op een gebruikt om de bestandsnaam te achterhalen maar worden de juiste subelementen van het identificatie element aan elkaar geplakt.

Bekende problemen voor versie 1.0

geen

+RELEASE NOTES PLANTYPE VALIDATIE+

Huidige component versie: 1.2
Datum: 19/10/2011

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.1 (03/09/2008)

 • Mogelijkheid om alle plantypen van een standaard tegelijk toe te laten of te weigeren

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 (01/07/2008)

 • State probleem (analoog aan probleem rapportage aantal elementen) opgelost

InitiŽle versie

Bekende problemen voor versie 1.2

geen

+RELEASE NOTES GEOMETRISCHE VALIDATIE+

Huidige component versie: 1.7
Datum: 07/02/2013

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.6 (07/12/2011)

 • Bugfix bij validatie Arc die een rechte lijn is.
 • Bugfix bij validatie aaneengesloten zijn van curve segmenten en gesloten zijn van ringen.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.5 (08/06/2012)

 • Draairichting validatie bij polygonen in MultiSurfaces
 • Een boog bestaande uit 3 punten op een rechte lijn is nu weer toegestaan

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.4 (07/12/2011)

 • GML-3.2 wordt met JTS gevalideerd. Foutmeldingen als in versie 1.2, maar nu ook validatie op draairichting voor GML-3.2 plannen
 • GML-3.1 blijft met JTS gevalideerd worden, maar de XML parsing met Deegree3 i.p.v. Deegree2

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.3 (13/10/2011)

 • Verbetering foutmeldingen voor GML-3.2 validatie: locatie aanduiding verbeterd.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.2 (24/02/2009)

 • Inlezen geometrie elementen middels Deegree3 i.p.v. Deegree2.
 • Mogelijkheid om GML-3.2 in te lezen en te valideren.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.1 (31/07/2008)

 • Fout hergebruik van variabel bij meervoudige validaties tegelijkertijd opgelost (veroorzaakte fatale fout).

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 (01/05/2008)

 • Ondersteuning van meervoudige geometrieŽn toegevoegd
 • Validatie van arcs en curves wordt nauwkeuriger uitgevoerd. Het (zeer incidenteel) optredende probleem met ten onrechte optreden van “ring self intersections” t.g.v. benadering van arcs/curves wordt hiermee voorkomen.

Bekende problemen voor versie 1.0

geen

+RELEASE NOTES AUTHENTICITEITSVALIDATIE+

Huidige component versie: 1.12
Datum: 31/01/2012

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.11 (08/11/2011)

 • Extra logging bij aanroepen van OCSP servers i.v.m. haperingen van diezelfde servers in het verleden.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.10 (19/09/2011)

 • Cosmetische aanpassingen

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.9 (14/06/2011)

 • Optie tot tijdelijk toestaan van ingetrokken Diginotar certificaat
 • Cosmetische aanpassingen

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.8 (25/10/2010)

 • Herstructurering i.v.m. deadlock fix

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.7 (19/10/2009)

 • Bugfix: Bij bestandprefixen eindigend op b_ of t_ kan verwarring optreden indien er tegelijkertijd een bestandsnaam is met alleen prefix b_ of t_. Hierdoor kan in de Hash berekening met de Hash van het verkeerde bestand gerekend worden.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.6 (07/07/2009)

 • Opschoningen en foutgevoelige code robuuster gemaakt.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.5 (10/04/2009)

 • Robuustere aanmelding BouncyCastle provider in CertificateStore.
 • Robuuster maken door problemen met multithreaded http verbindingen op te lossen.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.4 (04/03/2009)

 • Bugfix voorkomt dat applicatie uit zijn geheugen loopt tijdens transformeren van grote bestanden.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.3 (03/02/2009)

 • Bugfix voorkomt stacktrace in validator wanneer foutieve Transform parameter wordt toegepast.
 • Check op rechten om objecten te ondertekenen van laagst in hiŽrarchie gelegen certificaat.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.2 (28/10/2008)

 • certificatenketen waarvan de volgorde niet kan worden bepaald worden toch doorgegeven als diagnostische informatie
 • efficiŽntere buffering van CRL en OCSP requests
 • verbeterde foutafhandeling bij OCSP requests en OCSP responses.
 • verbeterde foutafhandeling bij controleren handtekeningen

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.1 (09/10/2008)

 • verbeterde diagnose informatie bij controleren handtekeningen
 • volgorde bepaling van certificatenketens

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 (31/07/2008)

 • authenticiteit validatie handelt meegeleverde certificatenketens correct af
 • authenticiteit validatie met gedetailleerde foutrapportage
 • authenticiteit valideren aan de hand van de productiecertificaten van PKI overheid
 • bugfixes ter voorkoming fatale fouten
 • authenticiteitcontrole certificaten uitgebreid met (online) CRL en OCSP intrekkingcontroles

Bekende problemen voor versie 1.8

geen

Geplande wijzigingen

geen

+RELEASE NOTES SCHEMA VALIDATIE+

Huidige component versie: 1.3
Datum: 15/12/2011

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.2 (18/10/2011)

 • Configurabele keuze van implementatie library voor schemavalidatie i.v.m. niet-threadsafe zijn van default JVM library

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.1 (26/11/2009)

 • Wijziging in het terugvinden van externe schemabestanden die vanuit het standaard schemabestand gerefereerd worden.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0C (01/05/2008)

 • Terugvinden van schemafiles gewijzigd

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 (01/05/2008)

geen

Bekende problemen voor versie 1.0C

geen

+RELEASE NOTES REGEL VALIDATIE+

Huidige component versie: 1.4
Datum: 15/12/2011

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.3 (19/10/2011)

 • Configurabele keuze van implementatie library voor schematron validatie i.v.m. vermijden van bugs in Xalan implementaties

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.2 (20/04/2009)

 • Cosmetische wijzigingen ten behoeve van debugging
 • Toevoeging van mogelijkheid voor fatale fouten tijdens validatie (toekomstige mogelijkheid)
 • Mogelijkheid om niet-schematron XML elementen in een schematron te kunnen hanteren middels initialisatie parameter (toekomstige mogelijkheid)

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.1 (07/01/2009)

 • Afhandeling van diagnostische informatie ten behoeve van een SOAP validator.
 • Toevoeging van waarschuwingen tijdens validatie
 • Cosmetische wijzigingen ten behoeve van debugging.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0C (15/12/2008)

 • foutafhandeling tijdens opstarten verbeterd
 • cosmetische wijzigingen

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 (01/05/2008)

 • cosmetische wijzigingen

Bekende problemen voor versie 1.2

geen

+RELEASE NOTES ILLEGALE INHOUD VALIDATIE+

Huidige component versie: 1.2
Datum: 08/11/2011

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.1 (16/04/2009)

 • Bugfix wegens thread-safety probleem

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 (03/03/2009)

 • Bij constateren van illegale inhoud wordt een configureerbare gebruiksvriendelijke fout gegeven over wat er geconstateerd is.

'InitiŽle versie 1.0 (03/03/2009)

Eerste versie. Beveiliging tegen controversiŽle inhoud in XML bestanden. die kunnen leiden tot Denial of Serice aanvallen of bedreigingen van de integriteit van het digitale waarmerk.

Controle mogelijk op string constanten en reguliere expressies gegeven als configuratie parameters. Controle en verbod van volgende informatie:

 • <!DOCTYPE aanduidingen: mogelijkheid als Entity bom.
 • Algemeen verbod op gebruik XSLT in XML bestanden: mogelijkheid tot uitvoer code die systeem corrumpeert.
 • Verbod op xpointers die verwijzen naar externe bestanden ( http://hacker.nl/kwaadaardig )
 • Het verbod op de volgende stringconstante is vervallen sinds software versie 2.9.2 wegens dat gelinkte stylesheets alleen in de browser kan worden uitgevoerd en niet in de server: <?xml-stylesheet

Achtergrond:

Tijdens validatie kan het document door XSLT gewijzigd worden zodanig dat een andere inhoud gevalideerd wordt dan oorspronkelijk aanwezig was. Dit opent de mogelijkheid om het XML bericht dusdanig te manipuleren dat voor de berekening van de handtekening de velden dusdanig aangepast worden dat er automatisch de juiste handtekening uit rolt. Een ander risico is dat middels XLST de hash van het XML document opnieuw berekend wordt en in het SignatureDigestValue object geplaatst wordt. Dit maakt dus de validatie middels elektronische handtekening compleet waardeloos en lek.

Een derde reden is dat XSLT de mogelijkheid biedt om lokaal op het validerende systeem bestanden te wijzigen. Dit opent de mogelijkheid om ontvangende systemen van buitenaf te corrumperen middels XSLT stylesheet achtige dingen in manifesten.

Bekende problemen voor versie 1.0

Foutmeldingen zijn niet vriendelijk voor gebruikers.

Geplande wijzigingen

geen (alleen indien er nieuwe beveiligingsissues mochten komen).

+RELEASE NOTES REFERENTIE VALIDATIE+

Huidige component versie: 1.4
Datum: 07/02/2012

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.3 (23/02/2012)

 • Bugfix in validatie planstatus versus dossierstatus.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.2 (15/12/2011)

 • De naam van het plan in het GML bestand wordt alleen voor IMRO2012 plannen gevalideerd tegen de naam die in het manifest bij het betreffende plan wordt genoemd.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.1 (15/03/2011)

 • Geschikt gemaakt voor IMRO2012
 • Valideert de overeenkomst tussen dossierstatus en planstatus in het geval van een geconsolideerd dossier
 • De naam van het plan in zowel het GML bestand als in het manifest dienen identiek te zijn. Dit wegens dat bij IMRO2012 dit samen met de datum nog de enige overeenkomst tussen een manifest en een plan is.

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 (25/06/2008)

 • Vergelijking van de planidn vindt nu plaats tegen het imro:identificatie veld van het betreffende plangebied van het plan, niet meer tegen de gml:id. Volgens de standaarden zijn deze eigenschappen gelijk aan elkaar, maar in het geval van IMRO2006 wordt hier niet op gevalideerd. Wegens dat imro:identificatie de werkelijke planidn voorstelt wordt daarom deze gebruikt.

InitiŽle versie 1.0 (25/06/2008)

Valideert dat genoemde planeigenschappen in manifest/geleideformulier overeenkomen met die van het plan zelf.

+RELEASE NOTES DOSSIER VALIDATIE+

InitiŽle versie 1.0 (21/02/2012)

Deze validatie werkt alleen in het geval er een STRI2012 manifest wordt gevalideerd.
Van alle plannen in het dossier wordt het geleideformulier gedownload en de verzameling planstatussen worden vergeleken met de dossierstatus in het manifest.
In het geval de dossierstatus ‘geconsolideerd’ is mag de planstatus alleen ‘geconsolideerd’ (IMRO2012) of ‘geconsolideerde versie’ (IMRO2008) zijn.
In het geval de dossierstatus ‘vastgesteld’ is moet de reeks aanwezige plannen minstens 1 plan bevatten met de status ‘vastgesteld’.

IMRO2006 validaties

+RELEASE NOTES IMRO 2006 SCHEMA VALIDATIE+

Huidige schemaversie (IMRO2006.xsd): 1.1RC-adapted
Datum: 31 januari 2007

+RELEASE NOTES IMRO 2006 REGEL VALIDATIE+

Huidige schematron versie: imro2006-rulesv019.sch
Datum: 22/09/2009

Wijzigingen ten opzichte van versie v017 (16/06/2009)

 • Optimalisatie door gebruik van keys statements verbetert performance wegens niet herhaaldelijk hoeven uit te voeren van lookups.

Wijzigingen ten opzichte van versie v017 (08/04/2009)

 • Performance problemen opgelost door herschrijven diagnostische informatie.

Wijzigingen ten opzichte van versie v016 (17/09/2008)

 • Rule 18b bevatte een fout. Verwijzingen naar aanduidingen binnen een figuur werden ten onrechte niet gecontroleerd.
 • Diagnostische informatie toegevoegd ten behoeve van een SOAP validator.

Wijzigingen ten opzichte van versie v015 (14/08/2008)

 • Rule A43 toegevoegd om te controleren of bij provinciale plannen de functieInfo ingevuld is indien de niet verkorte codering toegepast is.

Wijzigingen ten opzichte van versie v014 (14/05/2008)

 • Rule 18b aangepast. Striktere controle op verwijzingen tussen aanduidingen (conform PRBP2006). Gevalideerd wordt nu dat indien een object Maatvoering, een object Lettertekenaanduiding of een object Figuur naar een andere aanduiding verwijst dit een object Bouwvlak of een object Gebiedsaanduiding is.
 • Rule 23 heeft aangepaste foutmeldingen. Tekst ‘Foutcode 23a’ is toegevoegd en tekst ’Foutcode 23’ is ‘Foutcode 23b’ geworden.

NB deze controle was reeds aanwezig in de 2008 regelvalidatie.

Wijzigingen ten opzichte van versie v013 (26/03/2008)

 • Rule 27: bugfix: SymboolInfo -> symboolInfo

Wijzigingen ten opzichte van versie v012 (18/01/2008)

 • Rule 61: Geen multi-geometrie combinatie van verschillend type voor een provinciaal plan en een gemeentelijk plan toegestaan. Speciaal voor geometrie aanpassing voor Nota Ruimte

InitiŽle versie v012 (december 2007)

door Geonovum aangeleverd.

+RELEASE NOTES IMRO 2006 ADDITIONELE VALIDATIE+

Huidige schematron versie: additional-validator-rules-2006v1.12.sch
Datum: 22/12/2009

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.11 (29/09/2009)

 • Rule AD13 toegevoegd. Checkt op aanwezigheid van geometrische inhoud elementen die volgens de IMRO standaard geometrische informatie moeten bevatten, maar waarbij het XML schema niet automatisch afdwingt dat deze geometrische inhoud ook daadwerkelijk aanwezig is. Bijvoorbeeld de elementen imro:aanpijlingspunt en imro:plaatsingspunt behoren een &lt;gml:Point&gt; element te bevatten. Het XML schema van GML 3.1.1 staat technisch gezien ook toe dat dit element wordt weggelaten zodat lege elementen van bovenstaande typen niet door schemavalidatie worden gesignaleerd maar bij afnemende systemen problemen veroorzaken. Deels werden deze fouten ook al gedetecteerd bij de geometrische validatie: op deze wijze zijn de foutmeldingen duidelijker en makkelijker te begrijpen.

Specificatie van Rule AD13:

De elementen van het type imro:aanpijlingspunt, imro:plaatsingspunt, imro:geometriePunt, imro:geometrieLijn, imro:geometrieVlak, imro:geometrieCombi, imro:geometrieMultiLijn, imro:geometrieMultiPunt, imro:geometrieMultiVlak, gml:MultiSurface, gml:MultiCurve, gml:MultiPoint, gml:MultiGeometry, gml:pointMember, gml:pointMembers, gml:curveMember, gml:curveMembers, gml:surfaceMember, gml:surfaceMembers, gml:geometryMember, gml:geometryMembers, gml:segments, gml:baseCurve, gml:PolygonPatch dienen een geometrisch element te bevatten, ofwel een gml-element. Het is toegestaan dat dit gml element dieper genest ligt, zolang het maar voorkomt.

Niet toegestaan zijn de volgende voorbeelden (die niet door het XML schema worden gedetecteerd):


<imro:positie>
<imro:Labelpositie>
==&lt;imro:aanpijlingspunt/&gt;==
<imro:plaatsingspunt>
<gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:pos>97832.124 473851.088</gml:pos>
</gml:Point>
</imro:plaatsingspunt>
</imro:Labelpositie>
</imro:positie>
<imro:positie>
<imro:Labelpositie>
<imro:aanpijlingspunt>
<gml:Point srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:pos>97832.124 473851.088</gml:pos>
</gml:Point>
</imro:aanpijlingspunt>
==&lt;imro:plaatsingspunt/&gt;==
</imro:Labelpositie>
</imro:positie>
<imro:geometrie>
<imro:VlakMultiVlak>
==&lt;imro:geometrieMultiVlak&gt;==
==&lt;/imro:geometrieMultiVlak&gt;==
</imro:VlakMultiVlak>
</imro:geometrie>

 • Rule AD14(A+B) toegevoegd. Checkt op aanwezigheid en het formaat van coŲrdinaten binnen gml:pos, gml:posList, gml:lowerCorner en gml:upperCorner elementen, analoog als Rule AD6A en AD6B bij IMRO2008.

Specificatie van Rule AD14A:

gml:pos, posList, lowerCorner en upperCorner elementen dienen coŲrdinaten te bevatten gescheiden door lege ruimte met als formaat minimaal 1 en maximaal 6 cijfers voor de decimale punt (eventueel met minteken voor de Noordzee) en maximaal 3 cijfers achter de decimale punt.

Niet toegestaan: <gml:posList>Test 123 .123 1234567890.12345</gml:posList>
Wel toegestaan: <gml:posList>1. 1.2 1.123 123456.123 -1. -1.2 -1.123 -123456.123</gml:posList>

Specificatie van Rule AD14B:

Het aantal coŲrdinaten uit bij AD14A genoemde elementen dient een tweevoud ongelijk aan 0 te zijn, dit om het totaal weglaten van coŲrdinaten of het weglaten van een enkele X- of Y-coŲrdinaat te voorkomen. Dit werd ook geverifieerd bij geometrische validatie maar wegens dat in het geval van problemen alleen de identificatie van het gehele object gegeven werd bleek het in de praktijk regelmatig ondoenlijk om de exacte coŲrdinatenreeks te bepalen die de fout bevatte (bijvoorbeeld MultiSurfaces met duizenden regels waarvan er ťťn fout is).

Niet toegestaan:

<gml:posList></gml:posList> <!-- 0 -->

<gml:posList>1.234</gml:posList> <!-- 1 -->

<gml:posList>1.234 1.234 1.234</gml:posList> <!-- 3 -->

Wel toegestaan:

<gml:posList>1.234 1.234</gml:posList> <!-- 2 -->

<gml:posList>1.234 1.234 1.234 1.234</gml:posList> <!-- 4 -->

 • Rule AD15 toegevoegd. Checkt op aanwezigheid van een IMRO component bij een gml:featureMember element.

Specificatie van Rule AD15:

Element gml:featureMember dient altijd inhoud te hebben. Analoog aan de specificatie van regel AD13.

Niet toegestaan zijn de volgende voorbeelden:

<gml:featureMember />

<gml:featureMember></gml:featureMember>

<gml:featureMember>
</gml:featureMember>

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.10 (20/08/2009)

 • Rule AD0 toegevoegd. Geeft een waarschuwing dat meerdere malen dezelfde imro:identificatie voorkomt.
 • Rule AD3 gewijzigd. Check voor patches uitgebreid naar alle Surfaces in plaats van die binnen alleen plangebieden.

Specificatie van Rule AD3:

Binnen een gml:Surface mag slechts 1 gml:patches element voorkomen, en binnen een gml:patches element mag slechts 1 gml:PolygonPatch element voorkomen.

Voorbeelden van niet toegestane varianten:


<gml:Surface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:patches>
…………
</gml:patches>
==&lt;gml:patches&gt;==
…………
==&lt;/gml:patches&gt;==
</gml:Surface>
<gml:Surface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:patches>
<gml:PolygonPatch>
…………
</gml:PolygonPatch>
==&lt;gml:PolygonPatch&gt;==
…………
==&lt;/gml:PolygonPatch&gt;==
</gml:patches>
</gml:Surface>

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.9 (09/07/2009)

 • Specificatie van nieuwe regels toegevoegd in de release notes (zie onder).
 • Rule AD12C verwijderd na overleg met VROM.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.8 (22/06/2009)

 • Rule AD11 aangepast: verbeterde manier om heterogene multigeometrieŽn (die een willekeurige combinatie van de incompatibele typen points, curves, surfaces bevatten) te voorkomen. Geeft nu foutmeldingen in plaats van waarschuwingen.

Specificatie Rule AD11:

MultigeometrieŽn die een van de volgende combinaties bevatten zijn niet toegestaan:

:* gml:Point en gml:Curve
:* gml:Point en gml:Surface
:* gml:Curve en gml:Surface

De varianten MultiPoint, MultiCurve en MultiSurface kunnen op dezelfde manier beschouwd worden als de enkelvoudige varianten Point, Curve en Surface en mogen dan ook gemengd met de bijpassende enkelvoudige varianten gebruikt worden.

Een gml:LineString wordt analoog aan een gml:Curve behandeld, en een gml:Polygon wordt analoog aan een gml:Surface behandeld.

Ook toegestaan zijn nestingen van multigeometrieŽn. Binnen nestingen is de bovenstaande lijst combinaties ook niet toegestaan.

Voorbeelden van niet toegestane multigeometrieŽn:

1. Het mengen van Curves met Points


<gml:MultiGeometry srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:geometryMember>
==&lt;gml:Curve&gt;==
==.....==
==&lt;/gml:Curve&gt;==
</gml:geometryMember>
<gml:geometryMember>
<!-- Toegestaan: is een soort Curve. -->
==&lt;gml:LineString&gt;==
==.....==
==&lt;/gml:LineString&gt;==
</gml:geometryMember>
<gml:geometryMember>
<!-- Nesting toegestaan-->
<gml:MultiGeometry>
<gml:geometryMember>
==&lt;gml:Point&gt;==
==.....==
==&lt;/gml:Point&gt;==
</gml:geometryMember>
<gml:geometryMembers>
==&lt;gml:Curve&gt;==
==.....==
==&lt;/gml:Curve&gt;==
==&lt;gml:MultiCurve&gt;==
==.....==
==&lt;/gml:MultiCurve&gt;==
</gml:geometryMembers>
</gml:MultiGeometry>
</gml:geometryMember>
</gml:MultiGeometry>

2. Het mengen van Surfaces met Curves


<gml:MultiGeometry srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:geometryMember>
==&lt;gml:MultiSurface&gt;==
==......==
==&lt;/gml:MultiSurface&gt;==
</gml:geometryMember>
<gml:geometryMember>
==&lt;gml:Surface&gt;==
==......==
==&lt;/gml:Surface&gt;==
</gml:geometryMember>
<gml:geometryMember>
<!-- Toegestaan, is een soort Surface -->
==&lt;gml:Polygon&gt;==
==......==
==&lt;/gml:Polygon&gt;==
</gml:geometryMember>
<gml:geometryMember>
==&lt;gml:MultiCurve&gt;==
==......==
==&lt;/gml:MultiCurve&gt;==
</gml:geometryMember>
<gml:geometryMember>
==&lt;gml:LineString&gt;==
==......==
==&lt;/gml:LineString&gt;==
</gml:geometryMember>
</gml:MultiGeometry>

3. Het mengen van Surfaces met Points


<gml:MultiGeometry srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:geometryMember>
<!-- Nesting toegestaan -->
<gml:MultiGeometry>
<gml:geometryMembers>
==&lt;gml:Surface&gt;==
==......==
==&lt;/gml:Surface&gt;==
==&lt;gml:MultiSurface&gt;==
==......==
==&lt;/gml:MultiSurface&gt;==
</gml:geometryMembers>
</gml:MultiGeometry>
</gml:geometryMember>
<gml:geometryMember>
==&lt;gml:MultiSurface&gt;==
==......==
==&lt;/gml:MultiSurface&gt;==
</gml:geometryMember>
<gml:geometryMember>
==&lt;gml:Polygon&gt;==
==......==
==&lt;/gml:Polygon&gt;==
</gml:geometryMember>
<gml:geometryMember>
==&lt;gml:MultiPoint&gt;==
==......==
==&lt;/gml:MultiPoint&gt;==
</gml:geometryMember>
</gml:MultiGeometry>

 • Rule AD12A, AD12B en AD12C: Waarschuwingen aan de gebruikers over gebruik van IMRO2006 waar mogelijk IMRO2008 meer op zijn plaats zou zijn.

Specificatie Rule AD12:

Uitgangspunten:

 • Een plan met status ontwerp dat op 30/6/2008 door de raad is besloten (onder de oude WRO) mag in ook onder de vlag van de oude WRO vastgesteld worden na 1/1/2010.&nbsp; Dit plan kan digitaal worden gecodeerd in IMRO2006;
 • Even zo, partiŽle herziening op datzelfde plan kan in 2015 ook nog onder de vlag van de oude WRO worden herzien (dus wederom in IMRO2006);
 • Een plan in de eerste 1,5 jaar van de (nieuwe) Wro mag in IMRO2006 gecodeerd worden.

Specificatie Rule AD12A:

Een IMRO2006-gecodeerd plan met de combinatie van de planstatus concept/voorontwerp/ontwerp en een planstatusdatum na 1/1/2010 is onmogelijk.
'‘Dit concept/voorontwerp/ontwerp plan is gecodeerd met DURP Standaarden 2006 (IMRO2006). Dat is niet meer toegestaan vanaf 1/1/2010’'.

Specificatie Rule AD12B:

Een IMRO2006-gecodeerd plan en een planstatusdatum na 1/1/2010 is mogelijk, maar alleen in het geval dat het moederplan in ontwerp reeds is vastgesteld door de raad (dat is dus niet gelijk aan de status vastgesteld!) onder de oude WRO, d.w.z. voor 1/7/2008.
'‘Dit plan is gecodeerd met DURP Standaarden 2006 (IMRO2006). Dat is slechts mogelijk indien het plan reeds onder de oude WRO (d.w.z. voor 1/7/2008) met ontwerp stadium of vastgesteld stadium is vastgesteld door de raad. In andere gevallen moeten de RO Standaarden 2008 (IMRO2008) gebruikt worden’'.

Rule AD12C wordt niet nader gespecificeerd omdat deze later verwijderd is in overleg met VROM en geen praktische gevolgen had tijdens aanwezigheid.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.7 (04/05/2009)

 • Toevoeging van 2006 in de bestandsnaam
 • Performance problemen opgelost door herschrijven diagnostische informatie.
 • Toevoeging van foutcodes analoog aan additionele validatie voor IMRO2008.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.6 (19/02/2009)

 • Een waarschuwing is opgenomen indien er een multigeometrie geconstateerd wordt waarin zich verschillende typen geometrische objecten bevinden (een zogeheten heterogene multigeometrie).
 • Diagnostische informatie toegevoegd ten behoeve van een SOAP validator.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.5 (28/01/2009)

 • Herschrijven van STRI2006 validaties wegens dat bepaalde constructies niet legaal waren volgens XSLT syntax.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.4 (10/11/2008)

 • Cosmetische verbetering bij IdnCheck.
 • Verbieden van de combinatie Bestemmingsplangebied met plantype “gemeentelijk plan”.
 • Verbeterde datum check: Checkt op onmogelijke dagen, schrikkeljaren, etc.
 • STRI2006 validaties voor verwijzingen naar tekst
 • Verwijderen van prefix p_ uit toegestane lijst (volgens STRI2006)

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.3 (09/10/2008)

 • Scheiding in gebruik van regexp voor bestandsnamen (met 62 karakters na minteken) en regexp voor planIdn (32 karakters na minteken).

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.2 (16/09/2008)

 • Validatie planIdn simpeler (onafhankelijk van plantype) in overeenstemming met STRI2006
 • Bestandsnaam conventie check alleen op reguliere expressie
 • Het voldoen van bestandsnaamconventies uit de praktijkrichtlijn 2006 wordt nu afgedwongen (fout i.p.v. waarschuwing), mede in verband met STRI2006.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.1 (10/04/2008)

 • Bugfix srsName check.
 • Bugfix element vermeldingen bij foutmeldingen
 • Eerste check op planIdn (afhankelijk van plantype)
 • Bestandsnaamconventies afzonderlijke check afzonderlijk op reguliere expressie, prefixes en suffixes.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.0 (03/04/2008)

 • Aanpassing foutmelding bij imro:datum check
 • Ook check op aanwezigheid srsName bij geometrische elementen

InitiŽle versie v1.0 (03/04/2008)

Eerste officiŽle versie gebruikt voor validator. Opgesteld om aan eisen uit IMRO2006 documentatie te voldoen die niet in regelvalidatie geÔmplementeerd zijn.

+RELEASE NOTES STRI2006 SCHEMA VALIDATIE+

Huidige schemaversie (STRI2006.xsd): 1.2b
Datum: 14/01/2009

+RELEASE NOTES STRI2006 ADDITIONELE REGEL VALIDATIE+

Huidige schematron versie: additional-validator-rules-STRI2006v004.sch
Datum: 06/12/2011

Wijzigingen ten opzichte van versie v004 (06/12/2011)

 • Nieuw STRI2006 schema v1.2b.1.
 • Wijzigingen in toegestane documenten bij typen plannen wegens nieuwe STRI2006 standaard.

Wijzigingen ten opzichte van versie v003 (16/02/2010)

 • Nieuwe plantypen voor PRPCP2008 zijn nu mogelijk.

Wijzigingen ten opzichte van versie v002 (08/07/2009)

 • Rule AD6 aangepast. Niet alleen http maar ook https is een toegestane optie in een supplement als de basisURL leeg is of wordt weggelaten.

Wijzigingen ten opzichte van versie v001 (27/01/2009)

 • Rule AD0 toegevoegd: Test uniekheid van een planId.
 • Rule AD3A en AD3B: foutmeldingen verduidelijkt wegens meldingen uit de praktijk.

InitiŽle versie v001 (27/01/2009)

Eerste officiŽle versie gebruikt voor validatie van manifesten voor IMRO2006.

PCP2008 validaties

+RELEASE NOTES PCP2008 SCHEMA VALIDATIE+

Huidige schemaversie (local-IMROPCP2008.xsd): 1.1
Datum: 14/01/2009

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0.2 (10/12/2008)

 • VerwijzingNaarTekst is niet meer verplicht. Mag 0 keer voorkomen.
 • Wijzigingen benamingen van plantypen

+RELEASE NOTES PCP2008 ADDITIONELE VALIDATIE+

Huidige schematron versie: additional-validator-rules-PCP2008v006.sch
Datum: 08/06/2012

Wijzigingen ten opzichte van versie v005 (05/01/2010)

 • Namespace gewijzigd wegens nieuwe schemaversie: http://www.geonovum.nl/imro/pcp/2008/1.2.
 • Regel AD6A gewijzigd: Toegestane document prefixes uitgebreid.

Wijzigingen ten opzichte van versie v004 (07/07/2009)

 • Rule AD11 (check voor heterogene multigeometrieŽn) verwijderd. PCP2008 plannen bevatten volgens het XML schema geen multigeometrieŽn.
 • Rule AD7A en AD7B toegevoegd. Checkt op het formaat van coŲrdinaten en op aanwezigheid van het juiste aantal coŲrdinaten.

Specificatie van Rule AD7A:

gml:pos, posList, lowerCorner en upperCorner elementen dienen coŲrdinaten te bevatten gescheiden door lege ruimte met als formaat minimaal 1 en maximaal 6 cijfers voor de decimale punt (eventueel met minteken voor de Noordzee) en maximaal 3 cijfers achter de decimale punt.

Niet toegestaan: <gml:posList>Test 123 .123 1234567890.12345</gml:posList>

Wel toegestaan:<gml:posList>1. 1.2 1.123 123456.123 -1. -1.2 -1.123 -123456.123</gml:posList>

Specificatie van Rule AD7B:

Het aantal coŲrdinaten uit bij AD7A genoemde elementen dient een tweevoud ongelijk aan 0 te zijn, dit om het totaal weglaten van coŲrdinaten of het weglaten van een enkele X- of Y-coŲrdinaat te voorkomen.[zie opm bij IMRO2006 add vall]

Niet toegestaan:

<gml:posList></gml:posList> <!-- 0 -->

<gml:posList>1.234</gml:posList> <!-- 1 -->

<gml:posList>1.234 1.234 1.234</gml:posList> <!-- 3 -->

Wel toegestaan:

<gml:posList>1.234 1.234</gml:posList> <!-- 2 -->

<gml:posList>1.234 1.234 1.234 1.234</gml:posList> <!-- 4 -->

 • Rule AD13 toegevoegd. Checkt op aanwezigheid van geometrische inhoud elementen die volgens de IMRO standaard geometrische informatie moeten bevatten, maar waarbij het XML schema niet automatisch afdwingt dat deze geometrische inhoud ook daadwerkelijk aanwezig is. Voor PCP2008 is dit alleen het geval bij een gml:MultiSurface. Het XML schema van GML4NL staat technisch gezien ook toe dat dit element wordt leeg gelaten terwijl dit niet door schemavalidatie worden gesignaleerd maar voor afnemers problemen veroorzaken.

Specificatie van Rule AD13:

De elementen van het type gml:MultiSurface dienen een geometrisch element te bevatten, ofwel een gml-element. Het is toegestaan dat dit gml element dieper genest ligt, zolang het maar voorkomt.

Niet toegestaan is het volgende voorbeeld (die niet door het XML schema worden gedetecteerd):


<imro:geometrie>
==&lt;gml:MultiSurface&gt;==
==&lt;/gml:MultiSurface&gt;==
</imro:geometrie>

Wijzigingen ten opzichte van versie v003 (16/06/2009)

 • Rule AD11 aangepast: verbeterde manier om heterogene multigeometrieŽn te voorkomen.

Wijzigingen ten opzichte van versie v002 (09/04/2009)

 • Performance verbetering door herschrijven diagnostische informatie.

Wijzigingen ten opzichte van versie v001 (24/12/2008)

 • Diagnostische informatie toegevoegd in verband met een SOAP validator.

InitiŽle versie v001 (24/12/2008)

Eerste officiŽle versie van PCP2008 regel validatie.

IMRO2008 validaties

+RELEASE NOTES IMRO 2008 SCHEMA VALIDATIE+

Huidige schemaversie (local-IMRO2008.xsd): 1.1.0
Datum: 12/01/2009

Wijzigingen ten opzichte van versie 1.0.0RC (25/06/2008)

 • Aanpassingen ten behoeve van IMRO2008 versie 1.1

Eerste schemaversie: 1.0.0RC

Datum: 25/06/2008

Bekende problemen voor versie 1.1.0

Reguliere expressie voor NotEmptyString type staat ten onrechte toe dat een string begint met line feed, form feed, carriage return en vertical tab toe. Dit zou mogelijk in versie 1.1.1 verholpen kunnen worden.

Geplande wijzigingen

geen

+RELEASE NOTES IMRO 2008 REGEL VALIDATIE+

Huidige schematron versie: imro2008-rulesv013.sch
Datum: 01/06/2010

Wijzigingen ten opzichte van versie v012 (16/02/2010)

 • Rule GB42 toegevoegd: Een plan van het type besluitgebied dient altijd minstens 1 besluitvlak te bevatten. Zie paragraaf 3.3 van zowel PRAMVB2008.pdf en PRGB2008.pdf, en paragraaf 3.2 van PRPV2008.pdf.

Wijzigingen ten opzichte van versie v011 (22/12/2009)

 • Rule GB35APX toegevoegd: Een Besluitsubvlak dient altijd te verwijzen naar minstens een besluitvlak (middels imro:besluitvlak element) of anders naar minstens een ander besluitsubvlak. Zie paragraaf 4.4 van zowel PRAMVB2008.pdf, PRPV2008.pdf, en ook PRGB2008.pdf. Deze validatie is nodig om vormvrije plannen correct te kunnen afbeelden.

Wijzigingen ten opzichte van versie v010 (15/10/2009)

 • Rule BP15 herschreven. Veld imro:aanduiding in een Maatvoering mag alleen wijzen naar een gebiedsaanduiding of bouwvlak. Zie paragraaf 3.4.1 van PRBP2008.pdf.
 • Rule BP16 herschreven. Veld imro:aanduiding in een Maatvoering mag alleen wijzen naar een gebiedsaanduiding of bouwvlak. Zie paragraaf 3.4.1 van PRBP2008.pdf.
 • Rule BP14 herschreven wegens gemeenschappelijk codegebruik met regel BP15 en BP16.

**Wijzigingen ten opzichte van versie v009 (16/06/2009)**

 • Optimalisatie door gebruik van keys statements verbetert performance wegens niet herhaaldelijk hoeven uit te voeren van lookups.
 • Rule BP13 herschreven: Veld imro:aanduiding in een functieaanduiding mag alleen wijzen naar een gebiedsaanduiding. Zie paragraaf 3.4.1 van PRBP2008.pdf.
 • Rule BP14 herschreven: Veld imro:aanduiding in een bouwaanduiding mag alleen wijzen naar een gebiedsaanduiding of een bouwvlak. Zie paragraaf 3.4.1 van PRBP2008.pdf.

Wijzigingen ten opzichte van versie v008 (02/06/2009)

 • Performance problemen opgelost door herschrijven diagnostische informatie.

Wijzigingen ten opzichte van versie v007 (28/05/2009)

 • Rule BP7: Zelfde wijziging als in versie v006 voor GB29 en GB30.

Wijzigingen ten opzichte van versie v006 (19/04/2009)

 • Rule GB29 en GB30: Mismatch met IMRO2008 versie 1.1 gecorrigeerd: planstatus “geconsolideerde versie” staat aanwezigheid van besluitnummer en verwijzingNaarVaststellingsbesluit niet toe in het geval van BesluitGebied_A en BesluitGebied_X.

Wijzigingen ten opzichte van versie v005 (12/01/2009)

 • Herformulering foutmeldingen voor associaties .
 • Rule RPA11 toegevoegd: legt de relatie tussen overheidsCode en verantwoordelijkeOverheid.
 • Diagnostische informatie toegevoegd ten behoeve van een SOAP validator.

Wijzigingen ten opzichte van versie v004 (15/09/2008)

 • Rule BP17, BP18, BP19, BP20: bug fix
 • Cosmetische herstructurering van de volgorde van tests

Wijzigingen ten opzichte van versie v003 (13/08/2008)

 • Rule BP22: Naam van een object Bouwvlak is altijd 'bouwvlak'
 • Rule SV26: bugfix foutmelding
 • Rule SV28,29,30,31: Valideren van referenties begrenzingen structuurvisies
 • Rule GB36,37,38,39: Valideren van referenties begrenzingen gebiedsbesluiten
 • Rule GB40: plangebiedInfo_AMB verwijst naar Besluitgebied_A
 • Rule GB41: plangebiedInfo_PRV verwijst naar Besluitgebied_P

Wijzigingen ten opzichte van versie v002 (09/07/2008)

 • Rule SV26: aangepast (rijksstructuurvisies): de regel is als volgt aangepast: indien typeIlustratie = kaart DAN moet er een associatie (attribuut) begrenzing zijn.
 • Rule SV27: verwijderd wegens dubbel voorkomen van deze regel

Wijzigingen ten opzichte van versie v001 (21/05/2008)

 • Namespace URL IMRO2008 aangepast
 • Rule RPA3, 6, 7: cosmetische wijziging
 • Rule RPA5: ingeschakeld. Planobject-identificatie dient met ‘NL.IMRO.’ te beginnen
 • Rule RPA8: aangepast: in tag codeReferentiesysteem moet alleen de waarde rijksdriehoekstel ingevuld worden, zonder “urn:ogc:def:crs:EPSG::” ervoor. Dwz: &lt;imro:codeReferentiesysteem&gt;28992&lt;/imro:codeReferentiesysteem&gt;
 • Rule RPA9: De identificatie van een planobject is gelijk aan de gml:id van hetzelfde object
 • Rule RPA10: typePlanobject moet gelijk zijn aan object type context IMRO2008::Planobject
 • Rule BP13, 15, 15, 16, 17, 18, 19: bugfixes in OCL regels
 • Rule BP22: verwijderd wegens dat beperking al in XML schema aanwezig is
 • Rule SV22, 23, 24: versimpeld
 • Rule GB32, 33, 34: versimpeld

InitiŽle versie v001 (21/05/2008)

Opgesteld naar aanleiding van OCL rules in specificatiedocument van Geonovum

Geplande wijzigingen

geen

+RELEASE NOTES IMRO 2008 ADDITIONELE VALIDATIE+

Huidige schematron versie: additional-validator-rules-2008v1.16.sch
Datum: 14/06/2011

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.15 (25/06/2010)

 • Rule AD5F: In element verwijzingNaarTekstInfo binnen een Bestemmingsplangebied dient de waarde van element typeTekst in overeenstemming te zijn met de prefix van de genoemde bestanden in veld verwijzingNaarTekst. Deze validatie resulteert in een waarschuwing indien de validatie faalt.
 • Rule AD14: De naam van een enkelbestemming/dubbelbestemming dient te beginnen met de hoofdgroep (behoudens “overig”) gevolgd door eventuele lege ruimte, een minteken (eventuele lege ruimte) en additionele tekst. Deze validatie resulteert in een waarschuwing indien de validatie faalt.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.14 (22/06/2010)

 • Rule AD6B: cosmetische wijziging van versie 1.13 terugdraaien wegens excessief geheugengebruik wegens voorkomen grote aantallen gml:posList elementen.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.13 (25/01/2010)

 • Rule AD5A minder strikt gemaakt. Bij structuurvisies mogen documenten met prefix “d_” na de planId nog een optionele verlenging hebben na een underscore karakter (toegestaan volgens STRI2008).
 • Rule AD6B cosmetisch, niet functioneel gewijzigd.
 • Vormvrije plannen validaties toegevoegd volgens de VVP codeerhandleiding versie 0.6, zie onder.
 • Rule AD20 toegevoegd: imro:thema velden bij vormvrije plannen dienen volgens een vaste reguliere expressie te zijn ingevuld indien hiermee een vormvrije plannen weergave bedoeld wordt: (other:\s)?#\d+\| .\| ([a-zA-Z]{1,2}\d)?

Hiermee wordt bedoeld dat na een # (of “other: #” ) er een kaartnummer dient te volgen, gevolgd door een pipe symbool, gevolgd door een kaartnaam, gevolgd door een pipe symbool en hierna een optionele symboolcode bestaande uit 2 karakters en een nader te bepalen aantal cijfers.

 • Rule AD21A toegevoegd: In een imro:thema gecodeerd volgens vormvrije plannen codering (zie boven) dient kaartnummer 1 minstens 1 x voor te komen.
 • Rule AD21B toegevoegd: In een imro:thema gecodeerd volgens vormvrije plannen codering (zie boven) dient kaartnummer 0 niet voor te komen wegens dat kaartnummer 1 het laagste nummer dient te zijn.
 • Rule AD22 toegevoegd: Symboolcodes in imro:thema dienen vaste prefixen te hebben. Volgens de codeerhandleiding zijn de volgende prefixen toegestaan: ES, AS, S, L, P. Er wordt bij deze validatie een waarschuwing gegeven.
 • Rule AD23 toegevoegd: De combinatie kaartnummer – kaartnaam dient uniek te zijn.
 • Rule AD25 toegevoegd: De geometrietypen van een planobject met een imro:thema veld gespecificeerd door de imro:begrenzing velden dienen voor te komen in de vermelde symboolcodes. Er wordt geen rekening gehouden met eventuele geometrieŽn van kindobjecten. Tevens wordt er ook geen rekening gehouden met eventuele onevenredige verdeling van symboolcodes over kaartnummers.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.12 (29/09/2009)

 • Rule AD13 toegevoegd. Checkt op aanwezigheid van geometrische inhoud elementen die volgens de IMRO standaard geometrische informatie moeten bevatten, maar waarbij het XML schema niet automatisch afdwingt dat deze geometrische inhoud ook daadwerkelijk aanwezig is. Bijvoorbeeld de elementen gml:MultiPoint en gml:MultiCurve behoren een gml:pointMember respectievelijk gml:curveMember element te bevatten. Het XML schema van GML4NL staat technisch gezien ook toe dat dit element wordt weggelaten zodat lege elementen van bovenstaande typen niet door schemavalidatie worden gesignaleerd maar later voor afnemers problemen veroorzaken.

Specificatie van Rule AD13:

De elementen van het type gml:MultiPoint, gml:MultiCurve, gml:MultiSurface, gml:MultiGeometry, gml:polygonPatch, gml:geometryMembers, gml:segments dienen een geometrisch element te bevatten, ofwel een gml-element. Het is toegestaan dat dit gml element dieper genest ligt, zolang het maar voorkomt.

Niet toegestaan zijn de volgende voorbeelden (die niet door het XML schema worden gedetecteerd):


<imro:geometrie>
==&lt;gml:MultiPoint&gt;==
==&lt;/gml:MultiPoint&gt;==
</imro:geometrie>


<imro:geometrie>
<gml:Curve>
==&lt;gml:segments&gt;==
==&lt;/gml:segments&gt;==
</gml:Curve>
</imro:geometrie>


<imro:geometrie>
<gml:MultiGeometry>
==&lt;gml:geometryMembers&gt;==
==&lt;/gml:geometryMembers&gt;==
</gml:MultiGeometry>
</imro:geometrie>

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.11 (09/07/2009)

 • Rule AD7 gewijzigd analoog aan de identieke wijziging voor IMRO2006. Check voor patches uitgebreid naar alle Surfaces in plaats van die binnen alleen plangebieden.

Specificatie van Rule AD7:

Binnen een gml:Surface mag slechts 1 gml:patches element voorkomen, en binnen een gml:patches element mag slechts 1 gml:PolygonPatch element voorkomen.

Voorbeelden van niet toegestane varianten:


<gml:Surface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:patches>
…………
</gml:patches>
==&lt;gml:patches&gt;==
…………
==&lt;/gml:patches&gt;==
</gml:Surface>


<gml:Surface srsName="urn:ogc:def:crs:EPSG::28992">
<gml:patches>
<gml:PolygonPatch>
…………
</gml:PolygonPatch>
==&lt;gml:PolygonPatch&gt;==
…………
==&lt;/gml:PolygonPatch&gt;==
</gml:patches>
</gml:Surface>

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.10 (18/06/2009)

 • Specificatie van nieuwe regels in release notes toegevoegd (zie onder).
 • Rule AD11 aangepast: verbeterde manier om heterogene multigeometrieŽn te voorkomen.

Specificatie Rule AD11:

Zie dezelfde specificatie boven gedefinieerd voor Release IMRO2006 Additionele Validatie.

 • Rulel AD12: Waarschuwingen aan de gebruikers over gebruik van IMRO2008 waar mogelijk IMRO2006 op zijn plaats had geweest.

Specificatie Rule AD12:

Een IMRO2008-gecodeerd plan van voor 1/7/2008 (met welke status dan ook) is bizar. Let wel: het gaat om de planstatusdatum, niet om de creatiedatum.

**'‘Dit plan is gecodeerd met RO Standaarden 2008 (IMRO2008)voor een plan voor de nieuwe Wro. Het gebruik van RO Standaarden 2008 is dan foutief. Gebruik IMRO2006 of Plancontour & PDF’'.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.9 (04/05/2009)

 • Performance problemen opgelost door herschrijven diagnostische informatie.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.8 (19/02/2009)

 • Diagnostische informatie toegevoegd ten behoeve van een SOAP validator.
 • Rule AD5D bugfix. Een plaatsaanduiding met een hekje ervoor is toegestaan na de bestandsnaam bij verwijzingNaarObjectgerichteTekst.
 • Rule AD8A, AD8B, AD9A, AD9B allemaal verwijderd. Deze regels waren overbodig wegens dat ze overeenkwamen met regel validaties BP7, SV21, GB28, GB29 en GB30.
 • Rule AD11: Een waarschuwing is opgenomen indien er een multigeometrie geconstateerd wordt waarin zich verschillende typen geometrische objecten bevinden (een zogeheten heterogene multigeometrie).

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.7 (28/01/2009)

 • Herschrijven van STRI2008 validaties wegens dat bepaalde constructies niet legaal waren volgens XSLT syntax.
 • Incorrecte reguliere expressie voor bestanden met pt_ prefixen gecorrigeerd.
 • Toevoeging check op afhankelijkheid van planstatus en aanwezigheid van verwijzingNaarVaststellingsbesluit.
 • Toevoeging check op overeenkomsten tussen naam gebiedsaanduiding en gebiedsaanduidinggroep wegens IMRO2008 versie 1.1.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.6 (30/10/2008)

 • Rule AD6A: foutboodschap aangepast (meer dan 6 cijfers toegestaan voor decimaal in coordinaten)
 • Rule AD2A: foutboodschap aangepast. Er is geen coordinaat info beschikbaar in deze regel.
 • Rule AD2A, AD2B, AD6A, AD6B: Element identificatie van foutief element aangepast van checks voor geometrie wegens ontbreken van idenificatie.
 • Rule AD7: nieuw toegevoegd. Checkt aantal patches in plangebied geometrie
 • Rule AD3A: Samenvoeging van oude Rule AD3A en AD3B.
 • Rule AD3B: nieuwe regel voor uitgebreide datum validatie.
 • Rule AD5*: planId moet volgen op prefix bij bestandsnaamconventies. Extra STRI2008 checks voor verplichte documenten. Herstructurering m.b.v. abstracte regels.
 • queryBinding attribuut en redundante namespace definities verwijderd.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.5 (17/10/2008)

 • Rule AD5A, B, C, D: Reguliere expressie voor bestandsnaamvalidatie in overeenstemming met STRI2008 gebracht wegens mismatch van 1 karakter.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.4 (09/09/2008)

 • Rule AD6A: mintekens bij coŲrdinaten zijn toegestaan
 • Rule AD5A0, 5AB, 5AD, 5AR, 5AT: verwijderd. Deze regels legden verband tussen bestandsnaam en typeTekst. Typetekst is een aanwijzing en geen harde voorwaarde.

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.3 (20/08/2008)

 • Rule AD6A: coŲrdinaten mogen maximaal 3 cijfers achter komma, niet precies 3 cijfers.
 • Rule AD5A: nauwkeurigere foutmelding bestandsnaamconventies
 • Rule AD5A0, 5AB, 5AD, 5AR, 5AT: nauwkeurigere foutmelding bestandsnaamconventies
 • Rule AD5B, 5C, 5D: nauwkeurigere foutmelding bestandsnaamconventies

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.2 (14/08/2008)

 • Rule AD6B: foutmelding specifieker

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.1 (11/07/2008)

 • Rule AD6A, 6B: coŲrdinaten hebben 3 cijfers achter komma en komen in paren getallen voor

Wijzigingen ten opzichte van versie v1.0 (26/05/2008)

 • Prefix AD toevoegen aan foutcodes, analoog aan regelvalidatie 2008.
 • Namespace Url aangepast aan IMRO2008
 • Rapportage gml:id verwijderd wegens gelijk zijn aan identificatie
 • Rule AD2B: verwijderd checks op gml:coord gml:coordinates. Komt niet voor in IMRO2008
 • Rule AD5A, AD5B vervangen door uitgebreide checks op bestandsnaamconventies
 • Rule 6: featureMembers komen niet meer voor in IMRO2008. Verwijderd.
 • Rule AD6: regel voor coŲrdinaten checks toegevoegd.

InitiŽle versie v1.0 (26/05/2008)

Eerste publiekelijk vrijgegeven versie additionele schematron, opgesteld naar aanleiding van IMRO2008 specificaties die niet in regelvalidatie waren ondergebracht.

+RELEASE NOTES STRI2008 SCHEMA VALIDATIE+

Huidige schemaversie (STRI2008.xsd): 1.6
Datum: 14/01/2009

Wijziging ten opzichte van versie 1.5 (25/09/2008)

Commentaar in kopteksten toegevoegd.

+RELEASE NOTES STRI2008 ADDITIONELE REGEL VALIDATIE+

Huidige schematron versie: v007
Datum: 16/02/2010

Wijziging ten opzichte van versie v006 (06/07/2009)

 • Rule AD6 aangepast. Niet alleen http maar ook https is een toegestane optie in een supplement als de basisURL leeg is of wordt weggelaten.

Wijziging ten opzichte van versie v005 (27/04/2009)

 • Rule AD0 toegevoegd: Check op uniekheid van planId.

Wijziging ten opzichte van versie v004 (02/03/2009)

 • Rule AD1A en AD1B aangepast: regels voor de vorm van overheidscode ook van toepassing gesteld voor geleideformulieren.
 • Bugfixes in Rule AD8B en AD8C.
 • Rule AD9B hernoemd naar AD10A.
 • Rule AD9C hernoemd naar AD10B.
 • Rule AD9D hernoemd naar AD10C.
 • Rule AD9E hernoemd naar AD10E.
 • Bugfixes in Rule AD10A en AD10B.
 • Nieuwe Rule AD9B toegevoegd: Algorithm http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature is alleen toegestaan indien URI=””. Dit wegens dat dit een transformatie is bestemd voor XML documenten die de handtekening bevatten. Dit is alleen het geleideformulier en het manifest zelf. Toegepast op andere documenten zou dit algoritme tot een fatale uitzondering binnen de validatie leiden.
 • Rule AD10D toegevoegd: Geen subelementen toegestaan binnen declaratie van canonicalization algorithm, signature method en digest method. Veiligheids check wegens de mogelijkheid om de hash te finetunen met willekeurig lange strings binnen deze subelementen.

Wijziging ten opzichte van versie v003 (18/02/2009)

 • Bugfixes in AD7B, AD7C, AD7D, AD7E.
 • Rule AD7D aangepast: 1 X509Data element toegestaan binnen een KeyInfo element. Dit wegens dat anders niet bekend is welk X509Data element het gebruikte certificaat bevat.
 • Hernoeming van check AD8 naar AD8A.
 • Toevoeging van checks AD8B (Iedere referentie in GeleideFormulier heeft een corresponderend plan onderdeel) en AD8C (binnen een manifest alleen een Reference met URI=”” toegestaan).
 • Toevoeging check AD9A (binnen GeleideFormulier mag binnen een Transforms element slechts 1 Transform element voorkomen, ter voorkoming van Denial Of Service attack).
 • Toevoeging check AD9B (binnen GeleideFormulier mag een Transforms element met Algorithm=“http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature” alleen voorkomen als de Reference URI=”” (voorkomt ernstige fouten bij pogingen om niet-XML documenten te transformeren volgens een op XML gerichte transformatie).
 • Toevoeging check AD10A (binnen KeyInfo elementen zijn slechts X509Data elementen toegestaan).
 • Toevoeging check AD10B (binnen X509Data elementen zijn slechts X509Certificate elementen toegestaan).
 • Toevoeging check AD10C (Algorithm attributen in Canonicalization of Transform elementen mogen geen commentaar verwerken, XSLT toestaan, XPointer en XPATH toestaan).

De toegestane algoritmes zijn als volgt:

+Transform Algorithm:+

ALGO_ID_C14N_OMIT_COMMENTS http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
ALGO_ID_C14N_EXCL_OMIT_COMMENTS http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#
TRANSFORM_BASE64_DECODE http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64
TRANSFORM_ENVELOPED_SIGNATURE http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature

(De laatste is voor XML inclusief signature bedoeld)

+CanonicalizationMethod Algorithm:+

ALGO_ID_C14N_OMIT_COMMENTS http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315
ALGO_ID_C14N_EXCL_OMIT_COMMENTS http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#

+SignatureMethod Algorithm:+

ALGO_ID_SIGNATURE_RSA_SHA1 http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1
ALGO_ID_SIGNATURE_RSA_SHA256 http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256
ALGO_ID_SIGNATURE_RSA_SHA384 http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha384
ALGO_ID_SIGNATURE_RSA_SHA512 http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha512

+DigestMethod Algorithm:+

ALGO_ID_DIGEST_SHA1 http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1
ALGO_ID_DIGEST_SHA256 http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha256
ALGO_ID_DIGEST_SHA384 http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#sha384
ALGO_ID_DIGEST_SHA512 http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha512

Nota bene: in het (weliswaar illustratief bedoelde) voorbeeld in de STRI2008, bijlage 3/4 alsmede het voorbeeldmanifest gepubliceerd op de Geonovum site, waren de beveiligingsrisico’s op het moment van schrijven nog niet duidelijk. Deze bevatten een niet toegestane CanonicalizationMethod (het gedeelte #WithComments).

==&lt;CanonicalizationMethod Algorithm=“http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315#WithComments”/&gt;==

In plaats van:

==&lt;CanonicalizationMethod Algorithm=“http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315”/&gt;==

 • Toevoeging check AD10D (CanonicalizationMethod, Transform, SignatureMethod en DigestMethod mogen geen subelementen of tekst bevatten. Dit om kraken van de digest van SignedInfo te bemoeilijken). Lange willekeurige strings meenemen in de hashing levert op dat doelbewust met lange reeksen tekens gezocht kan worden naar hash botsingen die een malafide document bonafide doen lijken. Preventieve beveiligingsmaatregel ter waarborging integriteit van het digitale waarmerk.
 • Toevoeging check AD10E (SignatureMethod en DigestMethod mag geen MD5 gebruiken. Dit wegens dat MD5 reeds gekraakt is of spoedig zal worden). Preventieve beveiligingsmaatregel ter waarborging integriteit van het digitale waarmerk.

Wijziging ten opzichte van versie v002 (02/02/2009)

 • Check op aanwezigheid juiste documenten bij gebiedsbesluiten
 • Bugfix in tests AD4A,AD4B,AD4C en AD4D (validaties op voorkomen bepaalde documenten bij plantypen). Niet alle documenten werden getest.
 • Toevoeging van AD8 (test op aanwezigheid Reference element voor ieder plan onderdeel binnen een geleideformulier (behoudens het geleideformulier zelf).

Wijziging ten opzichte van versie v001 (12/01/2009)

 • Bugfix bij afhandelen van planonderdeel GeleideFormulier tijdens validatie van een geleideformulier.

InitiŽle versie v001 (27/01/2009)

Eerste officiŽle versie gebruikt voor validatie van manifesten en geleideformulieren voor IMRO2008.

Deze versie houdt reeds rekening met de nieuwe versie van de STRI2008 standaard voor IMRO2008 v1.1.

IMRO2012 validaties

+RELEASE NOTES IMRO 2012 SCHEMA VALIDATIE+

Schemaversie (IMRO2012.xsd): 1.1.0
Datum: 9/02/2012

Schemaversie: 1.1.0 (9 februari 2012)

Schemaversie: 1.0.0 (4 januari 2012)

Eerste schemaversie: 0.0.1

Draft schemaversie (IMRO2012_v_0.0.1.xsd): 0.0.1
Datum: 11/07/2011

+RELEASE NOTES IMRO 2012 REGEL VALIDATIE+

Huidige schematron versie: imro2012-rulesv006.sch
Datum: 27/08/2012

Wijzigingen ten opzichten van schematronversie v005 (20/06/2012)

 • Regel GB7 aangepast wegens dat deze niet geheel met de nieuwste standaardversie van constraint ee1 overeen kwam.

Wijzigingen ten opzichten van schematronversie v004 (15/03/2012)

 • Regel BP11 aangepast wegens wijziging constraint bb3: symboolCode moeten uit gesloten lijst komen als verwijzingsnorm ‘PRABPK2012’ geldt
 • Aanpassingen in regel RPA20E wegens wijziging in constraints b1, c2, e2, e7, e11, e14, e17, e21, e22: documents van type ‘bijlage...’ mogen optioneel met pt_ beginnen maar b_ is ook nog toegestaan. Dit alles als verwijzingsNorm IMROPT2012 aanwezig is.
 • Foutboodschap in alle varianten van regel RPA20 aangepast wegens dat dit tot verwarring heeft geleid: Nu wordt het al of niet aanwezig zijn van verwijzingNorm IMROPT2012 vermeld in de foutboodschap.
 • Regel GB7 aangepast wegens wijziging in constraint ee1: Verschuiving van plantypen corresponderend tot aantallen documenten.

Wijzigingen ten opzichten van schematronversie v003 (27/02/2012)

 • Schematron wijzigingen wegens IMRO2012 schema versie 1.1.0. De namen van constraints zijn afkomstig uit document IMRO2012.pdf van 9 februari 2012.
 • Wijziging van namespace: http://www.geonovum.nl/imro/2012/1.0 wordt gewijzigd in: http://www.geonovum.nl/imro/2012/1.1
 • Constraint bb1 aangepast: Relatie tussen attribuut beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid en attributen naamOverheid en locatieNaam: Regel BP9 aangepast.
 • Constraint e20 aangepast: Relatie tussen attribuut beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid en attributen naamOverheid en locatieNaam: Regel GB1 aangepast.
 • Constraint bb3 toegevoegd: Indien verwijzingNorm een waarde PRABPK2012 heeft dan is bij maatvoering opname van de symboolcode verplicht en andersom: Regel BP11 toegevoegd.
 • Constraint ee1 toegevoegd: Relatie tussen besluittype en teksttype: Regel GB7 toegevoegd.

Wijzigingen ten opzichten van schematronversie v002 (13/12/2011)

 • Schematron wijzigingen wegens IMRO2012 schema versie 1.0.0. De namen van constraints zijn afkomstig uit document IMRO2012.pdf van 1 januari 2012.
 • Wijziging van namespace: http://www.geonovum.nl/imro2012 wordt gewijzigd in: http://www.geonovum.nl/imro/2012/1.0
 • Constraint a5 (regel RPA5): Alleen alfanumerieke karakters zijn toegestaan
 • Constraint a7 (regel RPA7): lokaalId 32 karakters toegestaan en bepaalde speciale karakters
 • Constraints b5, b6, b25, c1, c6, e1 zijn verwijderd, ofwel: regels RPA16A, RPA16B en RPA16C zijn verwijderd.
 • Constraint b1, b7, b26, c2, c7, e2, e7, e11, e14, e21, e22 zijn nu afhankelijk gemaakt van element imro:verwijzingNorm in het plangebied, ofwel: Regels RPA20A, RPA20B, RPA20C, RPA20D zijn nu afhankelijk van dit veld. Regel RPA20E toegevoegd om te checken op het gebruik van prefix pt_ als veld imro:verwijzingNorm=‘IMROPT2012’.
 • Constraints b3, b8 verwijderd, ofwel: Regel RPA23 verwijderd.
 • Constraint b13 aangepast, ofwel: Regel BP4 aangepast, afhankelijk gemaakt van het plantype.
 • Constraint b19, b20, b21, b22 aangepast, ofwel: Regels BP8A, BP8B afhankelijk gemaakt van het plantype
 • Constraint c13 aangepast, ook toepasbaar voor StructuurvisieComplex_R, ofwel: Regel SV1 ook toepasbaar voor imro:StructuurvisieComplex_R.
 • Constraint c14 toegevoegd, ofwel: Regel CIN1 toegevoegd die element imro:CartografieInfo en de inhoud van imro:kaartnummer controleert.
 • Regel GB1 aangepast, foutboodschap aangepast omdat de regel ook toepasbaar is om constraint e6 te valideren.
 • Constraint e28 toegevoegd: Besluitsubvlak verwijst naar besluitvlak of Besluitsubvlak, ofwel: Regel GB6 toegevoegd.
 • Constraint bb1 toegevoegd: Attribuut locatieNaam verplicht indien naamOverheid is anders dan gemeente, ofwel: Regel BP9 toegevoegd.
 • Constraint bb2 toegevoegd: Attribuut verwijzingNaarExternPlanInfo verplicht bij uitwerkingsplan, wijzigingsplan, ofwel: Regel BP10 toegevoegd.

Wijzigingen ten opzichten van schematronversie v001 (25/10/2011)

 • bugfix bij herkenning document typen voor validatie van verwijzingen naar tekst: beleidsteksten werden niet herkend, evenals: bijlage bij beleidstekst, bijlage bij besluitdocument, bijlage bij regel met voorbereidingsbescherming, bijlage bij regel zonder voorbereidingsbescherming, regel met voorbereidingsbescherming, regel zonder voorbereidingsbescherming
 • Foutmelding bij Regel BP5 (constraint b14 uit IMRO2012.pdf) aangepast: vermeldt ook de huidige naam van een bouwvlak.

Eerste schematronversie: v001

Eerste versie voor IMRO2012 regelvalidatie

+RELEASE NOTES IMRO 2012 ADDITIONELE VALIDATIE+

Huidige schematron versie: additional-validator-rules-2012v0.06.sch
Datum: 27/09/2012

Wijzigingen ten opzichten van schematronversie v0.05 (08/06/2012)

 • Toevoeging regel AD80. Het veld imro:naam van type gml:CodeType mag niet leeg zijn en mag niet beginnen met een spatie, tab of een nieuwe regel.

Wijzigingen ten opzichten van schematronversie v0.04 (14/04/2012)

 • Hekje achter pt_ files niet meer verplicht.
 • Als er geen symboolcode is wordt niet het formaat gevalideerd.
 • Bugfix in regel AD25. De oude versie werkte niet correct in de gevallen dat het nodig was.
 • Regel AD70. CircleByCenterPoint wordt reeds door regel AD60 verworpen zodat geen tweede verwerping in deze regel meer nodig is.

Wijzigingen ten opzichten van schematronversie v0.03 (15/02/2012)

 • Schematron wijzigingen wegens IMRO2012 schema versie 1.1.0. De namen van constraints zijn afkomstig uit document IMRO2012.pdf van 9 februari 2012.
 • Wijziging van namespace: http://www.geonovum.nl/imro/2012/1.0 wordt gewijzigd in: http://www.geonovum.nl/imro/2012/1.1

Wijzigingen ten opzichten van schematronversie v0.02b1 (15/02/2012)

 • Wegens overgang naar IMRO2012.xsd versie 1.0.0: Wijziging van namespace: http://www.geonovum.nl/imro2012 gewijzigd in: http://www.geonovum.nl/imro/2012/1.0
 • Regels AD21A en AD21B verwijderd wegens nieuwe constraint c14 in IMRO2012.pdf: De checks zijn verplaatst naar de gewone regelvalidatie: imro2012-rulesv003.sch.
 • Regel AD3 gewijzigd: format van lokaalID is gewijzigd in standaard versie 1.0.0.

Wijzigingen ten opzichten van schematronversie v0.02 (20/12/2011)

 • Bugfix voor regel AD70: Alleen het diepste GML element van gml:Point, gml:Curve, gml:Surface, gml:MultiPoint, gml:MultiCurve, gml:MultiSurface worden onderzocht op aanwezigheid van coŲrdinaten. Elementen zoals gml:metaDataProperty, gml:description, gml:descriptionReference, gml:identifier en gml:name worden ook als geldig beschouwd.

Wijzigingen ten opzichten van schematronversie v0.01 (20/10/2011)

 • Indien er verwijzingen zijn naar objectgerichte tekst dient de bestandsprefix pt_ te zijn.
 • Als er geen verwijzing naar objectgerichte tektsten aanwezig is dan is een regel/toelichting/beleid/besluit document toegestaan. Dit betekent dat de combinatie regel/toelichting/beleid/besluit document en verwijzing naar objectgerichte teksten verboden is.

Eerste schematronversie: v0.0.1
Schematron versie: additional-validator-rules-2012v0.01.sch
Datum: 20/10/2011

+RELEASE NOTES IMRO 2012 GML-3.2 SF2 VALIDATIE+

Huidige schematron versie: gmlsfL2-20110816.sch
Datum: 16/08/2011

Eerste schematronversie: 20110816

+RELEASE NOTES STRI2012 SCHEMA VALIDATIE+

Huidige schemaversie STRI2012.xsd: 1.0.0
Datum: 01/01/2012

Eerste schemaversie: v0.3
Schemaversie STRI2012-v0.3.xsd: 0.3
Datum: 27/07/2011

+RELEASE NOTES STRI2012 ADDITIONELE REGEL VALIDATIE+

Huidige schematron versie: v003
Datum: 31/01/2012

Wijziging ten opzichte van versie v002 (06/12/2011)

 • Namespace van STRI2012 schema gewijzigd van http://www.geonovum.nl/stri/2012/1 naar http://www.geonovum.nl/stri/2012/1.0

Wijziging ten opzichte van versie v001 (09/11/2011)

 • Regel toegevoegd: Documenten met prefix r_, t_ en b_ zijn alleen toegestaan als er geen objectgerichte planteksten aanwezig zijn en omgekeerd.

Eerste schematronversie: v001

 • Uitgangspunt is versie v007 voor STRI2008

+RELEASE NOTES IMROPT2012 SCHEMA VALIDATIE+

Huidige schemaversie (IMROPT2012.xsd): 1.0.1
Datum: 30/10/2012

Wijziging ten opzichte van versie 1.0.1.1RC (27/09/2012)

 • Alleen releasenotescommentaar in het schema zelf en het versienummer is gewijzigd wegens officieel uitbrengen van het schema

Schemaversie: v1.0.1.1RC
Schemaversie IMROPT2012.xsd: 1.0.1.1RC
Datum: 27/09/2012