Hoofdstukken
Downloads
Links

Over Ruimtelijkeplannen.nl

Ruimtelijkeplannen.nl is het online loket waarmee de overheid digitale ruimtelijke plannen ontsluit. De ruimtelijke plannen worden daarbij als één beeld weergegeven zodat in één oogopslag duidelijk wordt welke ruimtelijke plannen er voor een bepaald gebied gemaakt zijn. Ruimtelijkeplannen.nl is voor iedereen benaderbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Sinds 1 januari 2010 zijn overheden vanuit de Wet ruimtelijke ordening verplicht om ruimtelijke plannen te digitaliseren en toegankelijk te maken via de Landelijke Voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Het Kadaster en Geonovum zijn sinds 1 mei 2010 samen verantwoordelijk voor het beheer van deze Landelijke Voorziening.

Samenwerking Geonovum en Kadaster

Sinds 2010 zijn het Kadaster en Geonovum verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van Ruimtelijkeplannen.nl Geonovum is verantwoordelijk voor voor het beheer van de RO Standaarden. Kadaster is verantwoordelijk voor het tactisch en operationeel beheer van Ruimtelijkeplannen.nl. Kadaster en Geonovum zijn samen verantwoordelijk voor het strategisch beheer van Ruimtelijkeplannen.nl. Kadaster en Geonovum werken nauw samen in hun beheertaak.

DNO rapportages

Tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en het Kadaster zijn afspraken gemaakt over het beheer. Deze afspraken zijn vastgelegd in een DNO. De DNO legt vast welke prestatieniveaus kunnen worden verwacht voor alle diensten die het Kadaster levert in het kader van Ruimtelijkeplannen.nl. Op basis van de DNO wordt in een rapportage inzichtelijk gemaakt hoe Ruimtelijkeplannen.nl presteert.

Privacyverklaring

Wilt u meer weten over uw rechten en mogelijkheden op het gebied van privacy bij het Kadaster?
De privacyverklaring van Ruimtelijkeplannen.nl vindt u hier

Toegankelijkheid

In de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) staan eisen voor digitale toegankelijkheid. Deze eisen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Ze zijn gebaseerd op internationale standaarden voor kwaliteit en toegankelijkheid. En op in de praktijk beproefde oplossingen.

Deze toegankelijkheidsrichtlijnen zijn ook opgenomen in de Europese standaard EN 301 549. Deze regelgeving schrijft voor dat overheidsorganisaties in een verklaring informatie geven over de toegankelijkheid van hun website. Hieronder staan de verschenen versies van de toegankelijkheidsverklaring voor Ruimtelijkeplannen.nl:
WCAG versie 2.0
WCAG versie 2.1

Componenten in Ruimtelijkeplannen.nl

Ruimtelijkeplannen.nl maakt gebruik van de volgende componenten:

Deegree
OpenLayers

Databronnen

Ruimtelijkeplannen.nl maakt voor de getoonde achtergronden gebruik van verschillende databronnen, klik hier voor een overzicht.

Cookies en Ruimtelijkeplannen.nl

Per 5 juni 2012 is, als onderdeel van de Telecomwet, de Cookiebepaling van kracht. Deze stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Ze zijn gekoppeld aan de webbrowser (Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc.) op de computer waarmee u een website bezoekt.

Ruimtelijkeplannen.nl heeft veel moeite gedaan om de website cookie-vrij te houden. In slechts drie situaties wordt een noodzakelijke en wettelijk toegestane cookie gebruikt.

1) Als u bronhouder van de landelijke voorziening Ruimtelijkeplannen.nl bent en gebruik wilt maken van de afgeschermde omgeving van de Index, is inloggen noodzakelijk en wordt een cookie bewaard onder de naam “ JESSIONID”. Uiteraard kunt u ook in uw browser instellen dat er geen cookies worden gebruikt. De functionaliteit van de afgeschermde omgeving kan dan niet worden gegarandeerd.

2) Ruimtelijkeplannen.nl maakt gebruik van analytische cookies voor statistische doeleinden.

3) Om (detail)informatie aangaande ruimtelijke plannen in de kaartviewer weer te geven is het gebruik van een cookie noodzakelijk. Deze cookie houdt bij of en wanneer er detailinformatie wordt getoond en wordt bewaard onder de naam ‘ruimtelijkeplannen_hide_identifyinfo’. Als u binnen de kaartviewer van Ruimtelijkeplannen.nl detailinformatie wilt opvragen, dient u gebruik te maken van de zogeheten ‘I-tool’. Detailinformatie over de gekozen puntlocatie wordt met behulp van een venster aan u getoond.

De informatie die is opgeslagen in bovenstaande cookies wordt alleen gebruikt door Ruimtelijkeplannen.nl. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie kunt u meer informatie vinden over veilig internetten.

Vragen?

Voor vragen over Ruimtelijkeplannen.nl verwijzen wij u naar de pagina contact.