Hoofdstukken
Downloads
Links

Help

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. Deze plannen bevatten informatie over wat de overheden van plan zijn op het vlak van ruimtelijke ordening, zoals de aanleg van nieuwe wegen of nieuwbouwwijken. Ruimtelijkeplannen.nl is het landelijke portaal voor digitale ruimtelijke plannen.

Vanaf 1 juli 2010 zijn de overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke plannen aan te bieden. Overheden mogen ruimtelijke plannen van vóór 1 juli 2009 ook aanbieden op Ruimtelijkeplannen.nl maar zijn dit niet verplicht. Op lange termijn moeten alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van Nederland op deze website te vinden zijn.

Op deze pagina vindt u uitleg over de mogelijkheden en beperkingen van deze site, gericht op professionele gebruikers (gebruikers die werkzaam zijn in de sector ruimtelijke ordening) en particuliere gebruikers (alle overige gebruikers). Aan de linkerkant van het scherm vindt u een overzicht van alle onderwerpen (Hoofdstukken). U selecteert een onderwerp door hierop te klikken. Vervolgens verschijnt alle informatie over dit onderwerp. Wilt u de hele tekst doorzoeken? Gebruik dan de zoekfunctie van uw browser. Deze activeert u door de toetscombinatie [CTRL]+[F].

Vindt u niet de gewenste informatie? Kijk dan ook eens bij de veel gestelde vragen of neem contact met ons op.

Algemeen

Systeemvereisten en systeemconfiguratie

Voor het raadplegen van www.ruimtelijkeplannen.nl hebt u het volgende nodig:

 • Een computer met een web browser die voldoet aan de richtlijnen van browserondersteuning;
 • Javascript dient ingeschakeld te zijn;
 • Een schermresolutie van minimaal 1152x864 of hoger en minimaal 16-bits kleurdiepte.

Terug naar boven

Browserondersteuning

Op basis van gebruikersstatistieken en de richtlijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een beleid bepaald voor de browserondersteuning. Dit betekent dat Ruimtelijkeplannen.nl het beste werkt op Internet Explorer 11 en de meest gebruikte versies van Chrome, Firefox en Safari. Bij gebruik van andere browsers of andere versies wordt ondersteuning van alle functionaliteiten op de website niet gegarandeerd. Jaarlijks wordt gekeken of dit beleid bijstelling behoeft.

Terug naar boven

Ondersteuning https protocollen

Communicatie met manifestlocaties die bereikbaar zijn via het https-protocol verloopt via Transport Layer Security (TLS). Dit protocol zorgt voor een versleutelde verbinding tussen beide weblocaties (cliënt en server). TLS kent verschillende niveaus. Met ingang van release 2.3.1.1 worden de versies TLS 1.0 t/m 1.2 Only ondersteund.

De verbinding, een TLS-sessie, bestaat uit twee fasen: de handshake en de applicatiefase. Tijdens de handshake wordt afgesproken op welke manier de TLS-sessie wordt opgezet. Elkaars identiteit wordt geverifieerd door het controleren van de certificaten (authenticatie). Daarbij wordt ook de te gebruiken versie van TLS vastgesteld.

De informatie-uitwisseling tijdens de handshake is nog niet versleuteld. In de applicatiefase is dat wel het geval. Er is dan een beveiligde tunnel voor het dataverkeer opgezet. Dit communicatiekanaal garandeert vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens. Er zijn verschillende tools om te controleren of aan de kant van de bronhouder alles goed ingesteld. Raadpleeg hiervoor uw eigen IT-organisatie.

Terug naar boven

Autosuggestie

De website werkt met automatische suggesties in bepaalde zoekvelden in het zoekmenu. Dit betekent dat al tijdens het invullen van een zoekveld zoekresultaten verschijnen die voldoen aan uw zoekopdracht. Deze Autosuggestie geldt voor Zoek op locatie (tabje Locatie) en Zoek op planIdn (tabje ID). Bijvoorbeeld: zodra u ‘ brink ’ invoert, zal een lijst met woonplaatsen verschijnen die een ‘ brink ’ kennen:


Terug naar boven

Een plan plaatsen

Informatie voor bronhouders

Kiest u in de blauwe navigatiebalk bij ‘Een plan plaatsen’ voor ‘Informatie voor bronhouders’, dan verschijnt een pagina met hyperlinks naar documenten of pagina’s met belangrijke informatie voor bronhouders. Hieronder ziet u deze opties kort toegelicht:

De Diensten Niveau Overeenkomst (DNO) heeft als doel om bronhouders en afnemers (en hun toeleveranciers) meer duidelijkheid te geven over wat zij wel en niet van Ruimtelijkeplannen.nl kunnen verwachten. Het document beschrijft op hoofdlijnen de functionaliteit en bijbehorende dienstverlening die Ruimtelijkeplannen.nl biedt.

Dit document bevat uitleg over welke stappen noodzakelijk zijn voor het plaatsen van plannen op Ruimtelijkeplannen.nl.

Deze werkinstructie is bedoeld voor RO- en ICT-medewerkers bij bronhouders die praktische invulling moeten geven aan de wettelijke eisen van beschikbaar stellen van digitale ruimtelijke plannen.

Terug naar boven

Inloggen Index

Kiest u in de blauwe navigatiebalk bij ‘Een plan plaatsen’ voor ‘Inloggen Index’, dan komt u op de ‘Index Internet Publicatie’ pagina terecht. Hier kunt u rechtsboven in het scherm inloggen om in het afgeschermde gedeelte van de Index Internet Publicatie te komen.

In dit afgeschermde gedeelte kunt u uw e-mailadres of uw manifestlocatie(s) aanpassen. Ook kunt u hier een logo uploaden van uw eigen organisatie. Dit logo wordt vervolgens weergegeven in de header van objectgerichte planteksten.

Het logo moet worden aangeleverd in het formaat PNG met een breedte van 300 pixels en een hoogte van 100 pixels. Het wordt geplaatst op een grijsblauwe achtergrond (RGB-waarde: 129,145,168). Eventueel kunt u het logo voorzien van een witte achtergrond voor een betere zichtbaarheid. Een eerder aangeboden beeldmerk kan niet worden verwijderd, U kunt deze wel overschrijven door het uploaden van een nieuwe afbeelding. Ook kunt het logo uitschakelen. In plaats van uw eigen afbeelding wordt dan een transparante afbeelding getoond.

Terug naar boven

Validator

De Validator is een publiek toegankelijke validatie service waarbij IMRO2006 en IMRO2012 ruimtelijke plannen via een webapplicatie kunnen worden gevalideerd. Daarnaast is de Validator in staat om Manifesten conform STRI2006 en STRI2012 standaarden te valideren. Een derde controle die de Validator voor u kan uitvoeren is het valideren van een plantekst.

Dit is vooral van belang voor de makers van plannen en bronhouders. Door de Validator geteste en goedgekeurde plannen kunnen door Ruimtelijkeplannen.nl worden ingelezen.

Uitzonderingen Validator:

 • Plannen in de IMRO2003 standaard kunnen niet gevalideerd worden.
 • Voor erg grote plannen is de beschikbare bandbreedte van uw internetverbinding van belang.

Rapportage
Het valideren van een plan, een manifest of een plantekst levert een rapportage op. In de rapportage krijgen alle onderdelen een melding: ‘succesvol’, ‘waarschuwingen’ of ‘problemen gevonden.’ De kleuren geven in de rapportage een duidelijk beeld hoe het betreffende onderdeel is gevalideerd.

Een succesvolle rapportage geeft bij het resultaat een groene kleur. Geel betekent dat het manifest of planbestand vollediger kan worden opgesteld. Bij een rode melding is het planbestand of manifest niet juist opgesteld en zal Ruimtelijkeplannen.nl het bestand niet kunnen inladen. De foutmeldingen worden in het rapport weergegeven.

Validatie van Planbestand
Tijdens de planproductie is het nodig om de verbeelding van uw plan te kunnen controleren op technische fouten. Met behulp van de Validator kunt u uw planbestand toetsen aan IMRO2006 of IMRO2012 standaarden.

Met de button (met de tekst Browse..., Bladeren... of Bestand kiezen) selecteert u het planbestand (.gml- of zip-formaat) dat u wilt valideren. Daarna kunt u kiezen voor de mogelijkheid om additionele informatie te tonen in het validatierapport.

Bij (unieke) verwijzingen naar tekst en objecten wordt gekeken naar eventuele verwijzingen in het plan en het aantal objecten dat aanwezig is.

Als u gebruik wilt maken van deze optie(s), dient u de vakjes aan te vinken. Met behulp van de button ‘Valideer plan’ start u de validatie.

De validatie van het planbestand kan enkele minuten in beslag nemen. Dit hangt af van de grootte van het planbestand.

Voordelen zip-bestand
Zeer grote planbestanden (>10Mb) kunt u het beste in zip-bestanden uploaden. Omdat het bestand in zip-formaat kleiner is, kan het sneller door de Validator worden gedownload.

Als het planbestand succesvol is gevalideerd verschijnt het volgende in beeld:

De Validator voert de volgende validaties uit op een ingevoerd plan:

 • Encodering validatie: controle of de bestandscodering van het plan een van de varianten UTF-8, ISO-8859-1, ISO-8859-15 of ISO-Latin-1 is. Als een andere encoding of een foutieve encoding wordt waargenomen wordt, dan wordt een fout gerapporteerd. Als in het geheel geen encoding wordt waargenomen dan wordt de codering UTF-8 verondersteld (er is hierbij geen garantie dat deze veronderstelling terecht is).
 • Schemavalidatie: het plan wordt hierbij gevalideerd tegen het in het resultaat aangegeven XML-schema, in dit geval bedraagt dit altijd het IMRO2006 of IMRO2012 schema.
 • Bestandsnaam validatie: hierbij wordt gecontroleerd of de bestandsnaam voldoet aan de bestandsnaamconventie uit de IMRO2006 of de IMRO2012 standaard. Dat wil zeggen dat het overeenkomt met het gml-id van het plan, gevolgd door .gml.
 • Regelvalidatie: het plan wordt hierbij gevalideerd tegen de regels die uit de IMRO2006 of de IMRO2012 standaarden voortvloeien.
 • Additionele regelvalidatie: hierbij worden de IMRO2006 en de IMRO2012 standaarden geverifieerd. Het doel van deze extra validaties is het eenduidiger maken van de aangeleverde plannen zodat deze correct door Ruimtelijkeplannen.nl kunnen worden geïnterpreteerd.
 • Geometrische validatie: hierbij wordt gevalideerd of de in het plan opgenomen punten, lijnen en vlakken opgebouwd zijn zoals beschreven in de ISO-19107 standaard (Geographic information, Spatial Schema). Voorbeelden van enkele geometrische fouten vindt u hier (pagina 5)

Automatisch e-mailbericht met validatie resultaat
Het is mogelijk om plannen te laten valideren, zonder dat u er op wacht. Dit heet ook wel asynchrone validatie. Dit kan met behulp van de regel ‘e-mail adres’. Eventuele verstoringen zoals het onderbreken van de verbinding worden hiermee tegen gegaan. Zodra de validatie is afgerond wordt een bericht verstuurd naar het door u ingevulde e-mailadres. In dit bericht met validatie resultaat is een URL meegegeven naar het validatierapport. Deze URL is door u te raadplegen en blijft gedurende een maand bestaan.

Validatie van Manifest
Voor validatie van een Manifest of plannen in een manifest selecteert u selecteert u links op de pagina ‘Valideer Manifest’. Onderstaand scherm verschijnt:

U geeft aan vanaf welke URL het Manifest moet worden opgehaald. Dit is dezelfde locatie die is opgeven in het afgeschermde gedeelte na het Inloggen op de Index.
Met behulp van de button ‘Valideer manifest’ haalt de Validator het Manifest op en controleert deze.

De Validator toont direct het resultaat. Eerst wordt een lijst met beschikbare dossiers in het manifest getoond, daaronder ziet u het Resultaat van de Manifest validatie.

Vanuit dit scherm kunt u verder met dossiervalidatie. U selecteert het juiste dossier en klikt vervolgens op de button ‘Valideer dossier’.

Wederom ziet u direct resultaat. Eerst ziet u een lijst met plannen die beschikbaar zijn in het geselecteerde dossier, daaronder het resultaat van de plandossier validatie.

Tot slot selecteert u een plan, kiest u eventueel voor additionele rapportages en klikt u op de button ‘Valideer plan’.

De validatie van een plan kan enige tijd duren, afhankelijk van de grootte van het plan.

Om een ander manifest te valideren klikt u op de link ‘Nieuw manifest valideren’.

De Validator voert de volgende validaties uit op een gedownload manifest:

 • Encodering validatie: controle of de bestandscodering van het plan één van de varianten UTF-8, ISO-8859-1, ISO-8859-15 of ISO-Latin-1 is. Als een andere encoding of een foutieve encoding wordt waargenomen, dan wordt een fout gerapporteerd. Als in het geheel geen encoding wordt waargenomen dan wordt de codering UTF-8 verondersteld (er is hierbij geen garantie dat deze veronderstelling terecht is).
 • Schemavalidatie: het manifest wordt hierbij gevalideerd tegen het in het resultaat aangegeven XML-schema, in dit geval dus het STRI2006 (IMRO2006) of het STRI2012 (IMRO2012) schema.
 • Additionele regelvalidatie: hierbij worden de IMRO2006 en de IMRO2012 standaarden geverifieerd. Het doel van deze extra validaties is het eenduidiger maken van de aangeleverde plannen zodat deze correct door Ruimtelijkeplannen.nl kunnen worden geïnterpreteerd.
 • Authenticiteitsvalidatie: dit vindt alleen plaats bij manifesten die volgens STRI2012 zijn opgesteld.

Terug naar boven

Validatie van plantekst
Tijdens de planproductie is het mogelijk om planteksten aan te leveren bij uw IMRO2012 plannen. De validator controleert deze planteksten op technische fouten en toetst ze aan de IMRO2012 Standaarden.

Om een plantekst te valideren selecteert u links op de pagina ‘Valideer plantekst’ waarna u onderstaand scherm verschijnt:


Met de button (met de tekst Browse..., Bladeren... of Bestand kiezen) selecteert u de plantekst dat u wilt uploaden. Met behulp van de button ‘Valideer plantekst’ start u de validatie.

De validatie van de plantekst kan enkele minuten in beslag nemen op basis van de grootte van de plantekst. Daarna krijgt u een rapportage te zien zoals beschreven bij Rapportage.

Terug naar boven

Een plan afnemen

Informatie voor afnemers

Op de pagina Informatie voor afnemers vindt u meer uitleg over:

 • welke afnemersdiensten er zijn;
 • welke gebruiksvoorwaarden verbonden zijn aan de afnemersservice;
 • welke functionaliteiten de afnemersservice heeft.

Daarnaast kunt u de volgende documenten downloaden:

Deze handleiding geeft een toelichting op het gebruik van webservices van het aftappunt. Het aftappunt is bedoeld voor professionele publieke of private organisaties, die de behoefte hebben de informatie van Ruimtelijkeplannen.nl op te nemen in hun eigen informatievoorziening.

De Diensten Niveau Overeenkomst (DNO) voor Ruimtelijkeplannen.nl heeft als doel om bronhouders en afnemers (en hun toeleveranciers) meer duidelijkheid te geven over wat zij wel en niet van Ruimtelijkeplannen.nl kunnen verwachten. Het document beschrijft op hoofdlijnen de functionaliteit en bijbehorende dienstverlening die Ruimtelijkeplannen.nl biedt.

Terug naar boven

Index van Manifestlocatie

Onder ‘Index van Manifestlocaties’ vindt u een overzicht van alle bronhouders. Met behulp van de zoekfunctie kunt u zoeken naar een specifieke bronhouder. Achter de naam van elke bronhouder vindt u:

 • Manifest locaties: een hyperlink naar de manifestlocatie(s) van de bronhouder
 • Historie: een hyperlink naar de planhistorie van de bronhouder.

Manifestlocaties
Elke bronhouder dient per 1/7/2009 alle ruimtelijke plannen in Nederland, zoals bestemmingsplannen, structuurvisies, etc., digitaal op te stellen (zie de inleiding van deze Help over meer informatie over deze wettelijke verplichting).

Bronhouders bieden ruimtelijke plannen aan door een volledige en gevalideerde set planbestanden aan te bieden in een manifest. Manifesten kunnen conform STRI2006 en STRI2012 standaarden aangeboden worden. Meer informatie over de standaarden vindt u op de site van Geonovum.

Indien u op een manifestlocatie klikt verschijnt een pagina met hierop de URL van het manifest in XML formaat.
Daaronder worden de plannen weergegeven die in het manifest zijn opgenomen.
Door op het planID te klikken worden de details van het plan weergegeven, zoals een overzicht van alle planonderdelen.

Historie
Indien u bij een bronhouder op de hyperlink ‘plan historie’ klikt verschijnt een overzicht van alle ingelezen en verwijderde plannen van die bronhouder, inclusief de datum en het tijdstip waarop de plannen zijn ingelezen dan wel verwijderd. Ook wijzigingen met betrekking tot de dossierstatus worden hier getoond. De historie van alle plannen van alle bronhouders kan in één bestand worden geleverd in het formaat JSON of XML. Dit bestand is opvraagbaar via een ‘REST’ service. Binnen deze service doet u een 'Get request’op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roi-current/rest/historic/audittrail.

Terug naar boven

Attenderingsservice

De attenderingsservice opent u vanuit de Homepagina of via de navigatiebalk, menukeuze ‘Een plan bekijken’.

Via deze service kunt u zich laten attenderen op nieuwe ruimtelijke plannen. Als u zich bijvoorbeeld hebt aangemeld voor een bepaalde gemeente, dan ontvangt u maximaal één e-mail per dag zodra nieuwe plannen door deze gemeente zijn aangeboden.

Om u aan te melden voor deze service, geeft u eerst aan van welke overheid u dagelijks op de hoogte gehouden wilt worden (Rijk, Provincie, Gemeente). Indien u op het pijltje achter de provincienaam klikt, verschijnen de bijbehorende gemeentenamen. U selecteert de gewenste gemeente(s) en/of provincies door in het hokje aan het begin van de regel te klikken. Indien u van alle nieuwe plannen een attendering wenst, selecteert u bovenaan de regel ‘Alle plannen’. Nadat u een selectie heeft gemaakt, vult u het emailadres in waarop u de attenderingen wilt ontvangen.

Nadat u op de knop ‘Aanmelden’ heeft geklikt, ontvangt u een email om uw aanmelding te activeren. Deze email toont uw selectie en bevat een link waarmee u zich te allen tijde kunt afmelden. Let op: deze email dient u binnen vijf minuten te bevestigen. Doet u dit na vijf minuten, dan dient u zich opnieuw aan te melden.