Hoofdstukken
Links

Contact

Hebt u een vraag over Ruimtelijkeplannen.nl? Kijk dan eerst bij het onderdeel Help of FAQ (veelgestelde vragen). Zijn er vragen waarop u geen antwoord hebt kunnen vinden? Neem dan contact op met onderstaande instanties.

Inhoud van een plan

Hebt u een vraag over de inhoud van een plan? Neem dan contact op met de gemeente of provincie die het plan heeft gepubliceerd.

Ruimtelijkeplannen.nl

Hebt u vragen of opmerkingen over het gebruik van Ruimtelijkeplannen.nl, neem dan contact op met de helpdesk Ruimtelijkeplannen.nl bij het Kadaster.
Onze medewerkers zijn u op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur graag van dienst.

Contactformulier
Telefoon: (088) 183 29 01

Vermeld bij een melding (indien van toepassing):

  • over welk plan of over welke locatie uw melding gaat;
  • welke handelingen u uitvoerde binnen de voorziening;
  • welke internetbrowser en welk besturingssysteem u gebruikt;
  • voeg wanneer mogelijk ook schermafdrukken toe.

Achtergrond of adres

Hebt u vragen of een melding over een adres in de zoekfunctie of over een achtergrond, neem dan contact op met de helpdesk van PDOK (Publieke dienstverlening op de Kaart).

RO Standaarden

Hebt u vragen of opmerkingen over de RO Standaarden, neem contact op met Geonovum via ro-standaarden@geonovum.nl. U kunt ook de veel gestelde vragen op de Geonovum website raadplegen.

Wet ruimtelijke ordening

Hebt u als gemeente inhoudelijke vragen over de Wro en aanverwante regelgeving, dan kunt u uw vraag stellen op het ROMnetwerk van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
Het ROMnetwerk is primair bestemd voor medewerkers van gemeenten en medewerkers van organisaties van gemeenten (zoals milieudiensten).
Informatie over dit netwerk treft u aan via www.romnetwerk.nl.

Gebruikersgroep

Ruimtelijkeplannen.nl kent een gebruikersgroep. Deze bestaat uit gebruikers met een verschillende achtergrond, zoals gemeenten, provincies en stedenbouwkundige bureaus. De gebruikersgroep komt ca. twee keer per jaar bij elkaar op een centrale locatie. Bij een gebruikersoverleg worden de ontwikkelingen van Ruimtelijkeplann.nl besproken en kunnen deelnemers van de gebruikersgroep input leveren op deze ontwikkelingen. Bent u geinteresseerd in deze gebruikersgroep? Neem dan contact op met onze helpdesk.