Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012_2 manifest van bronhouder: Gemeente Ermelo

Dit manifest direct bekijken:
https://acc.digitaleplannen.nl/0233/manifest_STRI2012_0233.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0233.BPsportcentrum-0301
NL.IMRO.0233.BPsportcentrum-0401
NL.IMRO.0233.OVWatervalweg175-0401
NL.IMRO.0233.BPHessenmeer50-0401
NL.IMRO.0233.BPonijkerkerw12957-0301
NL.IMRO.0233.BPonijkerkerw12957-0401
NL.IMRO.0233.BPbuitenbrinkwg65-0401
NL.IMRO.0233.BPwatervalwg121-0301
NL.IMRO.0233.BPwatervalwg121-0401
NL.IMRO.0233.BPmeeboerserfk1830-0101
NL.IMRO.0233.BPmeeboerserfk1830-0401
NL.IMRO.0233.BPstrandhorst-0402
NL.IMRO.0233.BPtrefpunt16tm21-0301
NL.IMRO.0233.BPDeHoogeRiet-0301
NL.IMRO.0233.BPDeHoogeRiet-0401
NL.IMRO.0233.BPtonselseveld2017-0402
NL.IMRO.0233.OVJulianalaan104-0401
NL.IMRO.0233.BPRodeschuurderweg-0401
NL.IMRO.0233.EPveldzichtnoord4e-0501
NL.IMRO.0233.OVGarderenseweg210-0401
NL.IMRO.0233.BPzeeweg54tm62-0301
NL.IMRO.0233.BPzeeweg54tm62-0401
NL.IMRO.0233.OVHaspel123a-0401
NL.IMRO.0233.OVKampvelderwg46-0401
NL.IMRO.0233.Bpheivlinder-0402
NL.IMRO.0233.Bpheivlinder-0403
NL.IMRO.0233.WPhamburgerwg195-0301
NL.IMRO.0233.WPhamburgerwg195-0401
NL.IMRO.0233.OVBeemdweg17-0401
NL.IMRO.0233.BPRiebroekseweg23-0301
NL.IMRO.0233.BPRiebroekseweg23-0401
NL.IMRO.0233.BPonijkerkwg129-0301
NL.IMRO.0233.BPonijkerkwg129-0401
NL.IMRO.0233.BParendln36-0301
NL.IMRO.0233.BParendln36-0401
NL.IMRO.0233.OVTelgterweg293A-0401
NL.IMRO.0233.WPzeewg7-0301
NL.IMRO.0233.BPhessenmeer20-0101
NL.IMRO.0233.BPhessenmeer20-0401
NL.IMRO.0233.OVErmelo2021-0301
NL.IMRO.0233.OVGarderenseweg130-0401
NL.IMRO.0233.WPZeeweg7-0401
NL.IMRO.0233.BPfokkolaan150152-0301
NL.IMRO.0233.BPfokkolaan150152-0401
NL.IMRO.0233.BPkawoeperstg2830a-0301
NL.IMRO.0233.BPkawoeperstg2830a-0401
NL.IMRO.0233.BP80610-0301
NL.IMRO.0233.BP80610-0401
NL.IMRO.0233.BPkawoepersteeg40-0301
NL.IMRO.0233.BPkawoepersteeg40-0401
NL.IMRO.0233.BPHorsterweg160-0301
NL.IMRO.0233.BPtrefpunt18tm21-0401
NL.IMRO.0233.BPbutnbrnkwg30en32-0301
NL.IMRO.0233.BPbutnbrnkwg30en32-0401
NL.IMRO.0233.BPclusterhorstoost-0301
NL.IMRO.0233.2eWPFlevowegong-0301
NL.IMRO.0233.BPkerkdennen46-0301
NL.IMRO.0233.BPkerkdennen46-0401
NL.IMRO.0233.BPhamburgerweg149-0301
NL.IMRO.0233.OVErmelo2022-0401
NL.IMRO.0233.SVfunctieverandr21-0401
NL.IMRO.0233.BPPauwenplein-0301
NL.IMRO.0233.BPmeeboerserf6-0301
NL.IMRO.0233.BPmeeboerserf6-0401
NL.IMRO.0233.BPKorpersteeg17-0301
NL.IMRO.0233.BPKorpersteeg17-0401
NL.IMRO.0233.BPdebeek125eo-0301
NL.IMRO.0233.OVKerklaan9-0401
NL.IMRO.0233.BPKonEmmalaan1-0301
NL.IMRO.0233.BPKonEmmalaan1-0401
NL.IMRO.0233.BPwatervalwg136-ON01
NL.IMRO.0233.BPwonclstrhorst-0301
NL.IMRO.0233.BPZeeweg96-0301
NL.IMRO.0233.BPHaspel99tm129-0301