Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Het STRI2012 manifest van bronhouder: Gemeente Dantumadiel

Dit manifest direct bekijken:
https://ruimtelijkeplannen.dantumadiel.eu/pilot/manifest.xml

Dit manifest bevat de volgende plannen, klik op de planId om de details van het plan te bekijken:

NL.IMRO.0065.Klaarkampsterwei-0401
NL.IMRO.1891.BPBroeksterwald-0303
NL.IMRO.1891.BPBroeksterwald-0401
NL.IMRO.1891.BPDeWestereenkom-0302
NL.IMRO.1891.BPDeWestereenkom-0401
NL.IMRO.1891.BPEeltsjemar-0301
NL.IMRO.1891.BPEeltsjemar-0401
NL.IMRO.1891.BPFAagrperceel-0301
NL.IMRO.1891.BPFAagrperceel-0401
NL.IMRO.1891.BPFeanwaldenkom-0204
NL.IMRO.1891.BPFeanwaldenkom-0301
NL.IMRO.1891.BPFeanwaldenkom-0401
NL.IMRO.1891.BPFeanwaldensud-0202
NL.IMRO.1891.BPHaadwei107aDwald-0302
NL.IMRO.1891.BPHaadwei107aDwald-0401
NL.IMRO.1891.BPKlyndobbe-0302
NL.IMRO.1891.BPKlyndobbe-0401
NL.IMRO.1891.BPSlettenromteDRD-0301
NL.IMRO.1891.BPTalmahus-0301
NL.IMRO.1891.BPTalmahus-0401
NL.IMRO.1891.BPWalterswaldSud-0302
NL.IMRO.1891.BPWalterswaldSud-0401
NL.IMRO.1891.BpLangereed-0401
NL.IMRO.1891.Foarstrjitte7a-0401
NL.IMRO.1891.Frijsted8Damwald-0301
NL.IMRO.1891.Frijsted8Damwald-0401
NL.IMRO.1891.PBAchterw3DeFalom-0401
NL.IMRO.1891.PBDePipegaelBwald-0301
NL.IMRO.1891.PBHoeksterloane-0401
NL.IMRO.1891.PBwoningHaaijehoek-0301
NL.IMRO.1891.PBwoningHaaijehoek-0401
NL.IMRO.1891.Readtsjerk-0201
NL.IMRO.1891.Readtsjerk-0301
NL.IMRO.1891.SvBgDdiel20102020-0301
NL.IMRO.1891.VBMunein35DeFalom-0401
NL.IMRO.1891.WWachterwei32ab-0301
NL.IMRO.1891.WWachterwei32ab-0401
NL.IMRO.1891.WWbroekloane-0301
NL.IMRO.1891.WWbroekloane-0401
NL.IMRO.1891.WesteinWestereen-0301
NL.IMRO.1891.WesteinWestereen-0401
NL.IMRO.1891.WesteinWestereen-0501
NL.IMRO.1891.WestereenBrSchool-0301
NL.IMRO.1891.WestereenBrSchool-0401
NL.IMRO.1891.WestereendeWieken-0301
NL.IMRO.1891.WestereendeWieken-0401
NL.IMRO.1891.bpBUEastwald27en28-0301
NL.IMRO.1891.bpBUaldewkapelle19-0301
NL.IMRO.1891.bpBUaldewkapelle19-0401
NL.IMRO.1891.bpBUbuitengeb-0501
NL.IMRO.1891.bpBUkoarndyk4-0301
NL.IMRO.1891.bpBUkoarndyk4-0401
NL.IMRO.1891.bpBWjagerswei-0301
NL.IMRO.1891.bpBWjagerswei-0401
NL.IMRO.1891.bpDRsytzamawei37-0301
NL.IMRO.1891.bpDRsytzamawei37-0401
NL.IMRO.1891.bpDWHoeksterlaan-0301
NL.IMRO.1891.bpDWHoeksterlaan-0401
NL.IMRO.1891.bpDWachterwei14-0301
NL.IMRO.1891.bpDWachterwei14-0401
NL.IMRO.1891.bpDWcampusdamw-0301
NL.IMRO.1891.bpDWdammeloane7-0301
NL.IMRO.1891.bpDWdammeloane7-0401
NL.IMRO.1891.bpDWdammeloane7-0501
NL.IMRO.1891.bpDWherstrNijewei-0301
NL.IMRO.1891.bpDWhoeksterl17a-0301
NL.IMRO.1891.bpDWhoeksterl17a-0302
NL.IMRO.1891.bpDWhoeksterl17a-0401
NL.IMRO.1891.bpDWkoailoane7en8-0201
NL.IMRO.1891.bpDWkoekoeksblom-0301
NL.IMRO.1891.bpDWkoekoeksblom-0401
NL.IMRO.1891.bpDWtrekweiph-0301
NL.IMRO.1891.bpDWtrekweiph-0401
NL.IMRO.1891.bpDWwillemstr27-0301
NL.IMRO.1891.bpDWwillemstr27-0401
NL.IMRO.1891.bpFAherinrihaadwei-0301
NL.IMRO.1891.bpFAherinrihaadwei-0401
NL.IMRO.1891.bpFWdeBosk-0301
NL.IMRO.1891.bpFWdeBosk-0401
NL.IMRO.1891.bpFWkukhernewei9-0301
NL.IMRO.1891.bpFWkukhernewei9-0401
NL.IMRO.1891.bpFWomgevingHubo-0301
NL.IMRO.1891.bpFWomgevingHubo-0401
NL.IMRO.1891.bpRIkuperspaad1-0301
NL.IMRO.1891.bpRIkuperspaad1-0401
NL.IMRO.1891.bpRIkuperspaad2-0301
NL.IMRO.1891.bpRIkuperspaad2-0401
NL.IMRO.1891.bpSIburdaarderst19-0301
NL.IMRO.1891.bpSIburdaarderst19-0401
NL.IMRO.1891.bpWETuorrebout2016-0301
NL.IMRO.1891.bpWETuorrebout2016-0401
NL.IMRO.1891.bpWEZuidrand-0302
NL.IMRO.1891.bpWEZuidrand-0401
NL.IMRO.1891.bpWEbedrverplsing-0301
NL.IMRO.1891.bpWEbedrverplsing-0401
NL.IMRO.1891.bpWEdetuorrebout-0301
NL.IMRO.1891.bpWEdjipswal3-0301
NL.IMRO.1891.bpWEelzeloane10-0301
NL.IMRO.1891.bpWEeyssemawei-0301
NL.IMRO.1891.bpWEeyssemawei-0401
NL.IMRO.1891.bpWEfugelbuter-0301
NL.IMRO.1891.bpWEfugelbuter-0401
NL.IMRO.1891.bpWEkukhern35-0301
NL.IMRO.1891.bpWEkukhern35-0401
NL.IMRO.1891.bpWEoasters11A-0301
NL.IMRO.1891.bpWEoasters11A-0401
NL.IMRO.1891.bpWEsalomonlevy-0301
NL.IMRO.1891.bpWEsalomonlevy-0401
NL.IMRO.1891.bpWEskriesstrjitte-0301
NL.IMRO.1891.bpWEskriesstrjitte-0401
NL.IMRO.1891.bpWEsstasjonsstr3-0301
NL.IMRO.1891.bpWEsstasjonsstr3-0401
NL.IMRO.1891.bpWEtoerstrjitte1-0301
NL.IMRO.1891.bpWEtoerstrjitte1-0401
NL.IMRO.1891.bpWEtuin-0301
NL.IMRO.1891.bpWEtuin-0401
NL.IMRO.1891.bpWFSuderwei2-0301
NL.IMRO.1891.herz01bpBUbuitengb-0301
NL.IMRO.1891.herz01bpBUbuitengb-0401
NL.IMRO.1891.ovBUelzenboppewei-0301
NL.IMRO.1891.ovBUelzenboppewei-0401
NL.IMRO.1891.ovBUsingelskoailn-0301
NL.IMRO.1891.ovBUsingelskoailn-0401
NL.IMRO.1891.ovBUtsjerkeloane-0301
NL.IMRO.1891.ovBUtsjerkeloane-0401
NL.IMRO.1891.ovBUwatergangfalom-0301
NL.IMRO.1891.ovBUwatergangfalom-0401
NL.IMRO.1891.ovBWhaadwei28-0401
NL.IMRO.1891.ovDRtolhustrekwei-0301
NL.IMRO.1891.ovDRtolhustrekwei-0401
NL.IMRO.1891.ovDRvsytzamaw35-0401
NL.IMRO.1891.ovDWHaadwei42-0301
NL.IMRO.1891.ovDWHaadwei42-0401
NL.IMRO.1891.ovDWfrijsted15-0501
NL.IMRO.1891.ovDWfrijsted15-0601
NL.IMRO.1891.ovDWfrijsted9-0301
NL.IMRO.1891.ovDWfrijsted9-0401
NL.IMRO.1891.ovDWomleiddoniawei-0301
NL.IMRO.1891.ovDWomleiddoniawei-0401
NL.IMRO.1891.ovDWwillemstrj72-0401
NL.IMRO.1891.ovFAhaadwei5-0301
NL.IMRO.1891.ovFAhaadwei5-0401
NL.IMRO.1891.ovFAmunewei1-0401
NL.IMRO.1891.ovFAtenwestenca-0301
NL.IMRO.1891.ovFAtenwestenca-0401
NL.IMRO.1891.ovFEdeswette41-0301
NL.IMRO.1891.ovFEdeswette41-0401
NL.IMRO.1891.ovFWboskrane16-0301
NL.IMRO.1891.ovFWboskrane16-0401
NL.IMRO.1891.ovFWbosksingel14-0301
NL.IMRO.1891.ovFWbosksingel14-0401
NL.IMRO.1891.ovFWbosksingel4-0301
NL.IMRO.1891.ovFWbosksingel4-0401
NL.IMRO.1891.ovFWdewal1a-0301
NL.IMRO.1891.ovFWdewal1a-0401
NL.IMRO.1891.ovFWmoark15-0401
NL.IMRO.1891.ovREboskwei29-0301
NL.IMRO.1891.ovREboskwei29-0401
NL.IMRO.1891.ovRIheechfinne1a-0301
NL.IMRO.1891.ovRIheechfinne1a-0401
NL.IMRO.1891.ovWEboppeweisingel-0301
NL.IMRO.1891.ovWEboppeweisingel-0401
NL.IMRO.1891.ovWEdjipswal-0301
NL.IMRO.1891.ovWEdjipswal-0401
NL.IMRO.1891.ovWEdotterblom2-0301
NL.IMRO.1891.ovWEkappendiversca-0301
NL.IMRO.1891.ovWEkappendiversca-0401
NL.IMRO.1891.ovWElangereed20-0301
NL.IMRO.1891.ovWElangereed20-0401
NL.IMRO.1891.ovWWkoailoane7-0301
NL.IMRO.1891.ovWWkoailoane7-0401
NL.IMRO.1891.ovWWtsjerkeloane-0301
NL.IMRO.1891.ovWWtsjerkeloane-0401
NL.IMRO.1891.pbBWhazzeloane1-0301
NL.IMRO.1891.pbBWhazzeloane1-0401
NL.IMRO.1891.pbDAdammeloane44-0301
NL.IMRO.1891.pbDAdammeloane44-0401
NL.IMRO.1891.pbDRfoarwei27a-0401
NL.IMRO.1891.pbDWhoeksterl17a-0301
NL.IMRO.1891.pbFEbutefjild40-0301
NL.IMRO.1891.pbFEbutefjild40-0401
NL.IMRO.1891.pbFWnoordrand-0301
NL.IMRO.1891.pbFWnoordrand-0401
NL.IMRO.1891.pbRIheechfinne1a-0301
NL.IMRO.1891.pbRIheechfinne1a-0401
NL.IMRO.1891.pbWEmieden3-0401
NL.IMRO.1891.pbWEsportloane1-0301
NL.IMRO.1891.pbWEsportloane1-0401
NL.IMRO.1891.vbDWAKWO281-0401
NL.IMRO.1891.wpBWAukeJansstr-0301
NL.IMRO.1891.wpBWAukeJansstr-0401
NL.IMRO.1891.wpBWmasterwouda-0301
NL.IMRO.1891.wpBWpdurk1113-0301
NL.IMRO.1891.wpBWpdurk1113-0401
NL.IMRO.1891.wpDRnijewei12-0301
NL.IMRO.1891.wpDRnijewei12-0401
NL.IMRO.1891.wpDWdehalewei50-0401
NL.IMRO.1891.wpFWbutefjild3-0301
NL.IMRO.1891.wpFWbutefjild3-0401
NL.IMRO.1891.wpFWdralbertples79-0301
NL.IMRO.1891.wpFWdralbertples79-0401
NL.IMRO.1891.wpFWnatuurehs-0301
NL.IMRO.1891.wpFWnatuurehs-0401
NL.IMRO.1891.wpREwearbuorren6-0301
NL.IMRO.1891.wpREwearbuorren6-0401
NL.IMRO.1891.wpRIwmropslag-0301
NL.IMRO.1891.wpRIwmropslag-0401
NL.IMRO.1891.wpWEboustien-0301
NL.IMRO.1891.wpWEboustien-0401