Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Plan historie van bronhouder: Gemeente Waalwijk

Tijdstip Actie Betreft Resultaat
02-07-2019 15:39 verwijderd NL.IMRO.0867.ExplWWDriessen2018-EX01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-ON01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-on02 OK
11-09-2018 12:33 ingelezen NL.IMRO.0867.ExplWWDriessen2018-EX01
(geleideformulier)
OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.000bpWWPutstraat1-Va01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-Va01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.BPSCKerkstr14Tilbw-oh01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-ont2 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.bpTilburgwg1Ww-on01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwgrotestraat268-va01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.SCEmmaNassaustr-vo01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.bpTilburgwg1Ww-va01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.VBgeluidhaven1tm7-vo01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.wpwsvrouwkensvaa45-va01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.BPSCKerkstr14Tilbw-on01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.000pbWWGroenstraat-VA01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-vo01 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWPieterVreedest-ont1 OK
11-09-2018 12:33 verwijderd NL.IMRO.0867.SCEmmaNassaustr-on01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.wpwsvrouwkensvaa45-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwherz1centrumgb-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWKloosterweg071-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bphavenzevenph01-vg01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.vbeerstezeine-vo03 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bphavenzevenph01-on01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpBuitengebied-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpHavenZevenwp-on01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.vbeerstezeine-vo02 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.pbSCnieuwevaart1-vas1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.pbSCnieuwevaart1-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpHavenZevenwp-vg01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpbuitengebied-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.000bpWWGluckstraat-Voo1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.pbscVanderduin124-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwkloosterweg-ON01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.00bpwsSchoutstraat-vas1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWSBeethovenstraa-voo1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWPieterVreedest-vas1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-vas1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr77-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.BPSCKerkstr14TiIbw-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpSCvdDuinstr00115-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwKloosterweg-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.HavenZeven-ONT1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpderugtwaspik-vg01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWKastanjestraat-Voo1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpSCvdDuinstr00115-voo1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpbiomassa-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwwimsonneveldst-ON01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpbiomassa-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.vbeerstezeine-vo01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.BPWspKindrboerdery-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwkloosterweg-VO02 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpHavenZeven-vg01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpscschrevelstraat-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.000bpWWGroenstraat-Voo1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpscschrevelstraat-VO02 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpscschrevelstraat-ON01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwwimsonneveldst-VO03 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWSSchoolstraat56-Vas1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWSSchoolstraat56-Ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpscoosteind26-VO03 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWSSchoolstraat56-Voo1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWBaardwksestr78-VO02 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpheistraat36-VO02 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.ObpwwWilgenweg2a2b-ON01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.BpN261reconstrnrd-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.SCEmmaNassaustr-vas1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.000bpWWFlorisvlaan-Ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWKastanjestraat-Ont2 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.BpN261reconstrnrd-vo01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.00BPWWVanlovenlaan-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.000bpWWFlorisvlaan-Voo1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWSBeethovenstraa-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.ObpwwWilgenweg2a2b-VO01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.00BPWWVanlovenlaan-voo1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr77-VO01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpscberkhaag26-VO01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpscberkhaag26-ON01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwwimsonneveldst-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.pbWWEikendonklaan2-vas1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.BPWspKindrboerdery-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.BPSCKerkstr14Tilbw-vo01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpscoosteind26-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpscoosteind26-ON01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWBaardwksestr78-ON01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWBaardwksestr78-VA01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpheistraat36-ON01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpscheistraat-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-VO01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWSBeethovenstraa-vas1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-v003 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr77-ON01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWKastanjestraat-Va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.BpN261reconstrnrd-va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr77-VO02 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.00BPWWVanlovenlaan-vas1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.000bpWWFlorisvlaan-Va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.ObpwwWilgenweg2a2b-VG01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpscberkhaag26-Va01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwgrotestraat268-ON01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpTilburgwg1Ww-vo01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr72-VO01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwgrotestraat268-VO02 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr72-ON01 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.00bpwsSchoutstraat-voo1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.000bpWWPutstraat1-Ont2 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.000bpWWPutstraat1-Ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.00bpwsSchoutstraat-ont1 OK
11-09-2018 12:32 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-vo01 OK
11-09-2018 12:31 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0867.ExplWWDriessen2018 vastgesteld
01-02-2013 01:11 ingelezen NL.IMRO.0867.pbscVanderduin124-va01
(geleideformulier)
OK
31-01-2013 01:20 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwherz1centrumgb-ont1
(geleideformulier)
OK
31-01-2013 01:19 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWKloosterweg071-ont1
(geleideformulier)
OK
31-01-2013 01:05 verwijderd NL.IMRO.0867.pbscVanderduin124-va01 OK
24-01-2013 01:13 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-ont2
(geleideformulier)
OK
23-01-2013 01:12 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-ont2 OK
22-01-2013 01:12 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-ont2
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
16-01-2013 01:19 ingelezen NL.IMRO.0867.pbSCnieuwevaart1-vas1
(geleideformulier)
OK
15-01-2013 01:15 ingelezen NL.IMRO.0867.pbscVanderduin124-va01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
08-01-2013 01:19 ingelezen NL.IMRO.0867.pbWWEikendonklaan2-vas1
(geleideformulier)
OK
07-01-2013 01:07 ingelezen NL.IMRO.0867.SCEmmaNassaustr-vas1
(geleideformulier)
OK
21-12-2012 01:28 ingelezen NL.IMRO.0867.BPSCKerkstr14Tilbw-oh01
(geleideformulier)
OK
14-12-2012 01:18 ingelezen NL.IMRO.0867.vbeerstezeine-vo03
(geleideformulier)
OK
09-11-2012 01:35 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWbdrijvnterrein-vo01
(geleideformulier)
OK
07-11-2012 01:50 ingelezen NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-ON01
(geleideformulier)
OK
03-11-2012 01:21 verwijderd NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-ON01 OK
02-11-2012 01:19 ingelezen NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-ON01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
25-10-2012 03:00 ingelezen NL.IMRO.0867.bpSCvdDuinstr00115-ont1
(geleideformulier)
OK
19-10-2012 04:20 ingelezen NL.IMRO.0867.pbSCnieuwevaart1-ont1
(geleideformulier)
OK
04-10-2012 03:56 ingelezen NL.IMRO.0867.000pbWWGroenstraat-VA01
(geleideformulier)
OK
01-10-2012 01:19 ingelezen NL.IMRO.0867.BPSCKerkstr14TiIbw-va01
(geleideformulier)
OK
29-09-2012 02:59 ingelezen NL.IMRO.0867.00bpwsSchoutstraat-vas1
(geleideformulier)
OK
29-09-2012 01:07 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.00bpwsSchoutstraat-ont1 OK
24-08-2012 02:58 ingelezen NL.IMRO.0867.SCEmmaNassaustr-on01
(geleideformulier)
OK
17-08-2012 03:06 ingelezen NL.IMRO.0867.wpwsvrouwkensvaa45-va01
(geleideformulier)
OK
17-08-2012 01:03 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.wpwsvrouwkensvaa45-ont1 OK
17-07-2012 07:23 ingelezen NL.IMRO.0867.000bpWWPutstraat1-Va01
(geleideformulier)
OK
14-07-2012 04:36 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-vas1
(geleideformulier)
OK
14-07-2012 04:32 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWPieterVreedest-vas1
(geleideformulier)
OK
29-06-2012 04:25 ingelezen NL.IMRO.0867.VBgeluidhaven1tm7-vo01
(geleideformulier)
OK
26-06-2012 03:25 ingelezen NL.IMRO.0867.000bpWWGluckstraat-Voo1
(geleideformulier)
OK
12-06-2012 02:40 ingelezen NL.IMRO.0867.bpTilburgwg1Ww-va01
(geleideformulier)
OK
26-05-2012 04:04 ingelezen NL.IMRO.0867.wpwsvrouwkensvaa45-ont1
(geleideformulier)
OK
12-04-2012 06:34 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr77-va01
(geleideformulier)
OK
12-04-2012 04:04 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr77-ON01 OK
04-04-2012 04:13 ingelezen NL.IMRO.0867.bpHavenZevenwp-vg01
(geleideformulier)
OK
30-03-2012 04:04 ingelezen NL.IMRO.0867.vbeerstezeine-vo02
(geleideformulier)
OK
22-03-2012 03:34 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWPieterVreedest-ont1
(geleideformulier)
OK
28-02-2012 03:41 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-ont1
(geleideformulier)
OK
15-02-2012 03:16 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwgrotestraat268-va01
(geleideformulier)
OK
15-02-2012 03:03 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpwwgrotestraat268-ON01 OK
14-02-2012 03:11 ingelezen NL.IMRO.0867.SCEmmaNassaustr-vo01
(geleideformulier)
OK
12-02-2012 03:04 ingelezen NL.IMRO.0867.bpTilburgwg1Ww-on01
(geleideformulier)
OK
11-02-2012 03:03 verwijderd NL.IMRO.0867.bpTilburgwg1Ww-on01 OK
28-01-2012 03:07 ingelezen NL.IMRO.0867.bpHavenZevenwp-on01
(geleideformulier)
OK
27-01-2012 03:15 ingelezen NL.IMRO.0867.bphavenzevenph01-vg01
(geleideformulier)
OK
27-01-2012 03:14 verwijderd NL.IMRO.0867.bpHavenZevenwp-on01 OK
27-01-2012 03:03 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bphavenzevenph01-on01 OK
26-01-2012 03:05 ingelezen NL.IMRO.0867.bpHavenZevenwp-on01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
24-01-2012 03:04 ingelezen NL.IMRO.0867.bpTilburgwg1Ww-on01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
13-01-2012 03:12 ingelezen NL.IMRO.0867.BPSCKerkstr14Tilbw-on01
(geleideformulier)
OK
10-01-2012 12:33 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-Va01
(geleideformulier)
OK
10-01-2012 12:19 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-on02 OK
06-01-2012 01:30 ingelezen NL.IMRO.0867.BpWWDriessen-VO01
(geleideformulier)
OK
06-01-2012 01:14 ingelezen NL.IMRO.0867.00bpwsSchoutstraat-ont1
(geleideformulier)
OK
06-01-2012 01:02 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.00bpwsSchoutstraat-voo1 OK
01-12-2011 02:25 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWnoordstraat000-vo01
(geleideformulier)
OK
03-11-2011 01:28 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr72-ON01
(geleideformulier)
OK
03-11-2011 01:27 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr77-ON01
(geleideformulier)
OK
03-11-2011 01:25 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr72-VO01 OK
03-11-2011 01:25 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr77-VO02 OK
12-10-2011 01:28 ingelezen NL.IMRO.0867.vbeerstezeine-vo01
(geleideformulier)
OK
27-09-2011 01:45 ingelezen NL.IMRO.0867.BpN261reconstrnrd-va01
(geleideformulier)
OK
27-09-2011 01:24 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.BpN261reconstrnrd-ont1 OK
15-09-2011 01:39 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwgrotestraat268-ON01
(geleideformulier)
OK
15-09-2011 01:35 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpwwgrotestraat268-VO02 OK
08-09-2011 01:24 ingelezen NL.IMRO.0867.bpTilburgwg1Ww-vo01
(geleideformulier)
OK
03-09-2011 01:20 ingelezen NL.IMRO.0867.000bpWWPutstraat1-Ont2
(geleideformulier)
OK
03-09-2011 01:18 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.000bpWWPutstraat1-Ont1 OK
02-09-2011 01:46 ingelezen NL.IMRO.0867.000bpWWPutstraat1-Ont1
(geleideformulier)
OK
01-09-2011 01:19 verwijderd NL.IMRO.0867.000bpWWPutstraat1-Ont1 OK
27-08-2011 01:26 ingelezen NL.IMRO.0867.000bpWWPutstraat1-Ont1
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
29-07-2011 01:54 ingelezen NL.IMRO.0867.ObpwwWilgenweg2a2b-VG01
(geleideformulier)
OK
26-07-2011 01:42 ingelezen NL.IMRO.0867.bpscberkhaag26-Va01
(geleideformulier)
OK
21-07-2011 01:27 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWSBeethovenstraa-vas1
(geleideformulier)
OK
20-07-2011 02:24 ingelezen NL.IMRO.0867.000bpWWFlorisvlaan-Va01
(geleideformulier)
OK
20-07-2011 02:15 ingelezen NL.IMRO.0867.00BPWWVanlovenlaan-vas1
(geleideformulier)
OK
20-07-2011 01:49 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWSBeethovenstraa-vas1 OK
19-07-2011 02:54 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWSBeethovenstraa-vas1
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
09-07-2011 01:39 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-on02
(geleideformulier)
OK
09-07-2011 01:36 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWKastanjestraat-Va01
(geleideformulier)
OK
09-07-2011 01:34 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-on01 OK
07-07-2011 02:22 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-on01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
07-07-2011 02:00 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-v003 OK
29-06-2011 01:24 ingelezen NL.IMRO.0867.bpscheistraat-va01
(geleideformulier)
OK
29-06-2011 01:19 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpheistraat36-ON01 OK
24-06-2011 01:55 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWBaardwksestr78-VA01
(geleideformulier)
OK
24-06-2011 01:48 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpWWBaardwksestr78-ON01 OK
21-06-2011 01:32 ingelezen NL.IMRO.0867.bphavenzevenph01-on01
(geleideformulier)
OK
18-06-2011 01:15 ingelezen NL.IMRO.0867.00bpwsSchoutstraat-voo1
(geleideformulier)
OK
09-06-2011 01:28 ingelezen NL.IMRO.0867.BPSCKerkstr14Tilbw-vo01
(geleideformulier)
OK
27-05-2011 01:11 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.BpN261reconstrnrd-vo01 OK
21-05-2011 01:23 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWSSchoolstraat56-Vas1
(geleideformulier)
OK
21-05-2011 01:15 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpWSSchoolstraat56-Ont1 OK
19-05-2011 01:15 ingelezen NL.IMRO.0867.bpscoosteind26-va01
(geleideformulier)
OK
19-05-2011 01:09 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpscoosteind26-ON01 OK
04-05-2011 01:46 ingelezen NL.IMRO.0867.BpN261reconstrnrd-ont1
(geleideformulier)
OK
27-04-2011 01:36 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-v003
(geleideformulier)
OK
22-04-2011 01:22 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-v003 OK
21-04-2011 01:31 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWOlympiawest-v003
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
21-04-2011 01:30 ingelezen NL.IMRO.0867.BPWspKindrboerdery-va01
(geleideformulier)
OK
12-04-2011 01:15 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr77-VO02
(geleideformulier)
OK
12-04-2011 01:13 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr77-VO01 OK
07-04-2011 01:22 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr77-VO01
(geleideformulier)
OK
29-03-2011 01:32 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwwimsonneveldst-va01
(geleideformulier)
OK
29-03-2011 01:14 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpwwwimsonneveldst-ON01 OK
04-03-2011 01:19 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwgrotestraat268-VO02
(geleideformulier)
OK
04-03-2011 01:17 ingelezen NL.IMRO.0867.bpscberkhaag26-ON01
(geleideformulier)
OK
04-03-2011 01:16 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwgrotestraat268-VO01 OK
04-03-2011 01:09 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpscberkhaag26-VO01 OK
03-03-2011 01:14 ingelezen NL.IMRO.0867.ObpwwWilgenweg2a2b-ON01
(geleideformulier)
OK
03-03-2011 01:14 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwgrotestraat268-VO01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
03-03-2011 01:09 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.ObpwwWilgenweg2a2b-VO01 OK
26-02-2011 01:32 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWSBeethovenstraa-ont1
(geleideformulier)
OK
26-02-2011 01:26 ingelezen NL.IMRO.0867.00BPWWVanlovenlaan-ont1
(geleideformulier)
OK
26-02-2011 01:18 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.00BPWWVanlovenlaan-voo1 OK
26-02-2011 01:17 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpWSBeethovenstraa-voo1 OK
26-02-2011 01:15 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.000bpWWFlorisvlaan-Voo1 OK
18-02-2011 01:22 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWKastanjestraat-Ont2
(geleideformulier)
OK
18-02-2011 01:21 ingelezen NL.IMRO.0867.000bpWWFlorisvlaan-Ont1
(geleideformulier)
OK
18-02-2011 01:20 verwijderd NL.IMRO.0867.bpWWKastanjestraat-Ont1 OK
15-02-2011 01:12 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpWWKastanjestraat-Voo1 OK
12-02-2011 01:08 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWKastanjestraat-Ont1
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
08-02-2011 01:11 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpheistraat36-VO02 OK
08-02-2011 01:09 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpWWBaardwksestr78-VO02 OK
05-02-2011 01:16 ingelezen NL.IMRO.0867.bpheistraat36-ON01
(geleideformulier)
OK
05-02-2011 01:16 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWBaardwksestr78-ON01
(geleideformulier)
OK
21-01-2011 01:22 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpWSSchoolstraat56-Voo1 OK
20-01-2011 01:12 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWSSchoolstraat56-Ont1
(geleideformulier)
OK
18-01-2011 08:50 ingelezen NL.IMRO.0867.bpbuitengebied-va01
(geleideformulier)
OK
18-01-2011 07:59 verwijderd NL.IMRO.0867.bpbuitengebied-va01 OK
18-01-2011 01:08 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-ont1 OK
14-01-2011 02:06 ingelezen NL.IMRO.0867.bpbuitengebied-va01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
14-01-2011 01:22 ingelezen NL.IMRO.0867.ObpwwWilgenweg2a2b-VO01
(geleideformulier)
OK
14-01-2011 01:22 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwKloosterweg-va01
(geleideformulier)
OK
14-01-2011 01:19 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpscoosteind26-VO03 OK
14-01-2011 01:19 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpwwwimsonneveldst-VO03 OK
14-01-2011 01:18 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpscschrevelstraat-VO02 OK
14-01-2011 01:18 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpscschrevelstraat-ON01 OK
14-01-2011 01:18 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpwwkloosterweg-ON01 OK
14-01-2011 01:14 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpwwkloosterweg-VO02 OK
08-01-2011 01:10 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwKloosterweg-va01 OK
23-12-2010 01:20 ingelezen NL.IMRO.0867.bpscberkhaag26-VO01
(geleideformulier)
OK
07-12-2010 01:09 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWKastanjestraat-Voo1
(geleideformulier)
OK
30-11-2010 01:11 ingelezen NL.IMRO.0867.bpHavenZeven-vg01
(geleideformulier)
OK
30-11-2010 01:10 ingelezen NL.IMRO.0867.000bpWWGroenstraat-Voo1
(geleideformulier)
OK
30-11-2010 01:10 ingelezen NL.IMRO.0867.000bpWWFlorisvlaan-Voo1
(geleideformulier)
OK
30-11-2010 01:08 verwijderd NL.IMRO.0867.BPWWWoranje-VO01 OK
30-11-2010 01:08 verwijderd NL.IMRO.0867.BPWWGroenstraat-VO01 OK
29-11-2010 01:06 ingelezen NL.IMRO.0867.BPWWWoranje-VO01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
29-11-2010 01:06 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWSBeethovenstraa-voo1
(geleideformulier)
OK
29-11-2010 01:06 ingelezen NL.IMRO.0867.BPWWGroenstraat-VO01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
24-11-2010 01:08 ingelezen NL.IMRO.0867.bpscoosteind26-ON01
(geleideformulier)
OK
23-11-2010 01:08 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwspbenedenkstr72-VO01
(geleideformulier)
OK
09-11-2010 01:08 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWWBaardwksestr78-VO02
(geleideformulier)
OK
04-11-2010 01:27 ingelezen NL.IMRO.0867.BpN261reconstrnrd-vo01
(geleideformulier)
OK
03-11-2010 01:08 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwwimsonneveldst-ON01
(geleideformulier)
OK
02-11-2010 01:09 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwKloosterweg-va01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
02-11-2010 01:07 ingelezen NL.IMRO.0867.bpscschrevelstraat-va01
(geleideformulier)
OK
20-10-2010 01:07 ingelezen NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-va01
(geleideformulier)
OK
14-10-2010 01:07 ingelezen NL.IMRO.0867.bpheistraat36-VO02
(geleideformulier)
OK
30-09-2010 01:11 ingelezen NL.IMRO.0867.BPWspKindrboerdery-ont1
(geleideformulier)
OK
29-09-2010 01:05 ingelezen NL.IMRO.0867.bpWSSchoolstraat56-Voo1
(geleideformulier)
OK
04-08-2010 01:02 label historisch toegekend NL.IMRO.0867.bpbiomassa-ont1 OK
03-08-2010 01:04 ingelezen NL.IMRO.0867.bpbiomassa-va01
(geleideformulier)
OK
29-06-2010 01:05 ingelezen NL.IMRO.0867.bpSCvdDuinstr00115-voo1
(geleideformulier)
OK
26-06-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0867.bpscoosteind26-VO03
(geleideformulier)
OK
24-06-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0867.bpscschrevelstraat-ON01
(geleideformulier)
OK
24-06-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwwimsonneveldst-VO03
(geleideformulier)
OK
24-06-2010 01:02 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwkloosterweg-ON01
(geleideformulier)
OK
16-06-2010 01:41 ingelezen NL.IMRO.0867.bpBuitengebied-ont1
(geleideformulier)
OK
09-06-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-ont1
(geleideformulier)
OK
08-06-2010 01:02 verwijderd NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-ont1 OK
04-06-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-ont1
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
03-06-2010 01:03 verwijderd NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-ont1 OK
01-06-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-ont1
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
01-06-2010 01:02 verwijderd NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-voo1 OK
26-05-2010 01:05 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwkloosterweg-VO02
(geleideformulier)
OK
20-05-2010 01:02 verwijderd NL.IMRO.0867.bpwwkloosterweg-VO02 OK
22-04-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0867.00BPWWVanlovenlaan-voo1
(geleideformulier)
OK
15-04-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0867.bpscschrevelstraat-VO02
(geleideformulier)
OK
15-04-2010 01:02 ingelezen NL.IMRO.0867.bpwwkloosterweg-VO02
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
26-03-2010 01:02 ingelezen NL.IMRO.0867.bpSCRaadh121400000-voo1
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
25-03-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0867.bpbiomassa-ont1
(geleideformulier)
OK
20-03-2010 01:08 verwijderd NL.IMRO.0867.bpbiomassa-ont1 OK
18-03-2010 01:02 ingelezen NL.IMRO.0867.bpbiomassa-ont1
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
18-03-2010 01:01 verwijderd NL.IMRO.0867.bpbiomassa-vo01 OK
12-02-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0867.HavenZeven-ONT1
(geleideformulier)
OK
13-01-2010 01:05 ingelezen NL.IMRO.0867.bpderugtwaspik-vg01
(geleideformulier)
OK
19-12-2009 01:04 ingelezen NL.IMRO.0867.bpbiomassa-vo01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK