Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Plan historie van bronhouder: Gemeente Papendrecht

Tijdstip Actie Betreft Resultaat
02-02-2021 11:16 verwijderd NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-3001 OK
02-02-2021 11:16 verwijderd NL.IMRO.0590.BPOosteind64-2001 OK
02-02-2021 11:16 verwijderd NL.IMRO.0590.BPBrandweer-2001 OK
02-02-2021 11:16 verwijderd NL.IMRO.0590.BP05Slobbengors-3002 OK
02-02-2021 11:16 verwijderd NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30-2001 OK
02-02-2021 11:16 verwijderd NL.IMRO.0590.pb02uitritNParc-3001 OK
02-02-2021 11:16 verwijderd NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-3001 OK
02-02-2021 11:16 verwijderd NL.IMRO.0590.bvo05dijkstrook-3001 OK
02-02-2021 11:16 verwijderd NL.IMRO.0590.pb06MvMatena-3001 OK
02-02-2021 11:16 verwijderd NL.IMRO.0590.pb09Westeind25-2001 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-2001 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A-1001 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.BpAanDeNoord2007-3001 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.BPBrandweer-3001 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-3001 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-3002 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver-3001 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.bvo4rivieroeversII-2001 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-2001 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.bp09brugscheidkad-3001 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-1005 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.pb03Westeind4345-2030 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A-3001 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.pb11Nanengat-3001 OK
02-02-2021 11:15 verwijderd NL.IMRO.0590.vb01adnoordgeluid-3001 OK
02-02-2021 11:13 verwijderd NL.IMRO.0590.BPKombuis-3001 OK
02-02-2021 11:13 verwijderd NL.IMRO.0590.BP11150kVtrace-3001 OK
02-02-2021 11:13 verwijderd NL.IMRO.0590.BPOosteind64-3001 OK
02-02-2021 11:13 verwijderd NL.IMRO.0590.pb13Westeind57-3001 OK
02-02-2021 11:10 verwijderd NL.IMRO.0590.bvo06verordpapendr-3001 OK
02-02-2021 11:10 verwijderd NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan-3001 OK
02-02-2021 11:10 verwijderd NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan-2001 OK
02-02-2021 11:09 verwijderd NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002 OK
02-02-2021 11:09 verwijderd NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-1001 OK
02-02-2021 11:09 verwijderd NL.IMRO.0590.pb14Matscheid4-3001 OK
02-02-2021 11:08 verwijderd NL.IMRO.0590.BVOReparatie19-3001 OK
02-02-2021 11:08 verwijderd NL.IMRO.0590.bv01buitengebied-3001 OK
02-02-2021 11:08 verwijderd NL.IMRO.0590.BPA15N3-3001 OK
02-02-2021 11:08 verwijderd NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-2001 OK
02-02-2021 11:07 verwijderd NL.IMRO.0590.bp04Oosteind-3002 OK
02-02-2021 11:07 verwijderd NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001 OK
02-02-2021 11:07 verwijderd NL.IMRO.0590.BpCentrum2005-3001 OK
02-02-2021 11:07 verwijderd NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-3001 OK
02-02-2021 11:07 verwijderd NL.IMRO.0590.pbMatena3-3001 OK
02-02-2021 11:06 verwijderd NL.IMRO.0590.BPKombuis-2001 OK
02-02-2021 11:06 verwijderd NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30-3001 OK
02-02-2021 11:06 verwijderd NL.IMRO.0590.BpRivieroevers-3001 OK
02-02-2021 11:06 verwijderd NL.IMRO.0590.svPapendr2009-3001 OK
02-02-2021 11:06 verwijderd NL.IMRO.0590.bv07DijkstrkII-3001 OK
02-02-2021 11:06 verwijderd NL.IMRO.0590.BpParkeren-3001 OK
02-02-2021 11:06 verwijderd NL.IMRO.0590.BpDijkstrkMidp-3001 OK
02-02-2021 10:56 verwijderd NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3001 OK
02-02-2021 10:54 verwijderd NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-3001 OK
02-02-2021 10:54 verwijderd NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001 OK
02-02-2021 10:54 verwijderd NL.IMRO.0590.BPPolitie-3001 OK
02-02-2021 10:54 verwijderd NL.IMRO.0590.pb08DenBriel-3001 OK
02-02-2021 10:54 verwijderd NL.IMRO.0590.BpOostpolder93-3001 OK
02-02-2021 10:54 verwijderd NL.IMRO.0590.pb08DenBriel-2001 OK
02-02-2021 10:53 verwijderd NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-1001 OK
02-02-2021 10:53 verwijderd NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-3001 OK
02-02-2021 10:53 verwijderd NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002 OK
02-02-2021 10:53 verwijderd NL.IMRO.0590.BPPolitie-2001 OK
02-02-2021 10:53 verwijderd NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver-2001 OK
02-02-2021 10:53 verwijderd NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-3001 OK
02-02-2021 10:53 verwijderd NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001 OK
02-02-2021 10:53 verwijderd NL.IMRO.0590.BpLvMatena-3001 OK
02-02-2021 10:53 verwijderd NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-GU01 OK
02-02-2021 08:42 ingelezen NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:42 ingelezen NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:41 ingelezen NL.IMRO.0590.BVOReparatie19-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:41 ingelezen NL.IMRO.0590.bvo06verordpapendr-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:40 ingelezen NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bv01buitengebied-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bvo4rivieroeversII-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-1001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-3002
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.pb06MvMatena-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-GU01
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A-1001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bv07DijkstrkII-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bp04Oosteind-3002
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.pb11Nanengat-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.svPapendr2009-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.BP05Slobbengors-3002
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.pbMatena3-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.BPBrandweer-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bp09brugscheidkad-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.BpDijkstrkMidp-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.BpLvMatena-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.BpRivieroevers-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.BpAanDeNoord2007-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.BPBrandweer-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:39 ingelezen NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.BPA15N3-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.BpOostpolder93-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.BPPolitie-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.pb08DenBriel-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.pb08DenBriel-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.pb02uitritNParc-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.pb09Westeind25-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:38 ingelezen NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-1001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-1005
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.bvo05dijkstrook-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.pb03Westeind4345-2030
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.vb01adnoordgeluid-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.BpCentrum2005-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.BPOosteind64-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.pb13Westeind57-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.pb14Matscheid4-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.BpParkeren-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:37 ingelezen NL.IMRO.0590.BP11150kVtrace-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:36 ingelezen NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:36 ingelezen NL.IMRO.0590.BPOosteind64-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:36 ingelezen NL.IMRO.0590.BPKombuis-3001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:36 ingelezen NL.IMRO.0590.BPKombuis-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:36 ingelezen NL.IMRO.0590.BPPolitie-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:36 ingelezen NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan-2001
(geleideformulier)
OK
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BP11150kVtrace geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BPPolitie vastgesteld
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BPKombuis geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BPOosteind64 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.pb14Matscheid4 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BPBrandweer geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.pb13Westeind57 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BpParkeren geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BVOReparatie19 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BpOostpolder93 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BpCentrum2005 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BpAanDeNoord2007 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BpRivieroevers geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BpDijkstrkMidp geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BpLvMatena geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bp09brugscheidkad geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BP05Slobbengors geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.svPapendr2009 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.pbMatena3 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bvo06verordpapendr geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bv07DijkstrkII geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.pb11Nanengat geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.pb06MvMatena geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.pb03Westeind4345 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bvo05dijkstrook geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BPSlobbengors geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.vb01adnoordgeluid geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.pb02uitritNParc geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.BPA15N3 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bvo4rivieroeversII geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.pb09Westeind25 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.PB001Hotel geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.pb08DenBriel geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bv03centrum2012 geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bp06scheidkade geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bv01buitengebied geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bv02woongebied geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bp04Oosteind geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bp03denbriel geheel onherroepelijk in werking
02-02-2021 08:35 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland geheel onherroepelijk in werking
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.00061911182100-0001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.pb05Amberdreef-3001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-3001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.pb04pieterzeeman-3001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-2001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.vb01algemeenvb2011-3001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.BPA15N3-2001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.bv01buitengebied-3001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-2001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-3001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-2001 OK
28-01-2021 10:19 verwijderd NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-3001 OK
28-01-2021 10:18 verwijderd NL.IMRO.0590.bp04Oosteind-3001 OK
28-01-2021 10:18 verwijderd NL.IMRO.0590.BPA15N3-1001 OK
28-01-2021 10:18 verwijderd NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-2005 OK
28-01-2021 10:18 verwijderd NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-1001 OK
28-01-2021 10:18 verwijderd NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001 OK
28-01-2021 10:18 verwijderd NL.IMRO.0590.BP05Slobbengors-3001 OK
28-01-2021 10:18 verwijderd NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-3001 OK
28-01-2021 10:18 verwijderd NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001 OK
28-01-2021 10:18 verwijderd NL.IMRO.0590.bv02woongebied-2001 OK
28-01-2021 10:18 verwijderd NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-1005 OK
28-01-2021 10:18 verwijderd NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002 OK
28-01-2021 10:18 verwijderd NL.IMRO.0590.PB001Hotel-2001 OK
20-11-2014 00:15 ingelezen NL.IMRO.0590.BPA15N3-2001
(geleideformulier)
OK
26-09-2014 00:14 ingelezen NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-3001
(geleideformulier)
OK
26-09-2014 00:12 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0590.bp06scheidkade vastgesteld
13-06-2014 00:24 ingelezen NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-2001
(geleideformulier)
OK
19-03-2014 00:20 ingelezen NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-1001
(geleideformulier)
OK
30-01-2014 00:25 ingelezen NL.IMRO.0590.BP05Slobbengors-3001
(geleideformulier)
OK
18-09-2013 00:20 ingelezen NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-2005
(geleideformulier)
OK
18-07-2013 01:39 ingelezen NL.IMRO.0590.bp04Oosteind-3001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 07:27 ingelezen NL.IMRO.0590.bv02woongebied-2001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 07:16 ingelezen NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 03:03 ingelezen NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-3001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 02:50 ingelezen NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-2001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 01:44 ingelezen NL.IMRO.0590.bv01buitengebied-3001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 01:26 ingelezen NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 01:23 ingelezen NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 01:23 ingelezen NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-3001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 01:23 ingelezen NL.IMRO.0590.00061911182100-0001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 01:19 ingelezen NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 01:19 ingelezen NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-2001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 01:16 ingelezen NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-1005
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 01:16 ingelezen NL.IMRO.0590.pb05Amberdreef-3001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 01:16 ingelezen NL.IMRO.0590.vb01algemeenvb2011-3001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 01:15 ingelezen NL.IMRO.0590.pb04pieterzeeman-3001
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 01:13 verwijderd NL.IMRO.0590.vb00algemeenvb2010-3001 OK
19-06-2013 01:13 verwijderd NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-2001 OK
20-02-2013 01:37 verwijderd NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001 OK
19-01-2013 01:31 ingelezen NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
19-01-2013 01:22 verwijderd NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001 OK
19-01-2013 01:21 verwijderd NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-2001 OK
19-01-2013 01:13 verwijderd NL.IMRO.0590.vb01algemeenvb2011-3001 OK
19-01-2013 01:11 ingelezen NL.IMRO.0590.BPA15N3-1001
(geleideformulier)
OK
14-10-2011 01:28 ingelezen NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-2001
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
08-10-2011 01:17 ingelezen NL.IMRO.0590.vb01algemeenvb2011-3001
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
25-08-2011 01:19 ingelezen NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
15-03-2011 01:20 ingelezen NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-3001
(geleideformulier)
OK
01-01-2011 01:46 ingelezen NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-2001
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
13-10-2010 01:08 ingelezen NL.IMRO.0590.PB001Hotel-2001
(geleideformulier)
OK
25-09-2010 01:05 ingelezen NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001
(geleideformulier)
OK
24-09-2010 01:06 verwijderd NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001 OK
11-09-2010 01:05 ingelezen NL.IMRO.0590.vb00algemeenvb2010-3001
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
07-09-2010 01:08 ingelezen NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
07-09-2010 01:06 verwijderd NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-2001 OK
21-04-2010 01:02 ingelezen NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-2001
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK