Hoofdstukken
Inloggen

Voor het beheren van gegevens als manifestlocatie, emailadres of plantekstlogo kunt uhierinloggen om viaMijnKadastertoegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de Index.

Bent u uw inloggegevens kwijt? Neem dan contact op met de eerste beheerder van MijnKadaster binnen uw eigen organisatie.

Downloads
Links

Plan historie van bronhouder: Gemeente Beuningen

Tijdstip Actie Betreft Resultaat
21-05-2021 14:22 verwijderd NL.IMRO.02090000018380c- OK
21-05-2021 14:22 verwijderd NL.IMRO.02090000018380d- OK
21-05-2021 14:22 verwijderd NL.IMRO.02090000018380- OK
21-05-2021 14:22 verwijderd NL.IMRO.02090000018380b- OK
21-05-2021 14:22 verwijderd NL.IMRO.02090000014488- OK
21-05-2021 14:22 verwijderd NL.IMRO.0209.BPLeegstraat14a-onhe OK
21-05-2021 14:22 verwijderd NL.IMRO.02090000018522- OK
10-04-2020 00:52 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernBeuningen-vo01 OK
10-04-2020 00:51 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernBeuningen-ow01 OK
10-04-2020 00:51 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernEwijk-vo01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPoranjekwartierzd-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPzstructuurwg2011-dfva OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPhofvanwezel-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPzstructuurwg2011-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPverbindingsweg5-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPreekstwolfsbs7wo-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstraweg48win-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPverbindingsweg5-ow02 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkruispuntPlakstr-vo01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPreekstraat9weurt-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstraweg42beu-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPVanHeemstraweg33-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.SVgemBeuningen-dfva OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBPoelsestraat1ab-OW01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPreekstraat9weurt-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPpoelsestraat1ab-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPhofvanwezel-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.wsvbeuningseplas-dfva OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.TAbouwbordleigraaf-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPhofvanwezel-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPpostkantoorstr9-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BVrandzoneEwijk-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPetronella-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBzellerstrong-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPbuitengebied-vo01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPaldesteeg-dfva OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstraweg37-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBzellerstrong-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernBeuningen-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstraweg37-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPverbindingsweg5-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.TAbordschoenaker-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstraweg42beu-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkruispuntPlakstr-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.TAlagunesingelbord-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.TArijstveld4bord-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.TAdenEltbord-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.TAdorpssingel3bord-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.TAlagunekav23bord-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.TAwilhelminalnbord-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPzstructuurwg2011-df01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPbunswaard-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPBlatenplaknabij4-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.TAclaudius119bord-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBzellerstrong-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPBlatenplaknabij4-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPverbindingsweg5-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPoranjekwartierzd-dfva OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPLeegstraat14a-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPverlmolenstr12a-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPGeerstr16Begijn-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.bptracebesluitA50-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstraweg42beu-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkruispuntPlakstr-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve2-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPetronella-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.wsvbeuningseplas-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BpOranjekwartpldC-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve1-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPOldenTempel-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPshoppingpark-onhe OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPGeerstr16Begijn-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPoranjekwartiernd-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDenEltgebG2010-on01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPverlmolenstr12a-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPGeluidduinen-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPshoppingpark-vadf OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BpkernBeunDeelpl6-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BPOldenTempelHerz1-ow02 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BProozenburgweurt-ow01 OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.VanSuchtelenstr-dfva OK
10-04-2020 00:50 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKloosterhofWeurt-vad2 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPzstructuurweg-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.WBPbijsterhuizen12-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPgemeentehuis-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.VBbuitengebied-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.art322schoolstr31-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.VBvHeemstraweg5aEW-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPVeluwstr16-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPgemeentehuis-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPhogewaldstraat8b-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDenEltgebG2010-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.reekstwolfsbs2won-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.reekstlagune2won-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPVeluwstr16-vo01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.art322schoolstr31-ow02 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.reekstlagune2won-dfva OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBdedabbertjes-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPhogewaldstraat8b-vo01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.537-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.art322hutgraaf-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPaldesteeg-vo01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.wsvbeuningseplas-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPbunswaard-vo01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPTuincentBull-OW01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.reekstwolfsbs2won-dfva OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPMolenstr40-vo01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.art322hutgraaf-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPplatinawerf-dfva OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.reekstlagune2won-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBwolfsbossng139-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPterreindesluis-ow02 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.reekstwolfsbs2won-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPhogewaldstraat8b-dfva OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPVeluwstr16-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPMolenstr40-on01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPplatinawerf-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.VanSuchtelenstr-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPVeluwstr16-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPHeemstraweg3335-dfva OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BpkernBeunDeelpl6-VO02 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPSuchtelenstr26-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BProozenburgweurt-dfva OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPMolenstr40-dfva OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.VBbuitengebied2011-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.VanHeemstraweg33-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPTuincentBull-dfva OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPoranjekwartierzd-vo01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPOldenTempelHerz1-dfva OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBwolfsbossng139-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPreekstwolfsbs7wo-vo01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPwilgenoord-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernWinssen-vo01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPTuincentBull-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.WBPbijsterhuizen12-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPoranjekwartierzd-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernWinssen-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BVrandzoneEwijk-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPreekstwolfsbs7wo-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve1-dfva OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.WBPbijsterhuizen12-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BehrsvCentrBeuning-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPHeemstraweg3335-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBwolfsbossng139-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPoranjekwartiernd-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPJonkerstraat-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPSchoenaker2011-vo01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPOldenTempelHerz1-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPaldesteeg-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBdedabbertjes-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.TOborddistelakstr-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPverlmolenstr12a-dfva OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPbuitengebied-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BpkernBeunDeelpl6-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPbunswaard-vo02 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPLeegstraat14a-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPreekstraat9weurt-onhe OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkloosterstraat14-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.SVgemBeuningen-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstrawegWeurt-VO01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKloosterhofWeurt-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BehrsvCentrBeuning-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPpoelsestraat1ab-OW01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.TAdenEltbord-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.TAlagunekav23bord-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.TAdorpssingel3bord-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.TAlagunesingelbord-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernWinssen-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPbuitengebied-ow01 OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.BPbuitengebied-vadf OK
10-04-2020 00:49 verwijderd NL.IMRO.0209.bptracebesluitA50-va01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPvHeemstr20Ewijk-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkloosterstraat14-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPterreindesluis-ow03 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPterreindesluis-dfva OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstrawegWeurt-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BProozenburgweurt-vo03 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPGeluidduinen-onhe OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPhogewaldstraat8b-onhe OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPbunswaard-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPbunswaard-onhe OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPwilgenoord-dfva OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPterreindesluis-onhe OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPoranjekwartiernd-dfva OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPMolenstr40-onhe OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPSportpark-onhe OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPreekstwolfsbs7wo-onhe OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPVanHeemstraweg33-dfva OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve2-vo01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPzstructuurwg2011-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstraweg37-0001 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkruispuntPlakstr-onhe OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPetronella-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPBlatenplaknabij4-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPpostkantoorstr9-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernEwijk-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.TAbouwbordleigraaf-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.TAbordschoenaker-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.TAclaudius119bord-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.TAwilhelminalnbord-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve2-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstrawegWeurt-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-vo01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BpOranjekwartpldC-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstraweg48win-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPSchoenaker2011-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPSchoenaker2011-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPvHeemstr20Ewijk-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernWeurt-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKloosterhofWeurt-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-vad2 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPWaterdorpbeu-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPsteeg4ewijk-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPSteeg1bEwijk-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernBeuningen-gu01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPvdMarckstraWeurt-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPpartherzRWZI2017-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernEwijk-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPEltHoogstraatEw-ow02 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBlagunesingel18-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.TAHoutduiflaan-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPatervBoxtel18Ew-ow02 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPpartherzArn2015-vo01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.Hommelstraat2beu-vo01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBgheuvelklimpark-OW01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.TABegoniastrbord-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPLeegstraat33Win-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPFruithof-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1-OW01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBpoelsestrlangs2-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPvHeemstweg7Ewijk-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPvHeemstweg7Ewijk-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPSuchtelenstr26-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu-va03 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPherzroozenburg-dfva OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernWeurt-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBveluwstraat36-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPherzreekstwolfsb-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBklasseerinstall-ow01 OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPlakstraat5Winsn-vadf OK
10-04-2020 00:48 verwijderd NL.IMRO.0209.BPdeijnschestr3Win-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPvHeemstr2aEwijk-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun-ow02 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPoudereekstr5-OW01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPreconVHwegWeurt-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPBiezenw7aWnssn-OW01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstra14aweu-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPherzroozenburg-ow02 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPvdMarckstr2We-OW01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKloosterhofWeurt-gu02 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkoningstr49win-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.Hommelstraat2beu-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPvHeemstweg7Ewijk-vo01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPgHeuvelsKamperen-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPherzreekstwolfsb-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPlasvanMelssen-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPFicarystraat2Beu-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPgHeuvelsKamperen-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPMolenstraat20WIN-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.TABegoniastrbord-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPWaterdorpbeu-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPThvheereveld15b-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBlagunesingel18-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPWilgenoord2014-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBpoelsestrlangs2-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPhosterdstr4beu-ow02 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.EPH1keizershoeve2-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPambulancepostbeu-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPsteeg4ewijk-on01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPSlotDoddendael-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPHommelstr26-vo01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPvHeemstr75Win-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPwoningDenElt-dfva OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPieckLaguneBeu-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPKerkplein1tm3Beu-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPvdMarckstraWeurt-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPThvheereveld15b-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPambulancepostbeu-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBclaudiuslaan60-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPVrlMolenstr7Wnss-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.TAHoutduiflaan-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPJonkerstr30Weurt-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPreconVHwegWeurt-on01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPSlotDoddendael-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPWilgenoord2014-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBclaudiuslaan60-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBgheuvelklimpark-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun-vo01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPJonkerstr30Weurt-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.ParapluplaParkeren-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPlakstraat5Winsn-vo01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDeHoogewaard4Win-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDeHoogewaard4Win-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBveluwstraat36-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.Koningstr11-dfva OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPSuchtelenstr26-ow02 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPCentrumBeuningen-vo01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPhosterdstr4beu-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPdeijnschestr3Win-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPvHeemstr75Win-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1-VO01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945-ow02 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1-vo01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDeRegenboog-vo01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDeRegenboog-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPlasvanMelssen-OW01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDeRegenboog-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BpGeerstraat3aWins-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BpGeerstraat3aWins-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBclaudiuslaan60-vad2 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPieckLaguneBeu-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPBrugstraat3aEw-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPVordingstrongEw-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPvHeemstr2aEwijk-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-gu01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPlakstraat25Wins-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPoudereekstr5-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPatervBoxtel18Ew-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPBrugstraat3aEw-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPCafeHanneke-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkoningstr49win-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPlakstraat25Wins-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPpartherzArn2015-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPpartherzArn2015-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPFicarystraat2Beu-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945-vo02 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1-OW01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPCafeHanneke-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPZonneparkLWEwijk-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPVordingstrongEw-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPCPOHoutduiflaan-vo01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-GU01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BP1efaseKH3Ewijk-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPlakstraat5Winsn-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BP1efaseKH3Ewijk-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPVrlMolenstr7Wnss-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstraw26beu-OW01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPCPOHoutduiflaan-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPZonneparkLWEwijk-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPFruithof-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu-va02 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstra14aweu-OW01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPpartherzRWZI2017-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPNotStepRstr15WIN-on01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPLeegstraat33Win-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkoningstr39ewijk-vo01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPVmSchlJulianastr-vo01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPCPOHoutduiflaan-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBklasseerinstall-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPNotStepRstr15WIN-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDenElt2019-vo01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstraw26beu-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPKerkplein1tm3Beu-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPSteeg1bEwijk-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPBinnenw5AEwijk-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPdwarshom15abeu-OW02 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPMolenstraat20WIN-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.Hommelstraat2beu-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDenElt2019-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPvdMarckstr2We-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPBiezenw7aWnssn-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPBinnenw5AEwijk-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPScharsestr4Weurt-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1-VADF OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDenElt2019-vadf OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPKoningstrtongBng-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPsuchtelen17beu-VO01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.BPVeluwstrt1212AEW-ow01 OK
10-04-2020 00:47 verwijderd NL.IMRO.0209.ParapluplaParkeren-vadf OK
10-04-2020 00:46 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPLeegstraat14a vastgesteld
06-04-2020 12:53 ingelezen NL.IMRO.0209.ParapluplaParkeren-vadf
(geleideformulier)
OK
06-04-2020 12:51 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.ParapluplaParkeren geheel onherroepelijk in werking
06-04-2020 00:52 verwijderd NL.IMRO.0209.ParapluplaParkeren-vadf OK
06-04-2020 00:51 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.ParapluplaParkeren vastgesteld
03-04-2020 00:51 ingelezen NL.IMRO.0209.BPsuchtelen17beu-VO01
(geleideformulier)
OK
03-04-2020 00:50 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPsuchtelen17beu in voorbereiding
13-03-2020 00:47 ingelezen NL.IMRO.0209.BPVeluwstrt1212AEW-ow01
(geleideformulier)
OK
13-03-2020 00:46 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPVeluwstrt1212AEW in voorbereiding
11-03-2020 12:52 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDenElt2019-vadf
(geleideformulier)
OK
11-03-2020 00:46 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPDenElt2019 vastgesteld
10-03-2020 00:46 ingelezen NL.IMRO.0209.BPKoningstrtongBng-ow01
(geleideformulier)
OK
10-03-2020 00:46 ingelezen NL.IMRO.0209.BPScharsestr4Weurt-ow01
(geleideformulier)
OK
10-03-2020 00:45 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPKoningstrtongBng in voorbereiding
10-03-2020 00:45 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPScharsestr4Weurt in voorbereiding
24-12-2019 00:50 ingelezen NL.IMRO.0209.BPBinnenw5AEwijk-vadf
(geleideformulier)
OK
24-12-2019 00:49 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPBinnenw5AEwijk vastgesteld
01-11-2019 13:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDenElt2019-ow01
(geleideformulier)
OK
24-10-2019 13:07 ingelezen NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1-VADF
(geleideformulier)
OK
24-10-2019 13:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1 vastgesteld
03-10-2019 13:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BPMolenstraat20WIN-vadf
(geleideformulier)
OK
03-10-2019 13:02 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPMolenstraat20WIN vastgesteld
03-10-2019 00:54 ingelezen NL.IMRO.0209.BPBiezenw7aWnssn-vadf
(geleideformulier)
OK
03-10-2019 00:54 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPvdMarckstr2We-vadf
(geleideformulier)
OK
03-10-2019 00:53 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPBiezenw7aWnssn vastgesteld
02-10-2019 13:04 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPvdMarckstr2We vastgesteld
02-10-2019 00:51 ingelezen NL.IMRO.0209.Hommelstraat2beu-vadf
(geleideformulier)
OK
02-10-2019 00:50 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.Hommelstraat2beu vastgesteld
04-09-2019 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BPBinnenw5AEwijk-ow01
(geleideformulier)
OK
04-09-2019 01:02 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPBinnenw5AEwijk in voorbereiding
13-08-2019 13:08 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPSteeg1bEwijk geheel onherroepelijk in werking
13-08-2019 13:08 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPNotStepRstr15WIN geheel onherroepelijk in werking
31-07-2019 13:06 verwijderd NL.IMRO.02090000018381- OK
19-07-2019 00:27 label historisch toegekend NL.IMRO.0209.BPdwarshom15abeu-OW02 OK
19-07-2019 00:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPdwarshom15abeu vervallen
04-07-2019 01:16 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBklasseerinstall-vadf
(geleideformulier)
OK
04-07-2019 01:14 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.WPBklasseerinstall vastgesteld
20-06-2019 13:13 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDenElt2019-vo01
(geleideformulier)
OK
20-06-2019 13:12 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPDenElt2019 in voorbereiding
06-06-2019 00:56 ingelezen NL.IMRO.0209.BPKerkplein1tm3Beu-vadf
(geleideformulier)
OK
05-06-2019 00:58 verwijderd NL.IMRO.0209.BPKerkplein1tm3Beu-vadf OK
03-06-2019 13:02 ingelezen NL.IMRO.0209.BPKerkplein1tm3Beu-vadf
(geleideformulier)
OK
03-06-2019 13:01 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPKerkplein1tm3Beu vastgesteld
30-05-2019 00:58 ingelezen NL.IMRO.0209.BPSteeg1bEwijk-vadf
(geleideformulier)
OK
30-05-2019 00:57 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPSteeg1bEwijk vastgesteld
18-04-2019 13:13 ingelezen NL.IMRO.0209.Hommelstraat2beu-ow01
(geleideformulier)
OK
16-04-2019 01:17 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPvdMarckstr2We-OW01
(geleideformulier)
OK
16-04-2019 01:16 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPvdMarckstr2We in voorbereiding
09-04-2019 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstra14aweu-vadf
(geleideformulier)
OK
09-04-2019 01:01 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPheemstra14aweu vastgesteld
08-04-2019 13:05 verwijderd NL.IMRO.0209.BPheemstra14aweu-vadf OK
03-04-2019 13:04 ingelezen NL.IMRO.0209.BPBiezenw7aWnssn-OW01
(geleideformulier)
OK
03-04-2019 13:03 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPBiezenw7aWnssn in voorbereiding
20-03-2019 00:35 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBklasseerinstall-ow01
(geleideformulier)
OK
20-03-2019 00:33 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.WPBklasseerinstall in voorbereiding
28-01-2019 12:30 ingelezen NL.IMRO.0209.BPpartherzRWZI2017-vadf
(geleideformulier)
OK
28-01-2019 12:29 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPpartherzRWZI2017 vastgesteld
24-01-2019 00:30 ingelezen NL.IMRO.0209.BPSteeg1bEwijk-ow01
(geleideformulier)
OK
24-01-2019 00:29 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPSteeg1bEwijk in voorbereiding
11-01-2019 12:28 ingelezen NL.IMRO.0209.BPKerkplein1tm3Beu-ow01
(geleideformulier)
OK
11-01-2019 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPKerkplein1tm3Beu in voorbereiding
11-01-2019 00:25 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPheemstra14aweu geheel onherroepelijk in werking
08-01-2019 00:25 ingelezen NL.IMRO.0209.BPMolenstraat20WIN-ow01
(geleideformulier)
OK
08-01-2019 00:24 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPMolenstraat20WIN in voorbereiding
03-12-2018 12:31 ingelezen NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu-va03
(geleideformulier)
OK
03-12-2018 12:30 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu geheel onherroepelijk in werking
19-11-2018 12:31 ingelezen NL.IMRO.0209.Hommelstraat2beu-vo01
(geleideformulier)
OK
19-11-2018 12:29 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.Hommelstraat2beu in voorbereiding
22-10-2018 12:30 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstra14aweu-vadf
(geleideformulier)
OK
22-10-2018 12:29 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPheemstra14aweu vastgesteld
04-10-2018 00:41 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPLeegstraat33Win geheel onherroepelijk in werking
03-10-2018 12:31 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPlakstraat5Winsn-vadf
(geleideformulier)
OK
03-10-2018 12:30 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPlakstraat5Winsn vastgesteld
13-09-2018 00:32 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.ParapluplaParkeren geheel onherroepelijk in werking
13-09-2018 00:32 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPCPOHoutduiflaan geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPVrlMolenstr7Wnss geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPFruithof geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPZonneparkLWEwijk geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPFicarystraat2Beu geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPBrugstraat3aEw geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPlakstraat25Wins geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPatervBoxtel18Ew geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPkoningstr49win geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPoudereekstr5 geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPpartherzArn2015 geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945 geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPvHeemstweg7Ewijk geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPDeRegenboog geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1 geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:27 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:26 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BpKernWeurt geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:26 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPSuchtelenstr26 geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:26 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BehrsvCentrBeuning geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:26 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BVrandzoneEwijk geheel onherroepelijk in werking
05-09-2018 12:26 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPheemstraweg48win geheel onherroepelijk in werking
10-08-2018 00:27 ingelezen NL.IMRO.0209.BPLeegstraat33Win-vadf
(geleideformulier)
OK
10-08-2018 00:26 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPLeegstraat33Win vastgesteld
10-07-2018 12:30 ingelezen NL.IMRO.0209.BPpartherzRWZI2017-ow01
(geleideformulier)
OK
10-07-2018 12:29 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPpartherzRWZI2017 in voorbereiding
04-07-2018 12:28 verwijderd NL.IMRO.0209.BPBeuPlasWaterplas-vo01 OK
27-06-2018 12:27 ingelezen NL.IMRO.0209.ParapluplaParkeren-vadf
(geleideformulier)
OK
27-06-2018 12:26 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.ParapluplaParkeren vastgesteld
19-06-2018 12:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstra14aweu-OW01
(geleideformulier)
OK
19-06-2018 12:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPheemstra14aweu in voorbereiding
07-06-2018 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu-va02
(geleideformulier)
OK
01-06-2018 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPVrlMolenstr7Wnss-vadf
(geleideformulier)
OK
01-06-2018 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPVrlMolenstr7Wnss vastgesteld
30-05-2018 12:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPlakstraat5Winsn-ow01
(geleideformulier)
OK
02-03-2018 00:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPlakstraat5Winsn-vo01
(geleideformulier)
OK
02-03-2018 00:09 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPlakstraat5Winsn in voorbereiding
28-02-2018 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.ParapluplaParkeren-ow01
(geleideformulier)
OK
28-02-2018 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.ParapluplaParkeren in voorbereiding
24-02-2018 00:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPVrlMolenstr7Wnss-ow01
(geleideformulier)
OK
24-02-2018 00:09 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPVrlMolenstr7Wnss in voorbereiding
26-01-2018 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPheemstraw26beu geheel onherroepelijk in werking
10-01-2018 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPLeegstraat33Win-ow01
(geleideformulier)
OK
10-01-2018 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPFruithof-vadf
(geleideformulier)
OK
10-01-2018 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPLeegstraat33Win in voorbereiding
10-01-2018 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPFruithof vastgesteld
06-12-2017 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPCPOHoutduiflaan-vadf
(geleideformulier)
OK
06-12-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPCPOHoutduiflaan vastgesteld
01-12-2017 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstraw26beu-vadf
(geleideformulier)
OK
01-12-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPheemstraw26beu vastgesteld
29-11-2017 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPNotStepRstr15WIN-vadf
(geleideformulier)
OK
29-11-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPNotStepRstr15WIN vastgesteld
01-11-2017 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPVmSchlJulianastr-vo01
(geleideformulier)
OK
01-11-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPVmSchlJulianastr in voorbereiding
11-10-2017 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkoningstr39ewijk-vo01
(geleideformulier)
OK
11-10-2017 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPdwarshom15abeu-OW02
(geleideformulier)
OK
11-10-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPdwarshom15abeu in voorbereiding
11-10-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPkoningstr39ewijk in voorbereiding
10-10-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPkoningstr39ewijk in voorbereiding
27-07-2017 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPNotStepRstr15WIN-on01
(geleideformulier)
OK
27-07-2017 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPNotStepRstr15WIN in voorbereiding
14-07-2017 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPFruithof-ow01
(geleideformulier)
OK
14-07-2017 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPFruithof in voorbereiding
05-07-2017 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPCPOHoutduiflaan-ow01
(geleideformulier)
OK
04-07-2017 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPZonneparkLWEwijk-vadf
(geleideformulier)
OK
04-07-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPZonneparkLWEwijk vastgesteld
21-06-2017 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstraw26beu-OW01
(geleideformulier)
OK
21-06-2017 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPheemstraw26beu in voorbereiding
13-06-2017 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPCafeHanneke geheel onherroepelijk in werking
13-05-2017 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPCPOHoutduiflaan-vo01
(geleideformulier)
OK
13-05-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPCPOHoutduiflaan in voorbereiding
04-05-2017 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BP1efaseKH3Ewijk geheel onherroepelijk in werking
04-05-2017 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf geheel onherroepelijk in werking
03-05-2017 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPVordingstrongEw geheel onherroepelijk in werking
11-04-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPCafeHanneke vastgesteld
11-04-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu vastgesteld
05-04-2017 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPBeuPlasWaterplas-vo01
(geleideformulier)
OK
05-04-2017 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPZonneparkLWEwijk-ow01
(geleideformulier)
OK
05-04-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPZonneparkLWEwijk in voorbereiding
05-04-2017 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPBeuPlasWaterplas in voorbereiding
04-04-2017 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu-vadf
(geleideformulier)
OK
04-04-2017 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPCafeHanneke-vadf
(geleideformulier)
OK
28-03-2017 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1-OW01
(geleideformulier)
OK
16-02-2017 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPCentrumBeuningen-vo01
(geleideformulier)
OK
16-02-2017 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPCentrumBeuningen in voorbereiding
06-01-2017 00:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPFicarystraat2Beu-vadf
(geleideformulier)
OK
06-01-2017 00:12 ingelezen NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945-vadf
(geleideformulier)
OK
06-01-2017 00:11 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPFicarystraat2Beu vastgesteld
06-01-2017 00:11 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945 vastgesteld
15-12-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPpartherzArn2015-vadf
(geleideformulier)
OK
15-12-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPpartherzArn2015 vastgesteld
04-11-2016 00:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPatervBoxtel18Ew-vadf
(geleideformulier)
OK
04-11-2016 00:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPVordingstrongEw-vadf
(geleideformulier)
OK
04-11-2016 00:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPlakstraat25Wins-vadf
(geleideformulier)
OK
04-11-2016 00:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPBrugstraat3aEw-vadf
(geleideformulier)
OK
04-11-2016 00:11 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPVordingstrongEw vastgesteld
04-11-2016 00:11 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPBrugstraat3aEw vastgesteld
04-11-2016 00:11 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPlakstraat25Wins vastgesteld
04-11-2016 00:11 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPatervBoxtel18Ew vastgesteld
28-10-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPCafeHanneke-ow01
(geleideformulier)
OK
28-10-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPCafeHanneke in voorbereiding
27-10-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu-ow01
(geleideformulier)
OK
27-10-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPWilhelminalnBeu in voorbereiding
27-10-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPCafeHanneke in voorbereiding
21-09-2016 00:11 verwijderd NL.IMRO.0209.BPFicstr2HogewaBeu-vo01 OK
17-09-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPFicarystraat2Beu-ow01
(geleideformulier)
OK
17-09-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPFicarystraat2Beu in voorbereiding
14-09-2016 00:11 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernWeurt-vo01 OK
26-07-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPEltHoogstraatEw-ow02
(geleideformulier)
OK
26-07-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPEltHoogstraatEw in voorbereiding
25-07-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPEltHoogstraatEw in voorbereiding
24-07-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPEltHoogstraatEw in voorbereiding
23-07-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPEltHoogstraatEw in voorbereiding
22-07-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPEltHoogstraatEw in voorbereiding
21-07-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPEltHoogstraatEw in voorbereiding
20-07-2016 00:11 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPEltHoogstraatEw in voorbereiding
15-07-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPoudereekstr5-vadf
(geleideformulier)
OK
15-07-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPpartherzArn2015-ow01
(geleideformulier)
OK
15-07-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPoudereekstr5 vastgesteld
24-06-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkoningstr49win-vadf
(geleideformulier)
OK
23-06-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPkoningstr49win vastgesteld
03-06-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPVordingstrongEw-ow01
(geleideformulier)
OK
03-06-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPVordingstrongEw in voorbereiding
26-05-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BP1efaseKH3Ewijk-vadf
(geleideformulier)
OK
26-05-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPBrugstraat3aEw-ow01
(geleideformulier)
OK
26-05-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPBrugstraat3aEw in voorbereiding
26-05-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BP1efaseKH3Ewijk vastgesteld
24-05-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPlakstraat25Wins-ow01
(geleideformulier)
OK
24-05-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPlakstraat25Wins in voorbereiding
18-05-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPlasvanMelssen geheel onherroepelijk in werking
12-05-2016 00:13 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-vo01 OK
12-05-2016 00:12 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-vadf OK
12-05-2016 00:12 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-ow01 OK
12-05-2016 00:11 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPieckLaguneBeu geheel onherroepelijk in werking
12-05-2016 00:11 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPvHeemstr2aEwijk geheel onherroepelijk in werking
12-05-2016 00:11 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPDistelakker10 niet in werking
12-05-2016 00:11 label historisch verwijderd NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-gu01 OK
05-05-2016 00:11 verwijderd NL.IMRO.0209.TAAugustuslaanbord-ow01 OK
05-05-2016 00:11 verwijderd NL.IMRO.0209.TAAugustuslaanbord-vadf OK
27-04-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-gu01
(geleideformulier)
OK
26-04-2016 00:10 label historisch toegekend NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-vadf OK
26-04-2016 00:10 label historisch toegekend NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-ow01 OK
26-04-2016 00:10 label historisch toegekend NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-vo01 OK
26-04-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPDistelakker10 vervallen
23-04-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPatervBoxtel18Ew-ow02
(geleideformulier)
OK
23-04-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPatervBoxtel18Ew in voorbereiding
15-04-2016 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945-ow02
(geleideformulier)
OK
26-03-2016 00:16 ingelezen NL.IMRO.0209.BPHommelstr26-vo01
(geleideformulier)
OK
26-03-2016 00:15 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPHommelstr26 in voorbereiding
23-03-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BpGeerstraat3aWins geheel onherroepelijk in werking
23-03-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPdeijnschestr3Win geheel onherroepelijk in werking
09-03-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPieckLaguneBeu-vadf
(geleideformulier)
OK
09-03-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPieckLaguneBeu vastgesteld
08-03-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPlasvanMelssen-vadf
(geleideformulier)
OK
08-03-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPlasvanMelssen vastgesteld
01-03-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkoningstr49win-ow01
(geleideformulier)
OK
01-03-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPkoningstr49win in voorbereiding
23-02-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPoudereekstr5-OW01
(geleideformulier)
OK
23-02-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPoudereekstr5 in voorbereiding
11-02-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPSuchtelenstr26-vadf
(geleideformulier)
OK
11-02-2016 00:11 verwijderd NL.IMRO.0209.BpAnimaMundiWins-ow01 OK
11-02-2016 00:11 verwijderd NL.IMRO.0209.BpAnimaMundiWins-vo01 OK
10-02-2016 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPvHeemstweg7Ewijk-vadf
(geleideformulier)
OK
10-02-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPvHeemstweg7Ewijk vastgesteld
10-02-2016 00:10 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPSuchtelenstr26 vastgesteld
28-01-2016 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPpartherzArn2015-vo01
(geleideformulier)
OK
28-01-2016 00:06 verwijderd NL.IMRO.0209.BPFicstr2HogewaBeu-ow01 OK
28-01-2016 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPpartherzArn2015 in voorbereiding
27-01-2016 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BP1efaseKH3Ewijk-ow01
(geleideformulier)
OK
27-01-2016 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BP1efaseKH3Ewijk in voorbereiding
26-01-2016 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BP1efaseKH3Ewijk in voorbereiding
06-01-2016 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BpGeerstraat3aWins-vadf
(geleideformulier)
OK
06-01-2016 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BpGeerstraat3aWins vastgesteld
18-12-2015 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-vad2
(geleideformulier)
OK
10-12-2015 00:16 verwijderd NL.IMRO.0209.BPPatervBoxtel18Ew-ow01 OK
09-12-2015 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPatervBoxtel18Ew-ow01
(geleideformulier)
OK
09-12-2015 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPatervBoxtel18Ew in voorbereiding
03-12-2015 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBclaudiuslaan60-vad2
(geleideformulier)
OK
26-11-2015 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDeRegenboog-vadf
(geleideformulier)
OK
26-11-2015 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPDeRegenboog vastgesteld
25-11-2015 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPlasvanMelssen-OW01
(geleideformulier)
OK
25-11-2015 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945-vo02
(geleideformulier)
OK
25-11-2015 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPlasvanMelssen in voorbereiding
25-11-2015 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.ChwBPLaan1945 in voorbereiding
19-11-2015 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPieckLaguneBeu-ow01
(geleideformulier)
OK
19-11-2015 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPPieckLaguneBeu in voorbereiding
18-11-2015 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-GU01
(geleideformulier)
OK
18-11-2015 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPvHeemstr75Win geheel onherroepelijk in werking
18-11-2015 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPhosterdstr4beu geheel onherroepelijk in werking
18-11-2015 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPWilgenoord2014 geheel onherroepelijk in werking
28-10-2015 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPdeijnschestr3Win-vadf
(geleideformulier)
OK
28-10-2015 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPdeijnschestr3Win vastgesteld
01-10-2015 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1-vadf
(geleideformulier)
OK
30-09-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1 vastgesteld
25-09-2015 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPSuchtelenstr26-ow02
(geleideformulier)
OK
16-09-2015 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPvHeemstweg7Ewijk-ow01
(geleideformulier)
OK
16-09-2015 00:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BpGeerstraat3aWins-ow01
(geleideformulier)
OK
16-09-2015 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BpGeerstraat3aWins in voorbereiding
10-09-2015 00:05 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPgHeuvelsKamperen geheel onherroepelijk in werking
11-08-2015 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1-vo01
(geleideformulier)
OK
11-08-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1 in voorbereiding
10-08-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1 in voorbereiding
09-08-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1 in voorbereiding
08-08-2015 00:08 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1 in voorbereiding
07-08-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1 in voorbereiding
06-08-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.bpverlengdereek1 in voorbereiding
28-07-2015 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun-vadf
(geleideformulier)
OK
28-07-2015 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernWeurt-vadf
(geleideformulier)
OK
28-07-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun vastgesteld
28-07-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BpKernWeurt vastgesteld
24-07-2015 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPvHeemstr75Win-vadf
(geleideformulier)
OK
24-07-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPvHeemstr75Win vastgesteld
23-07-2015 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPdeijnschestr3Win-ow01
(geleideformulier)
OK
23-07-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPdeijnschestr3Win in voorbereiding
22-07-2015 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPhosterdstr4beu-vadf
(geleideformulier)
OK
22-07-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPhosterdstr4beu vastgesteld
10-07-2015 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDeRegenboog-ow01
(geleideformulier)
OK
03-07-2015 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPvHeemstweg7Ewijk-vo01
(geleideformulier)
OK
03-07-2015 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPvHeemstweg7Ewijk in voorbereiding
24-06-2015 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPWilgenoord2014-vadf
(geleideformulier)
OK
24-06-2015 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPvHeemstr2aEwijk-vadf
(geleideformulier)
OK
24-06-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPWilgenoord2014 vastgesteld
24-06-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPvHeemstr2aEwijk vastgesteld
19-06-2015 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1-OW01
(geleideformulier)
OK
19-06-2015 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-vadf
(geleideformulier)
OK
18-06-2015 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPDistelakker10 vastgesteld
22-05-2015 00:27 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDeRegenboog-vo01
(geleideformulier)
OK
22-05-2015 00:26 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPDeRegenboog in voorbereiding
07-05-2015 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1-VO01
(geleideformulier)
OK
07-05-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPHogewaldstr1 in voorbereiding
14-04-2015 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.Koningstr11-dfva
(geleideformulier)
OK
14-04-2015 00:08 verwijderd NL.IMRO.0209.Koningstr11-ow01 OK
14-04-2015 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.Koningstr11 geconsolideerd
02-04-2015 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPhosterdstr4beu-ow02
(geleideformulier)
OK
02-04-2015 00:08 verwijderd NL.IMRO.0209.BPhosterdstr4beu-ow01 OK
01-04-2015 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BpAnimaMundiWins-ow01
(geleideformulier)
OK
01-04-2015 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPwoningDenElt-dfva
(geleideformulier)
OK
01-04-2015 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPvHeemstr75Win-ow01
(geleideformulier)
OK
01-04-2015 00:09 verwijderd NL.IMRO.0209.BPwoningDenElt-ow01 OK
01-04-2015 00:08 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.Koningstr11 geheel onherroepelijk in werking
01-04-2015 00:08 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPvHeemstr75Win in voorbereiding
01-04-2015 00:08 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPwoningDenElt geconsolideerd
31-03-2015 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPFicstr2HogewaBeu-ow01
(geleideformulier)
OK
26-03-2015 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPhosterdstr4beu-ow01
(geleideformulier)
OK
26-03-2015 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPhosterdstr4beu in voorbereiding
13-03-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BpKloosterhofWeurt geheel onherroepelijk in werking
12-03-2015 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPDeHoogewaard4Win geheel onherroepelijk in werking
12-03-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPJonkerstr30Weurt geheel onherroepelijk in werking
12-03-2015 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPGeerstr16Begijn geheel onherroepelijk in werking
10-03-2015 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun-ow02
(geleideformulier)
OK
04-03-2015 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBveluwstraat36-vadf
(geleideformulier)
OK
04-03-2015 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.WPBveluwstraat36 vastgesteld
06-02-2015 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPWilgenoord2014-ow01
(geleideformulier)
OK
06-02-2015 00:08 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPWilgenoord2014 in voorbereiding
05-02-2015 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPwoningDenElt vastgesteld
05-02-2015 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.Koningstr11 vastgesteld
14-01-2015 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPvHeemstr2aEwijk-ow01
(geleideformulier)
OK
14-01-2015 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPvHeemstr2aEwijk in voorbereiding
08-01-2015 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDeHoogewaard4Win-vadf
(geleideformulier)
OK
08-01-2015 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPDeHoogewaard4Win vastgesteld
06-01-2015 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBveluwstraat36-ow01
(geleideformulier)
OK
06-01-2015 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.WPBveluwstraat36 in voorbereiding
13-12-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernWeurt-ow01
(geleideformulier)
OK
21-11-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPFicstr2HogewaBeu-vo01
(geleideformulier)
OK
21-11-2014 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPFicstr2HogewaBeu in voorbereiding
12-11-2014 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.EPH1keizershoeve2-vadf
(geleideformulier)
OK
12-11-2014 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.EPH1keizershoeve2 in voorbereiding
05-11-2014 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPJonkerstr30Weurt-vadf
(geleideformulier)
OK
05-11-2014 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPJonkerstr30Weurt vastgesteld
22-10-2014 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun-vo01
(geleideformulier)
OK
22-10-2014 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun in voorbereiding
21-10-2014 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun in voorbereiding
20-10-2014 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun in voorbereiding
19-10-2014 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun in voorbereiding
18-10-2014 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPHutgraafBeun in voorbereiding
15-10-2014 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPgHeuvelsKamperen-vadf
(geleideformulier)
OK
15-10-2014 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPgHeuvelsKamperen vastgesteld
08-10-2014 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPSlotDoddendael-vadf
(geleideformulier)
OK
08-10-2014 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPwoningDenElt-ow01
(geleideformulier)
OK
08-10-2014 00:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BpAnimaMundiWins-vo01
(geleideformulier)
OK
08-10-2014 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPwoningDenElt in voorbereiding
08-10-2014 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BpAnimaMundiWins in voorbereiding
08-10-2014 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPSlotDoddendael vastgesteld
30-09-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.Koningstr11-ow01
(geleideformulier)
OK
30-09-2014 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.Koningstr11 in voorbereiding
25-09-2014 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKloosterhofWeurt-vad2
(geleideformulier)
OK
02-09-2014 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDeHoogewaard4Win-ow01
(geleideformulier)
OK
02-09-2014 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPDeHoogewaard4Win in voorbereiding
13-08-2014 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPThvheereveld15b geheel onherroepelijk in werking
13-08-2014 00:06 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPWaterdorpbeu geheel onherroepelijk in werking
08-08-2014 00:07 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPSchoenaker2011 geheel onherroepelijk in werking
25-07-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPJonkerstr30Weurt-ow01
(geleideformulier)
OK
25-07-2014 00:08 dossierstatus toegekend NL.IMRO.0209.BPJonkerstr30Weurt in voorbereiding
12-07-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPreconVHwegWeurt-vadf
(geleideformulier)
OK
03-07-2014 00:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernWeurt-vo01
(geleideformulier)
OK
18-06-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPThvheereveld15b-vadf
(geleideformulier)
OK
06-06-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPWaterdorpbeu-vadf
(geleideformulier)
OK
05-06-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPSlotDoddendael-ow01
(geleideformulier)
OK
05-06-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBclaudiuslaan60-vadf
(geleideformulier)
OK
05-06-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBgheuvelklimpark-vadf
(geleideformulier)
OK
26-04-2014 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPgHeuvelsKamperen-ow01
(geleideformulier)
OK
17-04-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPGeerstr16Begijn-vadf
(geleideformulier)
OK
16-04-2014 00:09 verwijderd NL.IMRO.0209.BPGeerstr16Begijn-vadf OK
15-04-2014 00:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPGeerstr16Begijn-vadf
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
11-04-2014 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBgheuvelklimpark-OW01
(geleideformulier)
OK
11-04-2014 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.TABegoniastrbord-vadf
(geleideformulier)
OK
02-04-2014 00:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPvdMarckstraWeurt-vadf
(geleideformulier)
OK
13-03-2014 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.TAAugustuslaanbord-vadf
(geleideformulier)
OK
13-03-2014 00:08 ingelezen NL.IMRO.0209.TAHoutduiflaan-vadf
(geleideformulier)
OK
12-03-2014 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPherzreekstwolfsb-vadf
(geleideformulier)
OK
11-03-2014 00:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernBeuningen-gu01
(geleideformulier)
OK
28-02-2014 00:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPreconVHwegWeurt-on01
(geleideformulier)
OK
28-02-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKloosterhofWeurt-gu02
(geleideformulier)
OK
19-02-2014 00:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPThvheereveld15b-ow01
(geleideformulier)
OK
19-02-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBclaudiuslaan60-ow01
(geleideformulier)
OK
13-02-2014 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.TABegoniastrbord-ow01
(geleideformulier)
OK
29-01-2014 00:15 ingelezen NL.IMRO.0209.BPherzroozenburg-dfva
(geleideformulier)
OK
29-01-2014 00:15 ingelezen NL.IMRO.0209.BPsteeg4ewijk-vadf
(geleideformulier)
OK
22-01-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPWaterdorpbeu-ow01
(geleideformulier)
OK
17-01-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.TAAugustuslaanbord-ow01
(geleideformulier)
OK
16-01-2014 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.TAHoutduiflaan-ow01
(geleideformulier)
OK
03-01-2014 00:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernEwijk-vadf
(geleideformulier)
OK
11-12-2013 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPambulancepostbeu-vadf
(geleideformulier)
OK
11-12-2013 00:08 verwijderd NL.IMRO.0209.TArijstveld4bord-vadf OK
06-11-2013 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPvdMarckstraWeurt-ow01
(geleideformulier)
OK
01-11-2013 00:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKloosterhofWeurt-vadf
(geleideformulier)
OK
26-10-2013 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-vadf
(geleideformulier)
OK
26-10-2013 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPvHeemstr20Ewijk-vadf
(geleideformulier)
OK
15-10-2013 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-ow01
(geleideformulier)
OK
09-10-2013 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBpoelsestrlangs2-vadf
(geleideformulier)
OK
02-10-2013 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkloosterstraat14-vadf
(geleideformulier)
OK
02-10-2013 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPherzreekstwolfsb-ow01
(geleideformulier)
OK
16-09-2013 00:09 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBlagunesingel18-vadf
(geleideformulier)
OK
11-09-2013 00:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPsteeg4ewijk-on01
(geleideformulier)
OK
29-08-2013 00:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve2-vadf
(geleideformulier)
OK
23-08-2013 01:02 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve2-vadf OK
21-08-2013 01:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve2-vadf
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
06-08-2013 01:01 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBpoelsestrlangs2-ow01
(geleideformulier)
OK
06-08-2013 01:01 verwijderd NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve2-vadf OK
01-08-2013 01:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPpoelsestraat1ab-vadf
(geleideformulier)
OK
18-07-2013 01:15 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve2-vadf
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
18-07-2013 01:13 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernEwijk-ow01
(geleideformulier)
OK
16-07-2013 01:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstrawegWeurt-vadf
(geleideformulier)
OK
16-07-2013 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBlagunesingel18-ow01
(geleideformulier)
OK
11-07-2013 01:15 ingelezen NL.IMRO.0209.BVrandzoneEwijk-vadf
(geleideformulier)
OK
11-07-2013 01:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPherzroozenburg-ow02
(geleideformulier)
OK
11-07-2013 01:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BehrsvCentrBeuning-vadf
(geleideformulier)
OK
11-07-2013 01:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPambulancepostbeu-ow01
(geleideformulier)
OK
10-07-2013 01:03 verwijderd NL.IMRO.0209.BehrsvCentrBeuning-vadf OK
10-07-2013 01:03 verwijderd NL.IMRO.0209.BVrandzoneEwijk-vadf OK
03-07-2013 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BehrsvCentrBeuning-vadf
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
03-07-2013 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BVrandzoneEwijk-vadf
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
02-07-2013 01:38 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernBeuningen-vadf
(geleideformulier)
OK
02-07-2013 01:21 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernEwijk-ow01 OK
02-07-2013 01:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BpOranjekwartpldC-vadf
(geleideformulier)
OK
26-06-2013 01:38 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernWinssen-vadf
(geleideformulier)
OK
26-06-2013 01:02 verwijderd NL.IMRO.0209.BpOranjekwartpldC-vadf OK
25-06-2013 01:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPSchoenaker2011-vadf
(geleideformulier)
OK
20-06-2013 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.BPSuchtelenstr26-ow01
(geleideformulier)
OK
19-06-2013 03:28 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernEwijk-ow01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
18-06-2013 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BpOranjekwartpldC-vadf
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
18-06-2013 01:01 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstraweg48win-vadf
(geleideformulier)
OK
12-06-2013 01:08 label historisch verwijderd NL.IMRO.0209.BPwilgenoord-dfva OK
12-06-2013 01:08 label historisch toegekend NL.IMRO.0209.VBbuitengebied2011-vadf OK
12-06-2013 01:08 label historisch verwijderd NL.IMRO.0209.BPshoppingpark-vadf OK
12-06-2013 01:02 label historisch verwijderd NL.IMRO.0209.BPgemeentehuis-vadf OK
12-06-2013 01:02 label historisch toegekend NL.IMRO.0209.VBbuitengebied-vadf OK
28-05-2013 01:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPvHeemstr20Ewijk-ow01
(geleideformulier)
OK
28-05-2013 01:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkloosterstraat14-ow01
(geleideformulier)
OK
17-05-2013 01:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKloosterhofWeurt-ow01
(geleideformulier)
OK
06-04-2013 01:35 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernEwijk-vo01
(geleideformulier)
OK
04-04-2013 01:08 ingelezen NL.IMRO.0209.bptracebesluitA50-va01
(geleideformulier)
OK
30-03-2013 01:40 ingelezen NL.IMRO.0209.BPbuitengebied-onhe
(geleideformulier)
OK
20-03-2013 01:12 ingelezen NL.IMRO.0209.TAlagunekav23bord-vadf
(geleideformulier)
OK
20-03-2013 01:11 ingelezen NL.IMRO.0209.TAwilhelminalnbord-vadf
(geleideformulier)
OK
20-03-2013 01:11 ingelezen NL.IMRO.0209.TArijstveld4bord-vadf
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
20-03-2013 01:10 ingelezen NL.IMRO.0209.TAlagunesingelbord-vadf
(geleideformulier)
OK
20-03-2013 01:10 ingelezen NL.IMRO.0209.TAdorpssingel3bord-vadf
(geleideformulier)
OK
20-03-2013 01:09 ingelezen NL.IMRO.0209.TAclaudius119bord-vadf
(geleideformulier)
OK
20-03-2013 01:09 ingelezen NL.IMRO.0209.TAdenEltbord-vadf
(geleideformulier)
OK
19-03-2013 01:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPpoelsestraat1ab-OW01
(geleideformulier)
OK
13-03-2013 01:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BVrandzoneEwijk-ow01
(geleideformulier)
OK
13-03-2013 01:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BehrsvCentrBeuning-ow01
(geleideformulier)
OK
12-03-2013 01:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDistelakker10-vo01
(geleideformulier)
OK
07-03-2013 01:43 ingelezen NL.IMRO.0209.BpkernBeunDeelpl6-vadf
(geleideformulier)
OK
23-02-2013 01:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPBlatenplaknabij4-onhe
(geleideformulier)
OK
20-02-2013 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBPoelsestraat1ab-OW01
(geleideformulier)
OK
14-02-2013 01:34 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernBeuningen-ow01
(geleideformulier)
OK
14-02-2013 01:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernWinssen-ow01
(geleideformulier)
OK
12-02-2013 01:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstrawegWeurt-ow01
(geleideformulier)
OK
08-02-2013 01:13 ingelezen NL.IMRO.0209.BPreekstraat9weurt-onhe
(geleideformulier)
OK
07-02-2013 01:17 ingelezen NL.IMRO.0209.BpOranjekwartpldC-ow01
(geleideformulier)
OK
31-01-2013 01:29 ingelezen NL.IMRO.0209.BPpostkantoorstr9-vadf
(geleideformulier)
OK
31-01-2013 01:28 ingelezen NL.IMRO.0209.BPbunswaard-onhe
(geleideformulier)
OK
31-01-2013 01:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPreekstwolfsbs7wo-onhe
(geleideformulier)
OK
17-01-2013 01:26 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve2-ow01
(geleideformulier)
OK
17-01-2013 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.TAclaudius119bord-ow01
(geleideformulier)
OK
17-01-2013 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.TAlagunesingelbord-ow01
(geleideformulier)
OK
17-01-2013 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.TAdenEltbord-ow01
(geleideformulier)
OK
17-01-2013 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.TAdorpssingel3bord-ow01
(geleideformulier)
OK
17-01-2013 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.TAwilhelminalnbord-ow01
(geleideformulier)
OK
17-01-2013 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.TAlagunekav23bord-ow01
(geleideformulier)
OK
17-01-2013 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.TArijstveld4bord-ow01
(geleideformulier)
OK
10-01-2013 01:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkruispuntPlakstr-onhe
(geleideformulier)
OK
04-01-2013 01:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPverbindingsweg5-onhe
(geleideformulier)
OK
19-12-2012 01:20 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstraweg48win-ow01
(geleideformulier)
OK
14-12-2012 01:08 ingelezen NL.IMRO.0209.TAbordschoenaker-vadf
(geleideformulier)
OK
12-12-2012 01:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPreekstraat9weurt-vadf
(geleideformulier)
OK
07-12-2012 01:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstrawegWeurt-VO01
(geleideformulier)
OK
05-12-2012 01:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPetronella-onhe
(geleideformulier)
OK
04-12-2012 01:51 ingelezen NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-ow01
(geleideformulier)
OK
29-11-2012 01:20 ingelezen NL.IMRO.0209.BPSchoenaker2011-ow01
(geleideformulier)
OK
23-11-2012 01:21 ingelezen NL.IMRO.0209.BPBlatenplaknabij4-vadf
(geleideformulier)
OK
21-11-2012 01:16 ingelezen NL.IMRO.0209.BPreekstwolfsbs7wo-vadf
(geleideformulier)
OK
14-11-2012 01:31 ingelezen NL.IMRO.0209.BPbunswaard-vadf
(geleideformulier)
OK
13-11-2012 01:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkruispuntPlakstr-vadf
(geleideformulier)
OK
10-11-2012 01:22 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernBeuningen-vo01
(geleideformulier)
OK
10-11-2012 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBzellerstrong-onhe
(geleideformulier)
OK
10-11-2012 01:01 verwijderd NL.IMRO.0209.BPDenEltgebG2010-onhe OK
02-11-2012 01:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPGeerstr16Begijn-ow01
(geleideformulier)
OK
19-10-2012 03:46 ingelezen NL.IMRO.0209.BPverbindingsweg5-vadf
(geleideformulier)
OK
19-10-2012 01:10 ingelezen NL.IMRO.0209.TAbordschoenaker-ow01
(geleideformulier)
OK
18-10-2012 01:38 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstraweg37-onhe
(geleideformulier)
OK
17-10-2012 03:28 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPetronella-vadf
(geleideformulier)
OK
22-09-2012 01:06 ingelezen NL.IMRO.0209.TAbouwbordleigraaf-vadf
(geleideformulier)
OK
20-09-2012 02:49 ingelezen NL.IMRO.0209.BPpostkantoorstr9-ow01
(geleideformulier)
OK
12-09-2012 04:44 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBzellerstrong-vadf
(geleideformulier)
OK
08-08-2012 01:24 ingelezen NL.IMRO.0209.BPoranjekwartierzd-onhe
(geleideformulier)
OK
04-08-2012 01:13 ingelezen NL.IMRO.0209.BPLeegstraat14a-onhe
(geleideformulier)
OK
04-08-2012 01:13 ingelezen NL.IMRO.0209.bptracebesluitA50-ow01
(geleideformulier)
OK
02-08-2012 02:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstraweg42beu-onhe
(geleideformulier)
OK
02-08-2012 01:53 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkruispuntPlakstr-ow01
(geleideformulier)
OK
31-07-2012 01:39 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstraweg37-vadf
(geleideformulier)
OK
26-07-2012 01:15 ingelezen NL.IMRO.0209.BPhofvanwezel-onhe
(geleideformulier)
OK
25-07-2012 02:54 ingelezen NL.IMRO.0209.TAbouwbordleigraaf-ow01
(geleideformulier)
OK
12-07-2012 03:19 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBzellerstrong-ow01
(geleideformulier)
OK
12-07-2012 03:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPBlatenplaknabij4-ow01
(geleideformulier)
OK
10-07-2012 02:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPbunswaard-ow01
(geleideformulier)
OK
03-07-2012 01:56 ingelezen NL.IMRO.0209.SVgemBeuningen-dfva
(geleideformulier)
OK
03-07-2012 01:54 ingelezen NL.IMRO.0209.BPPetronella-ow01
(geleideformulier)
OK
30-06-2012 01:27 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernWinssen-vo01
(geleideformulier)
OK
05-06-2012 02:06 ingelezen NL.IMRO.0209.wsvbeuningseplas-onhe
(geleideformulier)
OK
01-06-2012 02:26 ingelezen NL.IMRO.0209.BPLeegstraat14a-vadf
(geleideformulier)
OK
30-05-2012 01:31 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstraweg42beu-vadf
(geleideformulier)
OK
26-05-2012 03:44 ingelezen NL.IMRO.0209.BPgeertjesgolf-vo01
(geleideformulier)
OK
23-05-2012 01:23 ingelezen NL.IMRO.0209.BPhofvanwezel-vadf
(geleideformulier)
OK
05-05-2012 04:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPaldesteeg-dfva
(geleideformulier)
OK
04-05-2012 04:01 verwijderd NL.IMRO.0209.BPaldesteeg-dfva OK
18-04-2012 04:14 ingelezen NL.IMRO.0209.BPverbindingsweg5-ow02
(geleideformulier)
OK
13-04-2012 04:15 ingelezen NL.IMRO.0209.BPzstructuurwg2011-onhe
(geleideformulier)
OK
13-04-2012 04:14 ingelezen NL.IMRO.0209.BPverbindingsweg5-ow01
(geleideformulier)
OK
15-03-2012 03:36 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve2-vo01
(geleideformulier)
OK
06-03-2012 03:14 ingelezen NL.IMRO.0209.BPaldesteeg-dfva
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
06-03-2012 03:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPoranjekwartierzd-dfva
(geleideformulier)
OK
06-03-2012 03:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPverlmolenstr12a-onhe
(geleideformulier)
OK
21-02-2012 03:03 ingelezen NL.IMRO.0209.wsvbeuningseplas-dfva
(geleideformulier)
OK
17-02-2012 03:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPVanHeemstraweg33-onhe
(geleideformulier)
OK
15-02-2012 03:21 ingelezen NL.IMRO.0209.BPterreindesluis-onhe
(geleideformulier)
OK
02-02-2012 03:41 ingelezen NL.IMRO.0209.BPzstructuurwg2011-df01
(geleideformulier)
OK
24-01-2012 03:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkruispuntPlakstr-vo01
(geleideformulier)
OK
24-01-2012 03:02 ingelezen NL.IMRO.0209.BPreekstraat9weurt-ow01
(geleideformulier)
OK
20-01-2012 03:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstraweg37-0001
(geleideformulier)
OK
19-01-2012 03:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPzstructuurwg2011-dfva
(geleideformulier)
OK
17-01-2012 03:01 verwijderd NL.IMRO.0209.TAbordroozenburg-ow01 OK
12-01-2012 03:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPheemstraweg42beu-ow01
(geleideformulier)
OK
10-01-2012 12:18 ingelezen NL.IMRO.0209.BPhofvanwezel-ow01
(geleideformulier)
OK
06-01-2012 01:24 ingelezen NL.IMRO.0209.SVgemBeuningen-ow01
(geleideformulier)
OK
03-01-2012 01:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPLeegstraat14a-ow01
(geleideformulier)
OK
23-12-2011 01:18 ingelezen NL.IMRO.0209.BPbunswaard-vo02
(geleideformulier)
OK
21-12-2011 02:04 ingelezen NL.IMRO.0209.BPverlmolenstr12a-dfva
(geleideformulier)
OK
24-11-2011 01:06 ingelezen NL.IMRO.0209.537-onhe
(geleideformulier)
OK
22-11-2011 01:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPSchoenaker2011-vo01
(geleideformulier)
OK
15-11-2011 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBdedabbertjes-vadf
(geleideformulier)
OK
15-11-2011 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.TOborddistelakstr-ow01
(geleideformulier)
OK
15-11-2011 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.TAbordroozenburg-ow01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
15-11-2011 01:03 verwijderd NL.IMRO.0209.WPBbordroozenburg-ow01 OK
12-11-2011 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBbordroozenburg-ow01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
28-10-2011 01:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BpkernBeunDeelpl6-ow01
(geleideformulier)
OK
28-10-2011 01:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPzstructuurwg2011-ow01
(geleideformulier)
OK
26-10-2011 01:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPterreindesluis-dfva
(geleideformulier)
OK
25-10-2011 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.WBPbijsterhuizen12-onhe
(geleideformulier)
OK
18-10-2011 01:05 ingelezen NL.IMRO.0209.BPHeemstraweg3335-onhe
(geleideformulier)
OK
18-10-2011 01:05 ingelezen NL.IMRO.0209.BPJonkerstraat-onhe
(geleideformulier)
OK
13-10-2011 01:13 ingelezen NL.IMRO.0209.BPVanHeemstraweg33-dfva
(geleideformulier)
OK
13-10-2011 01:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPSportpark-onhe
(geleideformulier)
OK
08-10-2011 01:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve1-dfva
(geleideformulier)
OK
01-10-2011 01:05 ingelezen NL.IMRO.0209.BPoranjekwartiernd-onhe
(geleideformulier)
OK
01-10-2011 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.BPOldenTempelHerz1-onhe
(geleideformulier)
OK
30-09-2011 01:08 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBwolfsbossng139-onhe
(geleideformulier)
OK
17-09-2011 01:05 ingelezen NL.IMRO.0209.BPaldesteeg-ow01
(geleideformulier)
OK
16-09-2011 01:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPoranjekwartierzd-ow01
(geleideformulier)
OK
16-09-2011 01:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPreekstwolfsbs7wo-ow01
(geleideformulier)
OK
09-09-2011 01:05 ingelezen NL.IMRO.0209.BPhogewaldstraat8b-onhe
(geleideformulier)
OK
31-08-2011 01:05 ingelezen NL.IMRO.0209.BPMolenstr40-onhe
(geleideformulier)
OK
25-08-2011 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.WBPbijsterhuizen12-vadf
(geleideformulier)
OK
05-08-2011 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBwolfsbossng139-vadf
(geleideformulier)
OK
22-07-2011 01:39 ingelezen NL.IMRO.0209.BPbuitengebied-vadf
(geleideformulier)
OK
21-07-2011 01:07 ingelezen NL.IMRO.0209.wsvbeuningseplas-ow01
(geleideformulier)
OK
05-07-2011 01:30 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBdedabbertjes-ow01
(geleideformulier)
OK
02-07-2011 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.BPMolenstr40-dfva
(geleideformulier)
OK
02-07-2011 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BPHeemstraweg3335-dfva
(geleideformulier)
OK
01-07-2011 01:02 label historisch toegekend NL.IMRO.0209.BPwilgenoord-dfva OK
29-06-2011 01:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPTuincentBull-onhe
(geleideformulier)
OK
29-06-2011 01:08 ingelezen NL.IMRO.0209.WBPbijsterhuizen12-ow01
(geleideformulier)
OK
29-06-2011 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.BPhogewaldstraat8b-dfva
(geleideformulier)
OK
24-06-2011 01:29 ingelezen NL.IMRO.0209.BpkernBeunDeelpl6-VO02
(geleideformulier)
OK
24-06-2011 01:06 verwijderd NL.IMRO.0209.BpKernBeuningenDee-VO01 OK
22-06-2011 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BPwilgenoord-onhe
(geleideformulier)
OK
21-06-2011 01:05 ingelezen NL.IMRO.0209.BpKernBeuningenDee-VO01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
18-06-2011 01:05 ingelezen NL.IMRO.0209.BPreekstwolfsbs7wo-vo01
(geleideformulier)
OK
10-06-2011 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.WPBwolfsbossng139-ow01
(geleideformulier)
OK
08-06-2011 01:05 ingelezen NL.IMRO.0209.BPoranjekwartierzd-vo01
(geleideformulier)
OK
27-05-2011 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BPVeluwstr16-onhe
(geleideformulier)
OK
27-05-2011 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.VBvHeemstraweg5aEW-ow01
(geleideformulier)
OK
25-05-2011 01:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BPterreindesluis-ow03
(geleideformulier)
OK
25-05-2011 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BPOldenTempelHerz1-dfva
(geleideformulier)
OK
24-05-2011 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.BPoranjekwartiernd-dfva
(geleideformulier)
OK
14-05-2011 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.BPverlmolenstr12a-ow01
(geleideformulier)
OK
11-05-2011 01:08 ingelezen NL.IMRO.0209.VanHeemstraweg33-ow01
(geleideformulier)
OK
28-04-2011 01:12 ingelezen NL.IMRO.0209.BProozenburgweurt-dfva
(geleideformulier)
OK
22-04-2011 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BPTuincentBull-dfva
(geleideformulier)
OK
15-04-2011 01:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPaldesteeg-vo01
(geleideformulier)
OK
13-04-2011 01:26 ingelezen NL.IMRO.0209.VBbuitengebied2011-vadf
(geleideformulier)
OK
26-03-2011 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDenEltgebG2010-onhe
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
25-03-2011 01:08 ingelezen NL.IMRO.0209.VanSuchtelenstr-onhe
(geleideformulier)
OK
22-03-2011 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BPVeluwstr16-vadf
(geleideformulier)
OK
17-03-2011 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.reekstwolfsbs2won-onhe
(geleideformulier)
OK
17-03-2011 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.reekstlagune2won-onhe
(geleideformulier)
OK
24-02-2011 01:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPkeizershoeve1-ow01
(geleideformulier)
OK
10-02-2011 01:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPMolenstr40-on01
(geleideformulier)
OK
10-02-2011 01:05 ingelezen NL.IMRO.0209.BPplatinawerf-onhe
(geleideformulier)
OK
02-02-2011 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.BPhogewaldstraat8b-ow01
(geleideformulier)
OK
30-01-2011 01:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPbuitengebied-ow01
(geleideformulier)
OK
14-01-2011 01:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPOldenTempelHerz1-ow02
(geleideformulier)
OK
07-01-2011 01:11 ingelezen NL.IMRO.0209.BPterreindesluis-ow02
(geleideformulier)
OK
06-01-2011 20:34 ingelezen NL.IMRO.0209.reekstlagune2won-dfva
(geleideformulier)
OK
04-01-2011 01:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPTuincentBull-OW01
(geleideformulier)
OK
04-01-2011 01:02 verwijderd NL.IMRO.0209.reekstlagune2won-dfva OK
15-12-2010 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.BPVeluwstr16-ow01
(geleideformulier)
OK
10-12-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BProozenburgweurt-ow01
(geleideformulier)
OK
10-12-2010 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.BPoranjekwartiernd-ow01
(geleideformulier)
OK
10-12-2010 01:01 ingelezen NL.IMRO.0209.BPplatinawerf-dfva
(geleideformulier)
OK
03-12-2010 01:01 ingelezen NL.IMRO.0209.art322hutgraaf-vadf
(geleideformulier)
OK
30-11-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BPMolenstr40-vo01
(geleideformulier)
OK
26-11-2010 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.BPbunswaard-vo01
(geleideformulier)
OK
19-11-2010 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.reekstlagune2won-dfva
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
19-11-2010 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.reekstwolfsbs2won-dfva
(geleideformulier)
OK
29-10-2010 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.art322schoolstr31-vadf
(geleideformulier)
OK
28-10-2010 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.BPzstructuurweg-vadf
(geleideformulier)
OK
21-10-2010 01:10 ingelezen NL.IMRO.0209.BPhogewaldstraat8b-vo01
(geleideformulier)
OK
01-10-2010 01:01 ingelezen NL.IMRO.0209.art322hutgraaf-ow01
(geleideformulier)
OK
21-09-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BPVeluwstr16-vo01
(geleideformulier)
OK
09-09-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.art322schoolstr31-ow02
(geleideformulier)
OK
03-09-2010 01:08 verwijderd NL.IMRO.0209.art322schoolstr31-ow01 OK
31-08-2010 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.art322schoolstr31-ow01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
24-07-2010 01:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BProozenburgweurt-vo03
(geleideformulier)
OK
24-07-2010 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.reekstwolfsbs2won-ow01
(geleideformulier)
OK
23-07-2010 01:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDenEltgebG2010-vadf
(geleideformulier)
OK
23-07-2010 01:08 ingelezen NL.IMRO.0209.reekstlagune2won-ow01
(geleideformulier)
OK
13-07-2010 01:07 ingelezen NL.IMRO.0209.BPGeluidduinen-onhe
(geleideformulier)
OK
01-07-2010 01:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPgemeentehuis-onhe
(geleideformulier)
OK
30-06-2010 01:09 ingelezen NL.IMRO.0209.BPshoppingpark-onhe
(geleideformulier)
OK
30-06-2010 01:00 label historisch toegekend NL.IMRO.0209.BPshoppingpark-vadf OK
29-06-2010 01:00 label historisch toegekend NL.IMRO.0209.BPgemeentehuis-vadf OK
22-06-2010 01:14 ingelezen NL.IMRO.0209.VBbuitengebied-vadf
(geleideformulier)
OK
03-06-2010 01:16 ingelezen NL.IMRO.0209.BPwilgenoord-dfva
(geleideformulier)
OK
03-06-2010 01:16 verwijderd NL.IMRO.0209.BPwilgenoord-on01 OK
18-05-2010 01:09 ingelezen NL.IMRO.0209.VanSuchtelenstr-dfva
(geleideformulier)
OK
18-05-2010 01:01 verwijderd NL.IMRO.0209.VanSuchtelenstr-0001 OK
27-04-2010 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.BPGeluidduinen-vadf
(geleideformulier)
OK
17-04-2010 01:06 ingelezen NL.IMRO.0209.BPshoppingpark-vadf
(geleideformulier)
OK
17-04-2010 01:05 ingelezen NL.IMRO.0209.BPgemeentehuis-vadf
(geleideformulier)
OK
10-04-2010 01:04 verwijderd NL.IMRO.0209.BPgemeentehuis-OW01 OK
10-04-2010 01:03 verwijderd NL.IMRO.0209.BPshoppingpark-OW02 OK
01-04-2010 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.BPDenEltgebG2010-on01
(geleideformulier)
OK
26-02-2010 01:18 ingelezen NL.IMRO.0209.BPOldenTempel-vadf
(geleideformulier)
OK
04-02-2010 01:09 verwijderd NL.IMRO.0209.BPwilgenoord-vo01 OK
04-02-2010 01:08 ingelezen NL.IMRO.0209.BPwilgenoord-on01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
04-02-2010 01:04 ingelezen NL.IMRO.02090000014488-
(geleideformulier)
OK
04-02-2010 01:04 ingelezen NL.IMRO.02090000018522-
(geleideformulier)
OK
09-12-2009 01:27 ingelezen NL.IMRO.0209.BPbuitengebied-vo01
(geleideformulier)
OK
03-12-2009 01:02 ingelezen NL.IMRO.0209.BPshoppingpark-OW02
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
03-12-2009 01:01 verwijderd NL.IMRO.0209.BPshoppingpark-OW01 OK
01-12-2009 01:03 ingelezen NL.IMRO.02090000018380d-
(geleideformulier)
OK
27-11-2009 10:55 ingelezen NL.IMRO.02090000018380-
(geleideformulier)
OK
27-11-2009 09:45 ingelezen NL.IMRO.02090000018380b-
(geleideformulier)
OK
25-11-2009 01:07 ingelezen NL.IMRO.02090000018380c-
(geleideformulier)
OK
25-11-2009 01:07 ingelezen NL.IMRO.02090000018381-
(geleideformulier)
OK
21-11-2009 01:04 ingelezen NL.IMRO.0209.BPshoppingpark-OW01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
17-11-2009 01:01 ingelezen NL.IMRO.0209.BPgemeentehuis-OW01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
14-11-2009 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.VanSuchtelenstr-0001
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK
14-11-2009 01:03 ingelezen NL.IMRO.0209.BPwilgenoord-vo01
(geleideformulier niet beschikbaar)
OK